Δελτίο Τύπου – Η συμμετοχή της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα, στην εκδήλωση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαικού Λόμπυ Γυμαικών με θέμα 50-50 Οι Γυναίκες για την Ευρώπη – Η Ευρώπη για τις Γυναίκες

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η συμμετοχή της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα, στην εκδήλωση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών με θέμα:

«50/50 ΟΙ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ – Η ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ»

 

Το ζητούμενο και συνάμα το ευκταίο για τα θέματα ισότητας δεν είναι άλλο από την κατάκτηση του 50/50

 

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συμμετείχε στην εκδήλωση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών για την παρουσίαση της Πανευρωπαϊκής εκστρατείας του ΕΛΓ ««50/50 ΟΙ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ – Η ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ  ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ», που πραγματοποιήθηκε στις 10/4/2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.

Η Γενική Γραμματέας, αφού επεσήμανε ότι το ζητούμενο και συνάμα το ευκταίο για τα ζητήματα ισότητας δεν είναι άλλο από την κατάκτηση του 50/50, έκανε λόγο για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα θέματα που άπτονται της ισότητας, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Προς αυτή την κατεύθυνση, τόνισε ότι  «Η υπερψήφιση της Οδηγίας για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής προχθές από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, παρά τις προβληματικές διατάξεις της,  είναι ένα μικρό βήμα που θα επιτρέψει σε εκατομμύρια εργαζόμενους γονείς να είναι στη ζωή των παιδιών τους,  αλλά και για εργαζόμενους που έχουν τη φροντίδα ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία και άλλων εξαρτώμενων μελών της οικογένειας».

 

Περαιτέρω, αναγνωρίζοντας τις οπισθοχωρήσεις που συχνά σημειώνονται στη διαχείριση των θεμάτων ισότητας συνολικά, έκανε λόγο για τα πολλαπλά και πολυδιάστατα πεδία δράσης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), σημειώνοντας ότι: «To έργο της ΓΓΙΦ συνεχίζει να διευρύνεται και να εμπλουτίζεται καθημερινά, στοχεύοντας απαρέγκλιτα στην εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στην πράξη και προς πάσα κατεύθυνση, όπου παρουσιάζονται έμφυλες ανισότητες».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε ενδεικτικά σε κάποιες πρωτοβουλίες της ΓΓΙΦ και σε ορισμένα σπουδαία εργαλεία των πολιτικών της, ικανά να μετασχηματίσουν την εικόνα της ισότητας των φύλων και στην Ευρώπη,  όπως:

  • Η σύνταξη των Ετησίων Εκθέσεων για την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας σε όλο το πλέγμα της δημόσιας δράσης από το Παρατηρητήριο για την ισότητα των φύλων της ΓΓΙΦ.

  • Η συνεχής διεύρυνση της υπογραφής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.

  • Η  θεσμοθέτηση της αύξησης της ποσόστωσης φύλου τουλάχιστον κατά 40% στα περιφερειακά και δημοτικά ψηφοδέλτια, που είναι πια νόμος του κράτους με την μεταρρύθμιση του Κλεισθένη, στα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών κατά περιφέρεια καθώς και των ευρωεκλογών (ν.4604/2019).

 

  • Η δημιουργία καμπάνιας για την ενθάρρυνση συμμετοχής των γυναικών στις εκλογές σε συνεργασία της ΓΓΙΦ με το ΚΕΘΙ.

 

  • Η παραγωγή ηλεκτρονικού υποστηρικτικού υλικού  (e-υλικό) από την ΓΓΙΦ για την ενθάρρυνση της γυναικείας συμμετοχής στην πολιτική, στα ψηφοδέλτια, αλλά και στην εκλογή τους στις Διοικήσεις, ώστε, μαζί με την ευρύτερη εκλογική εκστρατεία, να συμβάλλει στη μέγιστη εκλογή γυναικών, φτάνοντας η/και ξεπερνώντας ακόμη και το 40%.

  • Η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την ποσόστωση του φύλου στα συλλογικά όργανα του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. της ΓΓΙΦ.

  • Η ύπαρξη δυο σπουδαίων εργαλείων υπέρ των ζητημάτων ισότητας των φύλων συνολικά: Ο ν. 4531/2018 «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για  την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) και  ο ν.4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας».

Τέλος, η Γενική Γραμματέας τόνισε ότι: «Αν η καθεμιά και ο καθένας μας συμβάλλει με τις μέγιστες δυνάμεις, ατομικά και συλλογικά, υπέρ της κατάκτησης και της εφαρμογής της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στην πράξη, είμαι βέβαιη ότι θα πλησιάζουμε όλο και εγγύτερα το πολυπόθητο ποσοστό του 50/50, τόσο στη χώρα μας, όσο και γενικότερα στην Ευρώπη» και συμπλήρωσε ότι: «Όμως καθοριστικό ρόλο και για την υπόθεση της έμφυλης ισότητας θα παίξει και το αποτέλεσμα των επικείμενων ευρωεκλογών. Αν δηλαδή θα έχουμε ενίσχυση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων που θα προωθήσουν τη δημοκρατία και τις αξίες της ισότητας των φύλων, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα φεμινιστικά προτάγματα ή οπισθοχώρηση των δικαιωμάτων των γυναικών με την άνοδο των πιο βαθιά συντηρητικών δυνάμεων, που θέλουν να μας γυρίσουν πίσω στην πιο σκοτεινή εποχή της ιστορίας μας και που δείγματα συμπεριφοράς τους απέναντι στα δικαιώματα των γυναικών έχουμε ήδη, όλες και όλοι,  διαπιστώσει στις χώρες που σήμερα κυβερνούν».

 

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών 10.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                                       Το  Γραφείο Τύπου,  10/4/2019

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

 

Comments are closed.