Έκδοση της UNESCO με θέμα τη διάσταση του φύλου στη διαχείριση των υδάτων του πλανήτη (Παρίσι, Νοέμβριος 2015)

Νοέ 25, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της 38ης Γενικής Διάσκεψης του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών – UNESCO (σχετικός σύνδεσμος του ιστότοπου της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://old.isotita.gr/index.php/news/2347 ) παρουσιάστηκε η έκδοση του Οργανισμού με θέμα τη διάσταση του φύλου στη διαχείριση των υδάτων πόρων του πλανήτη. Πρόκειται για ένα τεχνικό κείμενο συνολικής έκτασης 52 σελίδων σε έντυπη μορφή στην αγγλική γλώσσα και εντάσσεται στη διαδικασία συλλογής δεδομένων και στατιστικής καταγραφής του Προγράμματος του Ο.Η.Ε. για τα Ύδατα.
Η έρευνα ανέδειξε το κενό που υπάρχει στη διεθνή επιστημονική κοινότητα όσον αφορά την πρόσβαση στους υδάτινους πόρους από τους άνδρες και τις γυναίκες. Ενώ σε τομείς πολιτικής όπως η θνησιμότητα του πληθυσμού, το εργατικό δυναμικό ή η εκπαίδευση τα Κράτη συγκεντρώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στατιστικά στοιχεία με βάση το φύλο, δεν ισχύει το ίδιο για το θέμα των υδάτων. Σύμφωνα με την έκδοση της UNESCO, το υψηλότερο ποσοστό στατιστικής καταγραφής με βάση το φύλο συγκεντρώνει ο τομέας της θνησιμότητας, αφού το 85% των Κρατών διαθέτει τα ανάλογα στατιστικά στοιχεία. Ακολουθεί ο τομέας του εργατικού δυναμικού με ποσοστό 83% και ο τομέας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με 81%. Η πολιτική πρόσβασης σε καθαρό νερό συγκεντρώνει ποσοστό 37% τη στιγμή που το 45,2% των χωρών δεν συγκεντρώνουν καθόλου στατιστικά στοιχεία για τη σχέση γυναικών και υδάτων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στατιστική παρουσίαση στη σελίδα 20 της έντυπης έκδοσης, όπου καταγράφεται η εμπειρία ανδρών και γυναικών στα νοικοκυριά του Μπαγκλαντές στο θέμα της διατροφής. Τα ευρήματα αναδεικνύουν για άλλη μία φορά τη δυσμενή θέση του γυναικείου πληθυσμού ακόμα και σε βασικά ζητήματα επιβίωσης: το 31,1% των γυναικών δανείστηκαν τρόφιμα από τους γείτονες (το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι 13,4%), το 54,3% των γυναικών ανέφερε ότι η οικογένεια δεν έφαγε καθόλου κρέας (ποσοστό 38% για τους άνδρες), το 45,8% των γυναικών ανέφερε ότι έφαγε μικρότερη ποσότητα τροφής έναντι 37,2% των ανδρών, ενώ το 8,2% των γυναικών και το 6,8% των ανδρών ανέφεραν ότι αναζήτησαν ελεημοσύνη.
Η έκδοση της UNESCO λειτουργεί ως μεθολογικό εργαλείο για την εκπόνηση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών με βάση το φύλο για τα ύδατα του πλανήτη με έξι διακριτές κατηγοριοποιήσεις:
α) συλλογή, χρήση και προτεραιότητες στη χρήση του νερού από τα νοικοκυριά
β) οικονομικά στοιχεία της ύδρευσης των νοικοκυριών
γ) διακυβέρνηση, λήψη αποφάσεων και πολιτική συμμετoχή
δ) δείκτες υγιεινής
ε) δείκτες αγροτικού τομέα
στ) ισότητα υδάτων.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Διεθνούς Οργανισμού με την τεχνική έκδοση, η οποία υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ιταλικής Κυβέρνησης και της Περιφέρειας της Umbria: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002340/234082e.pdf .
Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι, κατόπιν εντατικών διεργασιών και προσπαθειών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO ενέκρινε στις 15 Οκτωβρίου του 2015 την πρόταση της Ελλάδας για την ίδρυση του Κέντρου Υδάτων της UNESCO κατηγορίας ΙΙ στο Α.Π.Θ.:
http://unesco-hellas.org/2015/10/22/%ce%af%ce%b4%cf%81%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%85-unesco-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b9%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4/.

Comments are closed.