Έργο «Εξειδίκευση του πρότυπου Σ.Ε.Ι.Φ. σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας» – 2o Ενημερωτικό Δελτίο

Επισυνάπτεται σε μορφή pdf το 2ο Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου ΕΣΠΑ 2007-2013 με τίτλο «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και σε Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας» (Γ.Γ.Ι.Φ. – ΕΥΣΥΔΕ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. – Ανάδοχος Φορέας TREK Consulting A.E.).

Το Έργο έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) στην Περιφέρεια Ηπείρου, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στο Δήμο Ιωαννιτών, καθώς και την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή Περιφερειακών/Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων. Επιπλέον, στόχος του αποτελεί η υποστήριξη των εν λόγω Περιφερειών και του Δήμου, ώστε να εντάξουν ουσιαστικά και ενεργά πολιτικές ισότητας των φύλων στο πρόγραμμα και τις δράσεις τους με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, τόσο στην εσωτερική τους οργάνωση όσο και στο σχεδιασμό/υλοποίηση των πολιτικών τους.

Στο εν λόγω Δελτίο υπάρχει αναφορά στην πρόσφατη επίσκεψη της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κας Φωτεινής Κούβελα στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ιωαννίνων και στον Ξενώνα του Δήμου Ιωαννιτών στις 14-5-2015.

2ο Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο

Αφήστε μια απάντηση