Δελτίο Τύπου – Προχωράμε κόντρα στον σεξισμό!

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προχωράμε κόντρα στον σεξισμό!

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων χαιρετίζει την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών από επτά σε δεκατρείς στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Παρότι ο στόχος της ίσης συμμετοχής 50:50 παραμένει ανοιχτός, η ανάθεση σε γυναίκες «ανδροκρατούμενων» χαρτοφυλακίων αιχμής, όπως η προστασία του πολίτη, η εργασία, η αγροτική ανάπτυξη, η εθνική άμυνα και τα οικονομικά, είναι ενδεικτική ότι το μήνυμα της ουσιαστικής ισότητας ανδρών και γυναικών έχει γίνει αποδεκτό και σταδιακά εφαρμόζεται στην πράξη από την κυβέρνηση.

Βεβαίως και πάλι η εμφάνιση των γυναικών στη δημόσια σφαίρα και σε θέσεις λήψης αποφάσεων πυροδότησε σωρεία σεξιστικών δημοσιευμάτων, από τους συνήθεις ύποπτους με τους οποίους έχουμε ασχοληθεί επανειλημμένως, τα οποία προσπαθούν να υπονομεύσουν τις νέες υπουργούς και υφυπουργούς προτάσσοντας το ρόλο τους ως σεξουαλικά αντικείμενα ή αντικείμενα πόθου, με στόχο τον ευτελισμό και την απαξίωση της πολιτικής δράσης, της προσωπικότητας και της υπόστασής τους. Στη γραφικότητα των δημοσιευμάτων αυτών η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αντιπροτείνει την κριτική στάση του κοινού και τη δημιουργία ενιαίου μετώπου αντισεξισμού απέναντι σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που υιοθετούν τέτοιες πρακτικές με τη σύμπραξη πολιτών, ανδρών και γυναικών, της κοινωνίας πολιτών και των αρμόδιων θεσμών. Τα ζητήματα ισότητας αποτελούν ζητήματα δημοκρατίας και η εμπέδωσή της προϋποθέτει την διαρκή ετοιμότητα και ενεργή προσπάθεια όλων μας, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων.

Ως αρμόδιος κυβερνητικός φορέας καταδικάζουμε παρόμοια περιστατικά, τα οποία άλλωστε μετά την αύξηση των γυναικών στην κυβέρνηση αναμένουμε να πληθύνουν, και καλούμε σε επιφυλακή όλους τους δημοκρατικούς  πολίτες, άνδρες και γυναίκες, προς την κατεύθυνση της απόρριψης, αποφυγής αναπαραγωγής και απομόνωσης των σεξιστικών δημοσιευμάτων και του σεξιστικού λόγου εν γένει, μέχρι την οριστική εξάλειψή τους.

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                            Το  Γραφείο Τύπου, 1/8/2018

Τηλ 2131511102-103

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.