Δελτίο Τύπου – Συνάντηση της ΓΓΙΦ με τον Ειδικό Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα, με τον Ειδικό Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Αντώνη Βορλόου

 

Η  Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, πραγματοποίησε συνάντηση με τον  Ειδικό Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, κ. Αντ. Βορλόου, με σκοπό την παρουσίαση προτάσεων της ΓΓΙΦ για την ανάπτυξη της γυναικείας  επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο).

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματέας κατέθεσε μία σειρά από προτάσεις, με στόχο την  ενημέρωση, την παρακίνηση και την ευαισθητοποίηση  των  γυναικών και των νέων κοριτσιών, ώστε να αυξηθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα στον εν λόγω τομέα, όπως :

 • Κατάρτιση – ενημέρωση των υπαλλήλων των Δήμων και των Περιφερειών για θέματα που αφορούν την δημιουργία επιχείρησης στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και μείωση της γραφειοκρατίας για την δημιουργία επιχείρησης Κ.ΑΛ.Ο.
 • Εκπομπή στη δημόσια τηλεόραση, που θα ασχολείται με θέματα που αφορούν την συνεργατικότητα και την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της Κ.ΑΛ.Ο, ανάδειξη καλών πρακτικών, ευκαιριών, αλλά και προβλημάτων.
 • Τα στελέχη που θα πλαισιώσουν τα σημεία ενημέρωσης (info-points), με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών συλλογικοτήτων, να έχουν και ως αντικείμενο την διερεύνηση των τοπικών αναγκών, των άνεργων και ευάλωτων ομάδων γυναικών  της τοπικής κοινωνίας, προσφέροντας την καθοδήγησή τους στην ίδρυση και λειτουργία τοπικών επιχειρήσεων της  Κ.ΑΛ.Ο.

Επιπλέον, η κα Κούβελα προχώρησε και στην κατάθεση πιο συγκεκριμένων προτάσεων, που εντάσσονται στο ως άνω πλαίσιο, όπως :

 • Δημιουργία ολοήμερων δομών δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
 • Δημιουργία κατάλληλων δομών φύλαξης παιδιών, ηλικιωμένων, ανάπηρων και παιδικές κατασκηνώσεις.
 • Δημιουργία πολιτισμικών κτιρίων, όπου, με φθηνό ενοίκιο, θα δίνεται η δυνατότητα να στεγάζονται  γυναίκες με χαμηλό εισόδημα, διαφόρων ηλικιών και κουλτούρας και κυρίως γυναίκες πρόσφυγες, αρχηγοί μονογονεϊκών  οικογενειών, γυναίκες  Ρομά και γυναίκες που θέλουν να διαφύγουν από την πορνεία.
 • Δράσεις ενημέρωσης, παρακίνησης και ένταξης στην αγορά εργασίας γυναικών Ρομά.
 • Σχεδιασμός κοινωνικών προγραμμάτων στήριξης και ενίσχυσης των εκδιδόμενων γυναικών.
 • Υλοποίηση συνδυαστικής έρευνας με στόχο την ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση και αποτύπωση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις ζωές των γυναικών που συμμετέχουν σε δομές αλληλεγγύης.
 • Σε συνέχεια της επιτυχούς εκπαίδευσης των στελεχών των Συμβουλευτικών Κέντρων (Σ.Κ.) της ΓΓΙΦ για την Περιφέρεια Αττικής, προτείνεται η επέκταση της εκπαίδευσής τους και στα υπόλοιπα Σ.Κ. της ΓΓΙΦ της σε όλη την Ελλάδα.
 • Διερεύνηση της δυνατότητας της απασχόλησης χαμηλοσυνταξιούχων γυναικών σε επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο, χωρίς να υποστούν περεταίρω μείωση των συντάξεών τους, καταβάλλοντας τις απαραίτητες ασφαλιστικές εισφορές.

Στη συνάντηση συμμετείχε η Περιφερειακός Σύμβουλος και Μέλος της Επιτροπής Ισότητας  φύλων  της Περιφέρειας Αττικής και μέλος της Αλληλεγγύης για όλους,  Νικολέτα Δανιά.

Συνολικά, η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα γόνιμου και παραγωγικού διαλόγου και συμφωνήθηκε να διερευνηθούν όλες οι προτάσεις και  η δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας μεταξύ των δύο Γενικών Γραμματειών για την δημιουργία ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων,  στο πλαίσιο  των προτάσεων της ΓΓΙΦ, με στόχο την εκκίνηση μιας αποτελεσματικής συνεργασίας, όπου, μέσω των δυνατοτήτων της Κ.ΑΛ.Ο, οι γυναίκες θα βοηθηθούν σημαντικά  στην προσπάθειά τους να απεμπλακούν από τα δεσμά της ανεργίας και της αφανούς απασχόλησης.

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                                 Το  Γραφείο Τύπου, 19/06/2018

Τηλ 2131511102-103

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

Comments are closed.