Επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία με βάση το φύλο για τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα (ΕΛ.ΣΤΑΤ. , Απρίλιος 2015)

Σε συνέχεια της πρόσφατης ανάρτησης της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τις δύο περιοδικές εκδόσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), σας γνωρίζουμε ότι η έκδοση με τίτλο «Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα» περιλαμβάνει χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για το γυναικείο πληθυσμό. Ακολουθούν ορισμένα από αυτά τα στοιχεία:

1) απογραφή πληθυσμού 2011: άρρενες 5.303.223 και θήλεις 5.513.063 (σύνολο πληθυσμού 10.816.286)

2) μητέρα με παιδί/παιδιά (μονογονεϊκή οικογένεια) το 2011: 389.337 μητέρες

3) προσδοκώμενα έτη ζωής στην ηλικία των 65 ετών το 2011: άρρενες 18,5 έτη και θήλεις 20,4 έτη

4) προσδοκώμενα έτη υγιούς ζωής στην ηλικία των 65 ετών το 2011: άρρενες 9,1 έτη και θήλεις 7,8 έτη

5) γάμοι κατά τύπο το 2013: 25.624 θρησκευτικοί γάμοι και 25.632 πολιτικοί γάμοι (ο θρησκευτικός γάμος που τελείται μετά τον πολιτικό δεν καταγράφεται)

6) διαζύγια το 2012: 14.880

7) μέσος όρος ηλικίας θανάτου το 2013: άρρενες τα 75,25 έτη και θήλεις τα 80,85 έτη

8) προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση το 2013: άρρενες τα 78,3 έτη και θήλεις τα 83,4 έτη

9) μακροχρόνια ανεργία (άνω του ενός έτους) το 2014: άρρενες 462.412 (ποσοστό 17,2%) και θήλεις 474.420 (ποσοστό 22,4%)

10) κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (ΕΚΑΣ, εισοδηματικές ενισχύσεις, διάφορα επιδόματα) το 2013: 5023 ευρώ – άρρενες 22,4% και θήλεις 23,8%

11) ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2013: 35,7% (μέσος όρος Ε.Ε. 24,5%)

12) άτομα ηλικίας 18-24 ετών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση – 2013: άρρενες 12,7% και θήλεις 7,5% (σύνολο ατόμων 76.342)

13) άτομα ηλικίας 30-34 ετών πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2013: άρρενες 30,8% και θήλεις 39% (σύνολο ατόμων 278.860)

14) ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους το 2014:  66% (μέσος όρος Ε.Ε. 81%)

15) ποσοστιαία κατανομή νοικοκυριών κατά εμβαδόν της κατοικίας τους το 2013: το υψηλότερο ποσοστό είναι το 53,9% και αφορά κατοικίες με 61-100 τετραγωνικά μέτρα

16) ποσοστιαία κατανομή καταδικασθέντων κατά φύλο το 2010: άρρενες 88,9% και θήλεις 11,1% (σύνολο ατόμων 43.135) – στην Ελλάδα καταγράφηκαν από τις αστυνομικές αρχές 194.144 ποινικά αδικήματα το 2012

17) αριθμός ημεδαπών που πραγματοποιούν προσωπικά ταξίδια με τέσσερις ή περισσότερες διανυκτερεύσεις – 2013: άρρενες 1.249,4 και θήλεις 1.359,8 (σύνολο ατόμων 2

Αφήστε μια απάντηση