Οι τριάντα δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο χώρο του πολιτισμού το έτος 2017

ΣΧΕΤ.: α) Το από 4-9-2017 έγγραφό μας με θέμα «44 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το σχολικό έτος 2016-2017»: http://www.isotita.gr/44-δράσεις-της-γενικής-γραμματείας-ισότ/ .

 

β) Το από 18-12-2017 έγγραφό μας με θέμα «Η επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον τομέα του πολιτισμού (UNESCO, Δεκέμβριος 2017)»: http://www.isotita.gr/η-επιτακτική-ανάγκη-για-την-αντιμετώπ/ .

 

γ) Το από 19-12-2017 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-η-ισότητα-των-φύλων-στο-χ/  .

 

δ) Το από 21-12-2017 έγγραφό μας με θέμα «Επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την αντιμετώπιση της ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον τομέα του πολιτισμού»: http://www.isotita.gr/επιτυχής-υλοποίηση-της-δημόσιας-δράσ-21/

 

ε) Το από 28-12-2017 έγγραφό μας με θέμα «Οι 75 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το έτος 2017 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών»: http://www.isotita.gr/οι-75-δράσεις-της-γενικής-γραμματείας-ισ/ .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων μας, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σύμφωνα με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (Π.Δ. 141, ΦΕΚ 180/23-11-2017, κεφάλαιο Δ’: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, άρθρα 22-26), υλοποίησε τριάντα δράσεις στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Πολιτισμός» το έτος 2017.

 

Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία και υπό την εποπτεία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας και τη συμμετοχή των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στον τέταρτο στόχο «Προώθηση της ισότητας των φύλων στην πολιτιστική δημιουργία» του άξονα προτεραιότητας «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Μ.Μ.Ε.» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020», δεδομένου ότι η πολιτιστική δημιουργία λειτουργεί διαχρονικά ως δέκτης και πομπός αναμετάδοσης στο ευρύ κοινωνικό σύνολο ενός πλέγματος τυποποιημένων αντιλήψεων και προτύπων που απορρέουν από τις εκάστοτε κυρίαρχες αξίες: http://www.isotita.gr/ethniko-programma-drasis/ .

 

Ακολουθεί ο αναλυτικός απολογισμός ανά μήνα των δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο χώρο του πολιτισμού για το έτος 2017:

 

Ιανουάριος

 

1) Ενημέρωση του Εθνικού Μουσείου Γυναικών στις Τέχνες (Ουάσιγκτον) στις 3/1/2017 για την από 30/12/2016 δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την ευρεία προβολή στην Ελλάδα του έργου του εν λόγω Μουσείου.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 4/1/2017 με θέμα την αξιοποίηση της από 30/12/2016 δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις γυναίκες στον πολιτισμό υπέρ των μελών του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ).

– Η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ απέστειλε εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 10/1/2017, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

Μάρτιος

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 27/3/2017 με θέμα την πολιτιστική εκδήλωση της UNESCO στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών (Παρίσι, Μάρτιος 2017).

– Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμοί πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 53821 και 53824/28-3-2017).

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των φύλων στον οπτικοακουστικό τομέα (Στρασβούργο, 30-31/3/2017).

 

Απρίλιος

 

5) Διοργάνωση από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. πολιτιστικής εκδήλωσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με θέμα την παρουσία του βιβλίου «Ύβρις» της Ντούμπραβκα Λάλιτς (Αθήνα, 3/4/2017).

 

6) Διοργάνωση από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. πολιτιστικής εκδήλωσης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος με θέμα «50/50: Ισότητα και στον Κινηματογράφο» (Αθήνα, 7-9/4/2017) και έκδοση σχετικού απολογιστικού δελτίου τύπου στις 10/4/2017.

 

7) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικών Υποθέσεων/Μονάδα Ισότητας των Φύλων της Σουηδίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 6/4/2017 και 10/4/2017, καθώς και τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό & Πολιτιστικό Οργανισμό του Συστήματος του Ο.Η.Ε. (UNESCO) στις 7/4/2017 για την πολιτιστική εκδήλωση της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «50/50: Ισότητα και στον Κινηματογράφο» (Αθήνα, 7-9/4/2017).

– Η Επιτροπή για την Ισότητα στην Εργασία και την Απασχόληση της Πορτογαλίας απέστειλε στις 6/4/2017 συγχαρητήριο μήνυμα στον κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και στην Πρεσβεία της Σουηδίας στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της οποίας διοργανώθηκε η συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση.

– Η δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 7/4/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο – EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Η Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate απέστειλε στις 7/4/2017 και 11/4/2017 θετικά σχόλια στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., τα οποία έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και στην Πρεσβεία της Σουηδίας στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της οποίας διοργανώθηκε η συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση.

 

8) Ενημέρωση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Σουηδικών Αρχών, καθώς και του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 20/4/2017, καθώς και του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του Συστήματος του Ο.Η.Ε. (UNESCO) και των Αρμενικών Αρχών στις 21/4/2017 για την ευρωπαϊκή προβολή της πολιτιστικής εκδήλωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «50/50: Ισότητα και στον Κινηματογράφο» μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate.

– Η «Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας, καθώς και στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

– Η κα Πρέσβειρα της Σουηδίας στην Ελλάδα απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 28/4/2017, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

9) Συμμετοχή, κατόπιν συνεργασίας του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και το Πανεπιστήμιο Πατρών, στην on line έρευνα του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος με θέμα «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Δίκτυο για Πολιτιστικά Προγράμματα» (Αθήνα, 24/4/2017).

 

Μάιος

 

10) Προωθητική δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 4/5/2017 μέσω της σελίδας της στο facebook για τις εξής πολιτιστικές εκδηλώσεις:

– έκθεση εικαστικών τεχνών με θέμα «Πέντε γυναίκες συνομιλούν με την τέχνη» (Δήμος Νεάπολης-Συκεών, 5-17/5/2017)

– εκδήλωση με θέμα «Γυναίκες ηθοποιοί διαβάζουν κείμενα γυναικών συγγραφέων» (Δήμος Αθηναίων, 16/5/2017)

– εκδήλωση για την «20 Μαΐου – Διεθνής Ημέρα Μουσείων» με θέμα «Μαζί ζωγραφίζουμε όσα δεν λέμε» (Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, 20/5/2017).

 

Ιούνιος

 

11) Συνδιοργάνωση από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το Θέατρο Ελληνικών Χορών «Δόρα Στράτου» και το Διεθνές Συμβούλιο Χορού UNESCO (Τμήμα Αθηνών) της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Μνήμες, μελωδίες και γυρίσματα» με τη συμμετοχή μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων από κοινότητες μεταναστών/-τριών και από τις Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στην Αττική (Αθήνα, Λόφος Φιλοπάππου, 12/6/2017).

 

12) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 15/6/2017 με θέμα τη συνεισφορά του πολιτισμού στην εκπλήρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε συνάρτηση με την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών (παράγραφος 10c της Απόφασης 70/214 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών).

– To Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στις 26/6/2017, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

13) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση των Αρμενικών Αρχών στις 19/6/2017 για τη συμμετοχή αρμενικού συγκροτήματος στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Μνήμες, μελωδίες και γυρίσματα: Γυναίκες πέρα από τα σύνορα» (Αθήνα, Λόφος Φιλοπάππου, 12/6/2017), καθώς και για τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα του πολιτισμού.

– To Υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στις 27/6/2017, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στις αντίστοιχες Πρεσβείες σε Αθήνα και Ερεβάν.

 

14) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στις 28/6/2017 με θέμα την προωθητική δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. για την πολιτιστική εκδήλωση του ΚΜΣΤ σχετικά με τον ρόλο της τέχνης στην εξομάλυνση της καθημερινότητας των προσφύγων (Θεσσαλονίκη, 4/7/2017), καθώς και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους.

 

15) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διοργάνωση της εκδήλωσης του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης με θέμα «Ισότητα των Φύλων: Αγώνας για ένα καλύτερο αύριο» και ειδικότερα στην προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ της Ευαγγελίας Κρανιώτη “Exotica, Erotica, etc” (Θεσσαλονίκη, 29/6/2017).

 

Σεπτέμβριος

 

16) Αποστολή τεκμηριωμένης απάντησης από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού με θέμα το σχέδιο Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των φύλων στον οπτικοακουστικό τομέα (Αθήνα, 11/9/2017).

 

17) Αποστολή εγγράφου από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού , το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το Υπουργείο Εξωτερικών και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης με θέμα την υιοθέτηση από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης της Σύστασης CM/Rec(2017)9 για την ισότητα των φύλων στον οπτικοακουστικό τομέα (Αθήνα, 29/9/2017).

 

Οκτώβριος

 

18) Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και αντιπροσωπείας του «Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» ενόψει της συμμετοχής του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας τον Δεκέμβριο του 2017 (Αθήνα, 2/10/2017).

 

19) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 12/10/2017 με θέμα την κατανόηση της διαφορετικότητας και τις δύσκολες καταστάσεις των γυναικών μέσα από τον φωτογραφικό φακό (UNESCO, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 171657/13-10-2017).

 

20) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα την εκδήλωση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία στις 23/10/2017 με θέμα «Έμφυλες διαστάσεις του χώρου και της εργασίας στο Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο» (Αθήνα, 19/10/2017).

– Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων απέστειλε στις 20/10/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

21) Χορήγηση αιγίδας στο κοινωνικοπολιτιστικό πρόγραμμα “Genderhood” (Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2017 – Μάιος 2018) κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 27/10/2017).

 

Νοέμβριος

 

22) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ημερίδα ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με θέμα τη Σύμβαση της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση της Ποικιλομορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων (Αθήνα, 8/11/2017).

 

Δεκέμβριος

 

23) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στο «20ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» και στην «17η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio» (Πύργος, 2-9/12/2017).

 

24) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ταινιοθήκη της Ελλάδας και το Ελληνικό Παράρτημα της Διεθνούς Οργάνωσης “Women in Film and Television” στην έδρα της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 5/12/2017).

 

25) Αποστολή από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος έντυπου υλικού περιόδου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017 του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 6/12/2017).

 

26) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 7/12/2017 με θέμα τις δωρεάν παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού «Ανοιχτές Πόρτες: 1η Πλατφόρμα Νέων Δημιουργών»(Πειραιάς, 11-12/12/2017).

 

27) Αιγίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. στο «2ο Φεστιβάλ Ισπανικού Θεάτρου: Έμφυλες Σχέσεις και Βία, Μετανάστευση, Φτώχεια, Ομοφοβία» κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 15-17/12/2017).

 

28) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 15/12/2017 για την αιγίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. στο «2ο Φεστιβάλ Ισπανικού Θεάτρου: Έμφυλες Σχέσεις και Βία, Μετανάστευση, Φτώχεια, Ομοφοβία» (Αθήνα, 15-17/12/2017).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 15/12/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

29) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 18/12/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 19/12/2017 με θέμα την επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον τομέα του πολιτισμού (UNESCO, Δεκέμβριος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 223660/19-12-2017).

 

30) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 21/12/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την αντιμετώπιση της ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον τομέα του πολιτισμού.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 21/12/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Πολιτισμός» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.