Δύο αντίτυπα για τη Β.Θ.Ι.Φ. της Ετήσιας Έκθεσης για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ε.Ε. (Βρυξέλλες, Μάρτιος 2017): ευρωπαϊκή αναγνώριση για τη Γ.Γ.Ι.Φ.

ΣΧΕΤ.: α) Το από 7-3-2017 έγγραφό μας με θέμα «Άρωμα Ελλάδας στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ε.Ε. 2017 χάρη στις ενέργειες του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ.»: http://www.isotita.gr/index.php/news/3034 .

 

β) Το από 10-3-2017 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα:

http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2017/Mar/DT_10-03-2017_Ekthesi%20Evr.Ep.%20gia%20tin%20Isotita.pdf .

 

γ) Το από 13-3-2017 έγγραφό μας με θέμα  «Ευρεία προβολή από τα ΜΜΕ της ελληνικής παρουσίας στην Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων στην Ε.Ε. 2017»:http://www.isotita.gr/index.php/news/3042 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και κατόπιν σχετικών ενεργειών του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27-3-2017, σας γνωρίζουμε ότι, όπως και πέρυσι, δύο αντίτυπα της «Ετήσιας Έκθεσης για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (Βρυξέλλες, Μάρτιος 2017) θα κατατεθούν άμεσα στη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (Β.Θ.Ι.Φ.) της Γ.Γ.Ι.Φ. για το αρχείο της.

 

Το πολύ θετικό στοιχείο για τη χώρα μας είναι το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι πολιτικές και οι δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επιλέγονται από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ως εθνικές καλές πρακτικές στο πλαίσιο της Ε.Ε.

 

Πιο συγκεκριμένα, χάρη στις αποκλειστικές ενέργειες του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., δύο σημαντικές πρωτοβουλίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων συμπεριλαμβάνονται στη φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Έτσι, στη σελίδα 43 της έντυπης έκδοσης υπάρχει σαφής αναφορά στη θεσμοθετημένη συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με οκτώ συναρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης προς όφελος των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους, ενώ στις σελίδες 51-52 της Έκθεσης το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020» χαρακτηρίζεται ως καλή πρακτική για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιοποίησε τις εισηγήσεις του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. με ενσωμάτωση του αντίστοιχου λεκτικού και ρητή διατύπωση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και των έξι αξόνων προτεραιότητας του ΕΣΔΙΦ 2016-2020.

 

Επιπλέον, αξίζει να επισημανθεί ότι η Έκθεση της Ε.Ε. συμπεριλαμβάνει στη σελίδα 42 ως καλή πρακτική το Συγχρηματοδοτούμενο Έργο για την προστασία των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων από τη βία με συντονιστή φορέα το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών).

 

Η αναγνώριση έχει ευρωπαϊκό αντίκτυπο, διότι η εκάστοτε Ετήσια Έκθεση της Ε.Ε. δεν περιλαμβάνει παραδείγματα και από τα 28 Κράτη-Μέλη παρά μόνο από όσα Κράτη κρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι συγκεκριμένες δράσεις προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον τομέα της ισότητας των φύλων.

 

Έτσι, με μεθοδικότητα, δικτύωση και προσεγμένη προβολή του έργου μας, η Γ.Γ.Ι.Φ. εξασφάλισε μία ευρωπαϊκή αναγνώριση όχι μόνο για τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων αλλά και για τη χώρα συνολικά.

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.