Έκθεση Προόδου του Οργανισμού UN WOMEN για την κατάσταση των Γυναικών (Απρίλιος 2015)

Απρ 29, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι στις 27 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση της έκθεσης προόδου του Οργανισμού UN WOMEN για την κατάσταση των γυναικών και της ισότητας των φύλων στον πλανήτη. Η παρουσίαση έγινε σε ειδική εκδήλωση σε επτά πόλεις: Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Πόλη του Μεξικού, Ναϊρόμπι, Μπανγκόγκ, Αλεξάνδρεια και Σύδνευ. Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του Ο.Η.Ε. και Εκτελεστική Διευθύντρια του Οργανισμού UN WOMEN κα Phumzile Mlambo-Ngcuka συμμετείχε στην εκδήλωση στη βρετανική πρωτεύουσα και μίλησε για το έργο-σημαία του Οργανισμού με τίτλο «Progress of the World’s Women 2015-2016: Transforming Economies, Realizing Rights». Η έκθεση προόδου είναι συνολικής έκτασης 342 σελίδων στην αγγλική γλώσσα και για την ολοκλήρωσή της σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι οικονομικές συνεισφορές του Αυστραλιανού Υπουργείου Εξωτερικών και του Ιδρύματος William and Flora Hewlett Foundation.

Η έκθεση εστιάζει στις οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της ισότητας των φύλων, όπως το δικαίωμα όλων των γυναικών σε μία καλή θέση εργασίας, με δίκαιη αμοιβή και ασφαλείς εργασιακές συνθήκες, καθώς και το δικαίωμα στη συνταξιοδότηση και στην υγεία, χωρίς ίχνος διάκρισης λόγω οικονομικής-κοινωνικής κατάστασης, γεωγραφικής περιοχής, φυλής ή εθνικότητας. Οι δέκα προτεραιότητες για τη δημόσια δράση υπέρ της ισότητας των φύλων είναι οι εξής:

1) δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας για τις γυναίκες

2) μείωση του χάσματος λόγω φύλου στο αντικείμενο απασχόλησης και στις αποδοχές

3) εγγυημένο εισόδημα για τις γυναίκες καθόλη τη διάρκεια του βίου τους

4) αναγνώριση, μείωση και αναδιανομή της άμισθης προσφοράς υπηρεσιών στην οικογένεια και στο χώρο της φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και ασθενών

5) επένδυση σε κοινωνικές υπηρεσίες που θα προάγουν την ισότητα των φύλων

6) μεγιστοποίηση των πόρων για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων

7) υποστήριξη των γυναικείων οργανώσεων

8) δημιουργία κατάλληλου διεθνούς περιβάλλοντος για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των γυναικών στην πράξη

9) προάσπιση των διεθνών κανόνων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως καταλύτης αλλαγών προς όφελος της ανθρωπότητας

10) αξιολόγηση της προόδου σχετικά με τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση σχετικά με την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών (CEDAW). Ενώ όλες σχεδόν οι χώρες έχουν κυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση, αρκετές χώρες εξακολουθούν να διατηρούν επιφυλάξεις ως προς την εφαρμογή συγκεκριμένων άρθρων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 26 κράτη δεν εφαρμόζουν τα άρθρα για τα ίσα δικαιώματα μεταξύ γυναικών και ανδρών στο γάμο και στην οικογένεια, 22 κράτη δεν εφαρμόζουν άρθρα που θεωρούν ότι δεν συνάδουν με τη θρησκεία, τα έθιμα και τις παραδόσεις τους, ενώ έξι κράτη εξακολουθούν να διατηρούν επιφυλάξεις όσον αφορά την ισότητα στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και της απασχόλησης.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος με το κείμενο της έκθεσης προόδου του Οργανισμού UN WOMEN:

 http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/UNW_progressreport.pdf .

Comments are closed.