Η ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών ως διακριτή προτεραιότητα στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας των G20 για το 2017

Ιαν 19, 2017

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

ΣΧΕΤ.: α) Το από 16-9-2016 έγγραφό μας με θέμα «Η ισότητα των φύλων στο Ανακοινωθέν της Διάσκεψης Κορυφής των ηγετών των G20 (Hangzhou, 4-5/9/2016)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2803 .

 

β) Το από 22-9-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: Διάσκεψη Κορυφής.

 

γ) Το από 23-9-2016 έγγραφό μας με θέμα «Προβολή από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ισότητα των φύλων στο Ανακοινωθέν της Διάσκεψης Κορυφής των G20»:http://old.isotita.gr/index.php/news/2816 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα εργασιών της Γερμανικής Προεδρίας της «Ομάδας των 20» (γνωστή ως G20) για το έτος 2017 περιλαμβάνει ως διακριτή προτεραιότητα το ζήτημα της ενδυνάμωσης της θέσης των γυναικών και της ισότητας των φύλων.  Υπενθυμίζεται ότι μέλη της Ομάδας, η οποία ξεκίνησε το 1999, είναι τα επτά πιο ισχυρά κράτη (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία) καθώς και οι αναδυόμενες οικονομίες του πλανήτη (Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Κορέα, Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Μεξικό, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Νότια Αφρική). Στα δεκαεννέα κράτη προστίθεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Τον Δεκέμβριο του 2016 η Κυβέρνηση της Γερμανίας δημοσιοποίησε τον κατάλογο προτεραιοτήτων κατά τη διάρκεια που θα ασκεί την Προεδρία των G20 το 2017. Πρόκειται για ένα συνεκτικό κείμενο στη γερμανική (κείμενο συνολικής έκτασης 14 σελίδων) και την αγγλική (κείμενο συνολικής έκτασης 13 σελίδων, σχετικός σύνδεσμος: Κυβέρνηση Γερμανίας Προεδρείο, το οποίο διαρθρώνεται σε τρεις άξονες με διακριτές θεματικές ενότητες:

 

προσαρμοστικότητα: παγκόσμια οικονομία, εμπόριο και επενδύσεις, απασχόληση, αγορές, διεθνής φορολογική συνεργασία

 

αειφορία: κλίμα και ενέργεια, Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030, ψηφιακή εποχή, παγκόσμια υγεία, ενδυνάμωση γυναικών

 

υπευθυνότητα: προσφυγικές ροές και μετανάστευση, εταιρική σχέση με την Αφρική, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αντιμετώπιση της διαφθοράς, γεωργία και ασφάλεια τροφίμων.

 

Στη δέκατη σελίδα της έντυπης έκδοσης στα αγγλικά υπάρχει συνοπτική παρουσίαση της σημασίας της ισότητας των φύλων για την πρόοδο του πλανήτη:

 

1) η ισότητα των φύλων και η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών αποτελούν βασικούς παράγοντες για την κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη όλων των κοινωνιών

 

2) συχνά οι γυναίκες πέφτουν θύματα διακρίσεων στην απασχόληση και ανισότητας στην αγορά εργασίας

 

3) η «Ομάδα των 20» έχει υποσχεθεί να μειώσει το εργασιακό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών κατά 25% έως το 2025

 

4) η έμφαση το 2017 θα είναι στη βελτίωση της ποιότητας της γυναικείας απασχόλησης με ζητήματα όπως το ύψος των απολαβών, η ασφάλεια στην εργασία, η κοινωνική ασφάλιση και οι συνθήκες εργασίας

 

5) αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και των νέων τεχνολογιών προς όφελος των επαγγελματικών προοπτικών του γυναικείου πληθυσμού, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες.

 

Δεδομένης της οριζόντιας διάστασης της ισότητας των φύλων, ρητή αναφορά στα ζητήματα γυναικών απαντάται και σε άλλες θεματικές ενότητες:

 

σελίδα 7: ποιότητα της απασχόλησης των γυναικών

 

σελίδα 9: αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελος της απασχόλησης και καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού

 

σελίδα 11: ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην Αφρική.

 

Η Γερμανική Προεδρία των G20 έχει προσκαλέσει στις συναντήσεις της Ομάδας τέσσερις χώρες με σημαντική παρουσία στη διεθνή οικονομία (Ισπανία, Ολλανδία, Νορβηγία και Σιγκαπούρη), καθώς και λοιπούς εξειδικευμένους Διεθνούς Οργανισμούς. Επίσης, έχει προβλεφθεί η πραγματοποίηση έξι Υπουργικών Συναντήσεων στους τομείς της γεωργίας, των εξωτερικών σχέσεων, των οικονομικών, της ψηφιακής πολιτικής, της εργασίας και της υγείας, ενώ η Διάσκεψη Κορυφής της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας των μελών της «Ομάδας των 20» θα πραγματοποιηθεί στο Αμβούργο το διήμερο 7-8 Ιουλίου 2017.

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί η ενεργοποίηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, μεταξύ άλλων, στον τομέα της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών με σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των γυναικών στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης (χαρακτηριστικό είναι το λογότυπο της Γερμανικής Προεδρίας G20 2017 για την αλληλεξάρτηση των χωρών στο διεθνές οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι).

 

Η πλέον πρόσφατη δράση μας αφορά τη συμμετοχή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο Συγχρηματοδοτούμενο Έργο με τίτλο «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών» με εταίρους το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών, την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης», καθώς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία. Ο στόχος του ερευνητικού έργου είναι να καθορίσει την τρέχουσα εξέλιξη της τεχνολογίας όσον αφορά τη συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση των γυναικών και ιδιαίτερα των νέων σε τεχνολογίες ΤΠΕ και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους στον τομέα της απασχόλησης (σχετικός σύνδεσμος από τον εξειδικευμένο ιστότοπο του Έργου: http://www.iewomen.eu/1001_1/project ).

                      

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.