Δελτίο Τύπου – 15 Οκτωβρίου – Διεθνής Ημέρα Αγρότισσας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

15 Οκτωβρίου –  Διεθνής Ημέρα Αγρότισσας

 

Η καθιέρωση του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Αγρότισσας στις 15 Οκτωβρίου από τον  ΟΗΕ το 2007, είναι πολύ σημαντική γιατί υπενθυμίζει τη συμβολή της γυναίκας στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, παροτρύνει και άλλες γυναίκες να εμπλακούν δυναμικά σε αυτόν, αλλά ο σημαντικότερος στόχος του εορτασμού είναι η ενεργοποίηση της πολιτείας, ώστε να δημιουργεί συνεχείς και ουσιαστικές δράσεις  στήριξης του πολύπλοκου ρόλου της γυναίκας αγρότισσας.

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία συνεισφορά της γυναίκας αγρότισσας στην αγροτική οικονομία διαχρονικά, προχώρησε -και αυτή τη χρονιά- σε μία σειρά παρεμβάσεις και ενέργειες, που προβάλλουν την πολυσήμαντη διάσταση της γυναίκας αγρότισσας στην κοινωνία μας.

 Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι  να προσφερθούν περισσότερα εργαλεία στη γυναίκα αγρότισσα, τόσο για την προστασία, όσο και για την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των γυναικών της υπαίθρου στη λειτουργία και διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι σχετικές πρωτοβουλίες της ΓΓΙΦ  είναι οι εξής:

  1. Κατέθεσε παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Αγροτικός συνδικαλισμός και άλλες διατάξεις», ώστε να αυξηθεί το ποσοστό  συμμετοχής  γυναικών μελών, αλλά  και ο αριθμός υποψηφίων γυναικών κάθε συνδυασμού του εκάστοτε οργάνου διοίκησης. Αντίστοιχες προτάσεις κατέθεσε και ενσωματώθηκαν στο Ν.4384/2016 για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.

  1. Έστειλε επιστολή στα Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα της χώρας, με σκοπό την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και  ζήτησε τη συνεργασία τους, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους  άσκηση οι φοιτήτριες/ές  σε Γυναικείους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και να λάβουν εξατομικευμένη συμβουλευτική από νέους και νέες  επιστήμονες και επιστημόνισσες, ώστε να τους μεταφέρουν  καινοτόμες ιδέες, ενώ οι φοιτήτριες/ες θα αποκτήσουν εμπειρία από την λειτουργία των εν λόγω επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου, καλούμε τα στελέχη των Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών, που επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη στο έργο τους από νέους φοιτητές και νέες φοιτήτριες, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του συστήματος «Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών» :https://atlas.grnet.gr/CompanyRegistration

Επίσης, πάλι με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέα, στο πλαίσιο των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών/τριών, προτάθηκε στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  να  διερευνώνται και να προτείνονται τρόποι προώθησης των προϊόντων των γυναικείων επιχειρήσεων της  περιοχής, καθώς και να αναδεικνύονται νέες, καινοτόμες ιδέες σε σχέση με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

  1. Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) «Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων», του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020», έχει προβλεφθεί υποέργο, το οποίο αφορά στην εκπόνηση μελέτης με θέμα: «Η ελληνίδα αγρότισσα: αποτύπωση της συμμετοχής, προβλήματα, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αγροτικό τομέα και την ελληνική ύπαιθρο».

Στόχος του έργου είναι:

  • η ανάδειξη της πολυμορφίας της ελληνικής υπαίθρου και των διαφοροποιήσεων των συνθηκών διαβίωσης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες γεωργοί
  • η καταγραφή της στάσης των νέων γυναικών ως προς τις γεωργικές δραστηριότητες, δεδομένης της υψηλής ανεργίας και υποαπασχόλησης που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης
  • η εξέταση των δυνατοτήτων προσέλκυσης νέων γυναικών και ανέργων στην ύπαιθρο
  • ο εντοπισμός των κυρίαρχων προσλήψεων γύρω από τις γυναίκες γεωργούς, προκειμένου να εκτιμηθούν οι πιθανότητες αυξημένης συμμετοχής ιδιαίτερα των νεότερων γυναικών στην αγροτική οικονομία.

Η συγκεκριμένη μελέτη, αναμένεται να αναδείξει  τρόπους ενθάρρυνσης των γυναικών αγροτισσών και ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ελληνική ύπαιθρο, που χαρακτηρίζονται από παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και αυξημένης ανταγωνιστικότητας (βιολογικές καλλιέργειες, αγροτουρισμός, δυναμικές καλλιέργειες όπως η παραγωγή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών κ.ά.). Επίσης, να διατυπώσει προτάσεις αγροτικής πολιτικής, οι οποίες θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των γυναικών γεωργών με ενσωματωμένη τη διάσταση του φύλου σε αυτές.

Τέλος, εκφράζουμε την πεποίθησή μας ότι χρειάζεται να υλοποιηθούν αρκετές ακόμη δράσεις, προκειμένου να κινητοποιήσουν νέες αγρότισσες, για να εμπλακούν με τον πρωτογενή τομέα μας, αλλά και να διευκολυνθούν οι ήδη εργαζόμενες σε αυτόν.

Ωστόσο, δε μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ως καλή πρακτική την πρωτοβουλία της Πολιτείας να καταβάλει επίδομα στις αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες.

 Προς αυτή την κατεύθυνση των διευκολύνσεων για τις γυναίκες αγρότισσες, η ΓΓΙΦ θα συνεχίσει την επισταμένη προσπάθειά της, ώστε η γυναίκα αγρότισσα να βγει επιτέλους από την «αφάνεια» και να μπορεί να χαίρει της αναγνώρισης που της αξίζει, κατέχοντας μια αξιοπρεπή θέση στην κοινωνία, όπως αυτή ορίζεται από τις αρχές και της αξίες της ισότητας.

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                      Το  Γραφείο Τύπου, 16/10/2017

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

 

 

 

Comments are closed.