Έκθεση της Grant Thornton για τα οφέλη από τη συμμετοχή των γυναικών στα Δ.Σ. των εισηγμένων επιχειρήσεων

Οκτ 06, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Στο πλαίσιο των δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, σας γνωρίζουμε ότι η διεθνής εταιρεία συμβούλων Grant Thornton προέβη στις 29 Σεπτεμβρίου 2015 στην έκδοση ενός τετρασέλιδου εντύπου στην αγγλική γλώσσα με τίτλο «Women in Business: The Value of Diversity» και θέμα τα πολλαπλά οφέλη από την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο.

Το εν λόγω έντυπο αποτελεί συνοπτική παρουσίαση των κύριων ευρημάτων σχετικής έρευνας σε εισηγμένες επιχειρήσεις τριών ανεπτυγμένων οικονομιών του πλανήτη: των Η.Π.Α., της Μεγάλης Βρετανίας και της Ινδίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι απώλειες των επιχειρήσεων με αποκλειστικά ανδροκρατούμενο Δ.Σ. υπολογίστηκαν στο αστρονομικό ποσό των 655 δισεκατομμυρίων αμερικανικών δολλαρίων μόνο για το 2014. Άκρως ενδιαφέροντα είναι τα γραφήματα με την απεικόνιση των επιχειρήσεων με γυναίκες να καταλαμβάνουν θέση εκτελεστικού ή/και μη εκτελεστικού μέλους στα Διοικητικά Συμβούλια: στις Η.Π.Α. στις 500 μεγαλύτερες εισηγμένες επιχειρήσεις οι 484 έχουν γυναικεία παρουσία στο Δ.Σ. (484/500), στη Μεγάλη Βρετανία η αναλογία είναι 330/350 και στην Ινδία η αντίστοιχη αναλογία είναι 176/200. Οι αντίστοιχοι δείκτες προέρχονται από την αμερικανική Standard & Poor’s 500 (S&P 500), τη βρετανική Financial Times Stock Exchange 350 (FTSE 350) και το Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας CNX 200 – NSE.

Από την άλλη πλευρά, καταγράφεται δραματική μείωση στα Δ.Σ. εισηγμένων επιχειρήσεων με γυναίκες σε θέσεις εκτελεστικού μέλους με την ακόλουθη αναλογία: Η.Π.Α. 35/500, Μεγάλη Βρετανία 47/350 και Ινδία 45/200. Ο κόσμος των επιχειρήσεων βασίζεται σε αριθμούς και ποσοστά για την απεικόνιση της επιτυχίας, γι’ αυτό και η μελέτη της Grant Thornton υποστηρίζει ότι η ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των εισηγμένων επιχειρήσεων μπορεί να συμβάλει σε αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος των Η.Π.Α. και της Μεγάλης Βρετανίας κατά 3%.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια από το 2012 για υιοθέτηση από τα Κράτη-Μέλη μίας Πρότασης Οδηγίας για την ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στα μη εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των εισηγμένων εταιρειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ταχθεί υπέρ της Πρότασης Οδηγίας, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των 28 Κρατών-Μελών. Εντούτοις, υπάρχει μία ισχυρή μειοψηφία Κρατών-Μελών, τα οποία αποδέχονται το σκεπτικό της Πρότασης αλλά δεν συμφωνούν με τη μορφή της Οδηγίας με το στοιχείο της υποχρεωτικότητας και της επιβολής ποινών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και προτιμούν την αυτορύθμιση από τον ίδιο τον επιχειρηματικό κόσμο.

Το κοινό συμπέρασμα όσων προαναφέρθηκαν, είναι ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις οδηγούν σε μία αδιαμφισβήτητη διαπίστωση: η οικονομική ανάπτυξη έχει ανάγκη από την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να υποεκπροσωπούνται, διότι δεν πρόκειται ποτέ να επιτευχθεί η πολυπόθητη πρόοδος τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος με το τετρασέλιδο κείμενο της Grant Thornton σε μορφή pdf:

 http://www.grantthornton.global/globalassets/1.-member-firms/global/insights/article-pdfs/2015/wib_value_diversity_final_web.pdf .

Comments are closed.