Έκδοση συμπερασμάτων συνεδρίου του Διεθνούς Οργανισμού Μετεωρολογίας με θέμα τη διάσταση του Φύλου σε σχέση με τον καιρό και το κλίμα (Γενεύη, 5-7/11/2014)

Ιούν 18, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Μετεωρολογίας (Δ.Ο.Μ.), ο οποίος ανήκει στο Σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, διοργάνωσε Συνέδριο με θέμα τη διάσταση του φύλου σε σχέση με τον καιρό και το κλίμα («Gender Dimensions of Weather and Climate Services»), αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά την οριζόντια διάσταση των ζητημάτων ισότητας των φύλων. Το Συνέδριο διεξήχθη στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού Μετεωρολογίας στη Γενεύη το διάστημα 5-7/11/2014 και η συμμετοχή ήταν μόνο μέσω πρόσκλησης. Το μήνυμα του Συνεδρίου ήταν το εξής: Καθολική Πρόσβαση – Ενίσχυση των Γυναικών / Universal Access – Empowering Women.

Τα αποτελέσματα των εργασιών του Συνεδρίου εκδόθηκαν πρόσφατα σε ένα κείμενο συνολικής έκτασης 144 σελίδων στην αγγλική γλώσσα. Η έκδοση έχει ελληνικό χρώμα με την ελληνική σημαία να απεικονίζεται στην όγδοη σελίδα της έντυπης έκδοσης με τους χορηγούς της εκδήλωσης:

https://drive.google.com/file/d/0BwdvoC9AeWjUSFphMXVMYVI2UGc/edit?pli=1 .

Οι σύνεδροι υιοθέτησαν μία «Τελική Δήλωση» συνολικής έκτασης οκτώ σελίδων στην αγγλική γλώσσα, στην οποία υπάρχει σαφής αναφορά, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη κατανόησης και συμπερίληψης της διάστασης του φύλου στις μετεωρολογικές υπηρεσίες με αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων και δεδομένων με μεταβλητή το φύλο, στην περαιτέρω αύξηση της φοίτησης των γυναικών στις σχολές των θετικών επιστημών με έμφαση στους τομείς της μετεωρολογίας και της υδρολογίας, καθώς και στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Επιπλέον, η «Τελική Δήλωση» περιλαμβάνει Παράρτημα με συστάσεις σε πέντε τομείς: μείωση του κινδύνου των καταστροφών, δημόσια υγεία, διαχείριση υδάτινων πόρων, γεωργία και ασφάλεια τροφίμων, σταδιοδρομία των γυναικών στη μετεωρολογία:

http://www.wmo.int/genderconference/sites/default/files/Conference%20Final%20Statement%2027%20Nov.pdf .

Comments are closed.