Έμφαση από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία των G20 στην ανάγκη για οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών (Διακήρυξη του Αμβούργου, 7-8 Ιουλίου 2017)

Ιούλ 11, 2017

gpateropoulos

ΔΙΕΘΝΗ

0

ΣΧΕΤ.α) Το από 19-1-2017 έγγραφό μας με θέμα «Η ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών ως διακριτή προτεραιότητα στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας των G20 για το 2017»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2975 .

β) Το από 20-1-2017 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ισότητα των φύλων στη Γερμανική Προεδρία των G20 το 2017 και τη συμμετοχή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας στο Πρόγραμμα «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών»: http://old.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2017/Jan/DT_20-01-2017_Endynamosi%20Thesis%20Gynaikwn_Germaniki%20Proedria_G20.pdf .

γ) Το από 23-1-2017 έγγραφό μας με θέμα «Επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ισότητα των φύλων στη Γερμανική Προεδρία των G20 το 2017 και τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα για την Καινοτομία και την Απασχολησιμότητα των Γυναικών»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2978 .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι η Διακήρυξη των Ηγετών της «Ομάδας των 20» (γνωστή ως G20) περιλαμβάνει ξεχωριστή ενότητα με τίτλο «Ενδυνάμωση των Γυναικών». Το διήμερο 7-8 Ιουλίου 2017 η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία των επτά πιο ισχυρών κρατών (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία), των αναδυόμενων οικονομιών του πλανήτη (Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Κορέα, Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Μεξικό, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Νότια Αφρική), καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκε στο Αμβούργο στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας των G20 για το 2017 και έλαβε αποφάσεις, μεταξύ άλλων, για την αναβάθμιση της θέσης του γυναικείου πληθυσμού με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η 15σέλιδη Διακήρυξη αφιερώνει τρεις παραγράφους στο ζήτημα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και εστιάζει σε συγκεκριμένες αποφάσεις των G20 για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών:https://www.g20.org/Content/EN/_Anlagen/G20/G20-leaders-declaration.pdf?__blob=publicationFile&v=1 .

Πιο συγκεκριμένα:

Στις σελίδες 11-12 της Διακήρυξης γίνεται ρητή αναφορά στο γεγονός ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί προϋπόθεση για την αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Τα κύρια σημεία συνοψίζονται ως ακολούθως:

α) ισότιμη πρόσβαση για άνδρες και γυναίκες στην αγορά εργασίας, στην ιδιοκτησία, στην ποιοτική απασχόληση και στις χρηματοδοτικές υπηρεσίες

β) επιτάχυνση και συντονισμός των προσπαθειών για μείωση του έμφυλου χάσματος στο εργατικό δυναμικό κατά 25% έως το 2025

γ) ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας της γυναικείας απασχόλησης, μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και για εξάλειψη των διακρίσεων στην απασχόληση σε βάρος των γυναικών

δ) προστασία των γυναικών από όλες τις μορφές βίας

ε) βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως επίσης και μέσω δημιουργίας κατάλληλων υποδομών στις δημόσιες υπηρεσίες, στην κοινωνική προστασία και στο κανονιστικό πλαίσιο.

Η Διακήρυξη του Αμβούργου δίνει προτεραιότητα σε δύο τομείς αναφορικά με το ζήτημα της ενδυνάμωσης του γυναικείου πληθυσμού του πλανήτη. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, δύο υποστηρικτικά κείμενα τεκμηρίωσης συνοδεύουν την εν λόγω Διακήρυξη των G20.

Ο πρώτος τομέας αφορά την απόκτηση και αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων για κορίτσια και γυναίκες, ειδικά σε αναπτυσσόμενες και με χαμηλό εισόδημα χώρες. Η πρωτοβουλία της Ομάδας των 20 ονομάζεται «#eSkills4Girls» και διέπεται από την αρχή ότι η πρόσβαση στις φυσικές, τεχνολογικές, μηχανολογικές και μαθηματικές επιστήμες αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την υπεροχή των γυναικών στην ψηφιακή εποχή και την ψηφιακή οικονομία. Το σχετικό εξασέλιδο υποστηρικτικό υλικό της πρωτοβουλίας έχει τίτλο «Μεταμορφώνοντας το μέλλον των γυναικών και των κοριτσιών στην ψηφιακή οικονομία»:

https://www.g20.org/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-g20-initiative-eskills4girls-en.pdf?__blob=publicationFile&v=4 .

Ο δεύτερος τομέας προτεραιότητας αφορά την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της δράσης με τίτλο «Χρηματοδοτική Πρωτοβουλία για Γυναίκες Επιχειρηματίες – Women Entrepreneurs FinancingInitiative (We-Fi)» και με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία μίας Ομάδας Επιφανών Γυναικών Επιχειρηματιών, η οποία θα εργαστεί με σκοπό την υποβολή συγκεκριμένων συστάσεων στην επόμενη Διάσκεψη Κορυφής των G20, η οποία θα φιλοξενηθεί από την Αργεντινή το 2018. Το σχετικό υποστηρικτικό υλικό της πρωτοβουλίας συνοψίζεται σε επτά παραγράφους:

https://www.g20.org/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-g20-womens-entrepreneurship-facility-en.pdf?__blob=publicationFile&v=3 .

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.