Έμπρακτη στήριξη της Γ.Γ.Ι.Φ. από τους Δήμους Αίγινας και Αγίου Δημητρίου Αττικής

Σας γνωρίζουμε ότι δύο Δήμοι της χώρας στηρίζουν έμπρακτα το έργο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων μέσω της αξιοποίησης του διαδικτύου.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Ο Δήμος Αίγινας έχει δημιουργήσει ξεχωριστή σελίδα στον ιστότοπο που διατηρεί στο διαδίκτυο, η οποία έχει τίτλο «Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων» και είναι αφιερωμένη στην προβολή του έργου της Υπηρεσίας μας:

http://www.aegina.gr/web/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD/ .

 

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής έχει αναρτήσει στην αρχική σελίδα του ιστότοπου που διατηρεί στο διαδίκτυο το λογότυπο της Γ.Γ.Ι.Φ. με απευθείας σύνδεση στον ιστότοπό μας: http://www.dad.gr/ .

 

Ο εν λόγω Δήμος έχει επιλέξει να συμπεριλάβει τη Γ.Γ.Ι.Φ. στους συνολικά εννέα φορείς με θετικό πρόσημο προς τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες:

α) Κέντρο Πρόληψης Ήλιος: http://www.kpilios.gr/

β) Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής & Προαγωγής της Υγείας: http://www.socped.gr/alkool_kai_aniliko

γ) Διαύγεια: https://diavgeia.gov.gr/f/dad

δ) Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων: http://www.isotita.gr/

ε) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών: http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/

στ) Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής: http://www.pedattikis.gr/home/

ζ) Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας: http://www.kedke.gr/

η) Ειρηνοδρομία: http://eirinodromia.gr/

θ) Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων: http://www.eddyppy.gr/ .

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Αφήστε μια απάντηση