Η εξέλιξη της ανεργίας των γυναικών τον μήνα Ιανουάριο την εξαετία 2011-2016 (ΕΛΣΤΑΤ, Απρίλιος 2016)

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού & Αγοράς Εργασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιοποίησε στις 7 Απριλίου 2016 τα βασικά ευρήματα της έρευνας εργατικού δυναμικού σχετικά με τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον μήνα Ιανουάριο 2016. Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 24,4%.

 

Η επτασέλιδη ανακοίνωση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πίνακα με τίτλο «Ποσοστό Ανεργίας κατά Φύλο: Ιανουάριος 2011-2016» (σελίδα 2), από τον οποίο προκύπτει η αρνητική πρωτιά των γυναικών έναντι των ανδρών στην ανεργία:

 

– 2011: άνδρες 12,4% και γυναίκες 18,6%

 

– 2012: άνδρες 18,6% και γυναίκες 25,3%

 

– 2013: άνδρες 23,9% και γυναίκες 30,3%

 

– 2014: άνδρες 24,3% και γυναίκες 30,8%

 

– 2015: άνδρες 22,5% και γυναίκες 29,8%

 

– 2016: άνδρες 21,1% και γυναίκες 28,7%.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ με το σύνολο των στατιστικών στοιχείων της εν λόγω έρευνας εργατικού δυναμικού: http://www.statistics.gr/documents/20181/f03f237c-9846-4ce7-876d-1491b4b82e23 .

Comments are closed.