Έναρξη λειτουργίας Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου

Η Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου ξεκινά τη λειτουργία της στη νέα διεύθυνση τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018.


ΝΕΑ Δ/ΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 105 52 Αθήνα, 3ος όροφος.

Σας περιμένουμε….

Υ.Γ. Οι σύνδεσμοι προς τους καταλόγους OPACs της Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου λόγω τεχνικών προβλημάτων δε λειτουργούν. Παρακαλούμε ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
http://85.74.228.23/webopac/vubis.csp

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
http://85.74.228.23/webopac/Vubis.csp?SearchT1=&Index1=Archallwords&Database=2&BoolOp2=AND&SearchT2=&Index2=Archallwords&Profile=Profile9&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=gre&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=&SearchTerm2=&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=*C7P*BC*D3*BB*09*D5IQ*A5*B0*0D*A8ajw&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=1&MyChannelCount=

Comments are closed.