Απόφαση Συγκρότησης και Ορισμού Μελών Άμισθης Κριτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του ΥΠ.ΕΣ. και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Comments are closed.