Οι 29 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης το πρώτο εξάμηνο του σχολικού έτους 2017-2018 (Σεπτέμβριος 2017 – Φεβρουάριος 2018)

 

ΣΧΕΤ.: Το από 4-9-2017 εμπεριστατωμένο έγγραφό μας με θέμα «44 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το σχολικό έτος 2016-2017»: http://www.isotita.gr/44-δράσεις-της-γενικής-γραμματείας-ισότ/.

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε 29 δράσεις στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» το πρώτο εξάμηνο του σχολικού έτους 2017-2018 (Σεπτέμβριος 2017 – Φεβρουάριος 2018).

 

Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν υπό την εποπτεία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας και τη συμμετοχή των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στον πρώτο και τον δεύτερο στόχο του άξονα προτεραιότητας «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Μ.Μ.Ε.» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020» με τίτλο «Προώθηση της ισότητας των φύλων στην τυπική εκπαίδευση, την επιστήμη και την έρευνα» και «Προώθηση της ισότητας των φύλων στη δια βίου μάθηση και στην άτυπη εκπαίδευση» αντίστοιχα. Σύμφωνα με το ΕΣΔΙΦ 2016-2020, πάγια θέση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων αποτελεί η σημαντικότητα του ρόλου της εκπαίδευσης για την προώθηση των ζητημάτων ισότητας και την παραγωγή και προαγωγή μίας κουλτούρας ισότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες στη βάση της αμοιβαιότητας, της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα: http://www.isotita.gr/ethniko-programma-drasis/ .

 

Ακολουθεί ο αναλυτικός απολογισμός ανά μήνα των δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο χώρο της εκπαίδευσης το πρώτο εξάμηνο του σχολικού έτους 2017-2018:

 

Σεπτέμβριος 2017

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 4/9/2017 με θέμα τις 44 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το σχολικό έτος 2016-2017.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 144923/4-9-2017).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 13/9/2017 για το 10ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη χρήση του διαδικτύου και των Η/Υ από τις Ελληνίδες (Σεπτέμβριος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 152131/14-9-2017).

 

Οκτώβριος 2017

 

3) Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και αντιπροσωπείας του «Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» ενόψει της συμμετοχής του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας τον Δεκέμβριο του 2017 (Αθήνα, 2/10/2017).

 

4) Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία (Μαρούσι, 3/10/2017 και 20/10/2017).

 

5) Συνεργασία του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Γιαννιτσών με σκοπό τη διανομή πληροφοριακού υλικού για θέματα ισότητας των φύλων στον μαθητικό πληθυσμό της εν λόγω σχολικής μονάδας (Αθήνα, 16/10/2017).

 

Νοέμβριος 2017

 

6) Συνεργασία του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου στις 13/11/2017 ενόψει της ημερίδας με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση», η οποία συνδιοργανώνεται από τη Γ.Γ.Ι.Φ., το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Μαρούσι, 2/12/2017).

 

Δεκέμβριος 2017

 

7) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στο «20ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» και στην «17η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio» (Πύργος, 2-9/12/2017).

 

8) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην Ημερίδα «Φύλο και Εκπαίδευση», η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γ.Γ.Ι.Φ., το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Μαρούσι, 2/12/2017).

 

9) Αποστολή από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος έντυπου υλικού περιόδου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017 του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 6/12/2017).

 

10) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην επίσκεψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα ισότητας των φύλων στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αχαρνών (Αχαρνές, 12/12/2017).

 

11) Έναρξη συνεργασίας του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Έργο “This is not a Feminist Project” στο πλαίσιο του Προγράμματος START του Ιδρύματος Robert Bosch Stiftung, το οποίο υλοποιείται την περίοδο Δεκεμβρίου 2017 – Μαΐου 2018 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης και τη Γερμανική Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων και με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και του Ιδρύματος Μποδοσάκη (Αθήνα, 13/12/2017).

 

12) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με την ηγεσία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων στην έδρα του Ινστιτούτου (Αθήνα, 15/12/2017).

 

13) Προκήρυξη από τη Γ.Γ.Ι.Φ. και την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων πανελλήνιου διαγωνισμού μαθητικής δημιουργίας για μαθήτριες και μαθητές νηπιαγωγείων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 με θέμα «Δημιουργούμε με όλα τα χρώματα – Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια», κατόπιν σχετικών ενεργειών των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 18/12/2017).

 

Ιανουάριος 2018

 

14) Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην έδρα του Υπ.Π.Ε.Θ. με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στο χώρο της εκπαίδευσης (Μαρούσι, 10/1/2018).

 

15) Συνεργασία του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Τμήμα Βιβλιοθήκης της Τράπεζας της Ελλάδος για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 11-12/1/2018).

 

16) Υποβολή από το Τμήμα Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων εμπεριστατωμένου καταλόγου εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα και Ταυτότητα» και «Δράσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας» για το σχολικό έτος 2017-2018, η οποία διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  (Αθήνα, 17/1/2018).

 

17) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 17/1/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 18/1/2018 με θέμα την αναθεωρημένη έκδοση διεθνούς εγχειριδίου για τη σεξουαλική εκπαίδευση σε συνάρτηση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με σκοπό την προαγωγή της υγείας, της ποιοτικής εκπαίδευσης και της ισότητας των φύλων (UNESCO, Ιανουάριος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 8248/18-1-2018).

 

18) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 19/1/2018 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμβολή της σεξουαλικής εκπαίδευσης στην επίτευξη της ισότητας των φύλων στην πράξη.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 9531/19-1-2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Η Παγκόσμια Τράπεζα απέστειλε στις 19/1/2018 προς τον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

19) Υποβολή πρότασης από το Τμήμα Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνεργασία με το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τη χρηματοδότηση της Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Αθήνα, 24/1/2018).

 

20) Συνεργασία του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ομάδα Multi-National Women’s Liberation Group με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. κατόπιν σχετικής δωρεάς της εν λόγω Ομάδας (Αθήνα, 24/1/2018).

 

Φεβρουάριος 2018

 

21) Συνεργασία του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Αθήνα, 2/2/2018).

 

22) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση», η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γ.Γ.Ι.Φ., το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη, 10/2/2018).

 

23) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση σχετικά με την εκπόνηση μελέτης από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων με θέμα «Μέτρα που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση φύλου στον τομέα της εκπαίδευσης με στόχο την ενσωμάτωση των νεο-αφιχθέντων υπηκόων τρίτων χωρών» (Αθήνα, 14/2/2018).

 

24) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 21/2/2018 μέσω έκδοσης δελτίου τύπου με πρωτοβουλία του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την επιτυχημένη έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους με θέμα: «εκ γυναικός…πηγάζει τα κρείττω, διαδρομή στις αρχειακές πηγές».

 

25) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκπαιδευτική διημερίδα και τα βιωματικά εργαστήρια με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση» (Ρόδος, 23-24/2/2018, συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, τη Γ.Γ.Ι.Φ. και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής).

 

26) Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην επικαιροποίηση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα τον πανελλήνιο διαγωνισμό μαθητικής δημιουργίας με τίτλο «Δημιουργούμε με όλα τα χρώματα – Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια» για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων της  χώρας το σχολικό έτος 2017-2018 (Αθήνα, 23/2/2018).

 

27) Αποστολή από το Τμήμα Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και των Νηπιαγωγείων της περιοχής Δένδρων-Πλατανουλίων του Δήμου Τυρνάβου έντυπου υλικού της Γ.Γ.Ι.Φ. για την εκδήλωση του Συλλόγου ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών (Αθήνα, 26/2/2018).

 

28) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με τη Γενική Διευθύντρια της «Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων» στην έδρα της Γ.Γ.Ι.Φ. με σκοπό τη συνεργασία των δύο φορέων για την προώθηση της έμφυλης ισότητας και της άρσης των στερεοτύπων και του έμφυλου καταμερισμού σχολών και επαγγελμάτων (Αθήνα, 26/2/2018).

 

29) Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας συμμετοχής της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εκδηλώσεις του Παγκοσμίου Συνεδρίου Βιβλιοθηκών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2019 (Αθήνα, 28/2/2018).

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.