Η έμφυλη διάσταση των αποτελεσμάτων των αυτοδιοικητικών και των ευρωπαϊκών εκλογών 2019 και οι δώδεκα δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2019

ΣΧΕΤ.: Το από 10-6-2019 έγγραφό μας με θέμα «Η έντονη δραστηριοποίηση της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο των Ευρωεκλογών 2019 και η πλήρης απουσία Ευρωβουλευτριών από την Κύπρο μετά τα αποτελέσματα του Μαΐου 2019»: http://www.isotita.gr/η-έντονη-δραστηριοποίηση-της-γ-γ-ι-φ-στ/ .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο πλαίσιο του θεματικού πεδίου «Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων» του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες (Πεκίνο, Σεπτέμβριος 1995), καθώς και των εκλογικών αναμετρήσεων της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019 για την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων δημοσιοποίησε δύο Ενημερωτικά Σημειώματα του Τμήματος «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)»:

α) 20ο τετρασέλιδο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Ποσόστωση Ευρωψηφοδελτίων 2019» (Αθήνα, 16/5/2019):

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/05/20ο-Ενημερωτικό-Σημείωμα-Ποσόστωση-Ευρωψηφοδελτίων-2019.pdf

β) 21ο οκτασέλιδο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Αποτελέσματα Αυτοδιοικητικών και Ευρωπαϊκών Εκλογών 2019» (Αθήνα, 20/6/2019):

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/06/Παρατηρητήριο-ΓΓΙΦ-21ο-Ενημερωτικό-Σημείωμα-Αποτελέσματα-Αυτοδιοικητικών-Εκλογών-και-Ευρωεκλογών-2019.pdf .

Όσον αφορά την ανάλυση των αποτελεσμάτων των εκλογών με την οπτική του φύλου, επισημαίνονται τα εξής:

1) Οι γυναίκες υποψήφιες δήμαρχοι ήταν μόλις 180, ποσοστό 11%, ενώ οι άνδρες υποψήφιοι δήμαρχοι 1.455, ποσοστό 88%. Η συμμετοχή των γυναικών για το αξίωμα της δημάρχου ήταν μηδενική σε 199 από τους 332 Δήμους της χώρας, ποσοστό 60%.

2) Το 50% των υποψήφιων δημάρχων ήταν γυναίκες σε μόλις 2 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

3) Στο σύνολο των 332 δήμων εκλέχθηκαν 19 γυναίκες δήμαρχοι, ποσοστό 5,7% και 313 άνδρες δήμαρχοι, ποσοστό 94,3%.

4) Στο σύνολο των 7.565 υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων, οι 3.182 ήταν γυναίκες, ποσοστό 42,1% και οι 4.383 άνδρες, ποσοστό 57,9%, ενώ ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειαρχών ανέρχεται σε 12 για τις γυναίκες (11,8%) και 90 για τους άνδρες (88,2%). Στις 13 Περιφέρειες της χώρας εξελέγη 1 γυναίκα περιφερειάρχης και 12 άνδρες περιφερειάρχες.

5) Από τις 21 θέσεις που κατέχει η Ελλάδα στην Ευρωβουλή, τις 5 θέσεις κατέλαβαν γυναίκες (23,8%) και τις 16 άνδρες (76,2%).

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι η αρμόδια Διεύθυνση «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε δώδεκα δράσεις στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων» το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2019, όπως αυτές αποτυπώνονται στην αναλυτική απολογιστική έκθεση που ακολουθεί:

Μάιος 2019

1) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνέντευξη της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη συμμετοχή των γυναικών στις εκλογικές αναμετρήσεις της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019 (Αθήνα, 2/5/2019).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας των εταίρων («Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και ΔημήτρηΤσάτσου», Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων) του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Ενίσχυση των ικανοτήτων γυναικών υποψηφίων για δημόσια αξιώματα και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης για τη συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα – GENDER_PUBLIC DEBATE» (Αθήνα, 9/5/2019).

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκδήλωση «Γυναίκες και Πόλη» (Πειραιάς, 11/5/2019).

4) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις οργανικές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την Απόφαση 65/2019 του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου με την πλήρη σύνθεση των ψηφοδελτίων των έγκυρων υποψηφιοτήτων για τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019 (Αθήνα, 13/5/2019).

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και σε λοιπούς φορείς με θέμα την ποσόστωση με βάση το φύλο των ψηφοδελτίων της Ελλάδας για τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019 (Αθήνα, 14/5/2019).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Η Πρεσβεία της Γερμανίας στην Ελλάδα απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο/συγχαρητήριο μήνυμα στις 17/5/2019, το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

6) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. του 20ου Ενημερωτικού Σημειώματος του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με θέμα «Ποσόστωση Ευρωψηφοδελτίων 2019» (Αθήνα, 16/5/2019).

7) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις δύο σημαντικές δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. τον Μάιο 2019 για την ένταξη της διάστασης του φύλου στην πολιτική και στα διοικητικά έγγραφα (Αθήνα, 21/5/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 80875/22-5-2019).

– Το Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε θετικά σχόλια στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 22/5/2019, το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

Ιούνιος 2019

8) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και λοιπούς φορείς με θέμα τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών και των αυτοδιοικητικών εκλογών στη χώρα μας με βάση το φύλο (Αθήνα, 4/6/2019).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Η Πρεσβεία της Γερμανίας στην Ελλάδα απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο κοινοποιήθηκε στις 5/6/2019 στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

9) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την έντονη δραστηριοποίηση της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο των Ευρωεκλογών 2019 και την πλήρη απουσία Ευρωβουλευτριών από την Κύπρο μετά τα αποτελέσματα του Μαΐου 2019 (Αθήνα, 10/6/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 93711/11-6-2019).

10) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τις Κυπριακές Αρχές και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με θέμα την προβολή από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων των δηλώσεων της Επιτρόπου για την Ισότητα των Φύλων της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) για τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών 2019 στην Κύπρο (Αθήνα, 10/6/2019).

– Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο κοινοποιήθηκε στις 11/6/2019 στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

11) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας των εταίρων («Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και ΔημήτρηΤσάτσου», Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων) του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Ενίσχυση των ικανοτήτων γυναικών υποψηφίων για δημόσια αξιώματα και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης για τη συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα – GENDER_PUBLIC DEBATE» (Αθήνα, 19/6/2019).

12) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. του 21ου Ενημερωτικού Σημειώματος του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με θέμα «Αποτελέσματα Αυτοδιοικητικών και Ευρωπαϊκών Εκλογών 2019» (Αθήνα, 20/6/2019).

Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στους τέσσερις στόχους του άξονα προτεραιότητας «Ισόρροπη συμμετοχή γυναικών σε δομές εξουσίας, διαδικασίες και κέντρα λήψης αποφάσεων» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020» (σελίδες 104-114 της έντυπης έκδοσης): http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf . Σύμφωνα με το ΕΣΔΙΦ 2016-2020, ο στόχος της ίσης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων δημιουργεί μία ισορροπία, η οποία αντανακλά με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σύνθεση της κοινωνίας και είναι αναγκαία, προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατία καθαυτή, αλλά και η πιο αποτελεσματική λειτουργία της.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.