Ανάγκη στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας – Το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας

Σεπ 28, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Στο πλαίσιο των δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, σας γνωρίζουμε ότι στη Μεγάλη Βρετανία λειτουργεί από το 2012 το Συμβούλιο για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα (Women’s Business Council), ένα δεκαπενταμελές ανεξάρτητο σώμα με εκπροσώπους και των δύο φύλων μεγάλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Κυβέρνηση για την αύξηση συμμετοχής των γυναικών στην ανάπτυξη της χώρας. Το εν λόγω Συμβούλιο δημοσίευσε τον Ιούλιο του 2015 ένα έντυπο, στο οποίο παρουσιάζεται με εύληπτο και παραστατικό τρόπο ο απολογισμός των δράσεων με τίτλο «Maximising Women’s Contribution to Future Economic Growth».

Η έκδοση, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των πρόσφατων εργασιών της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις, περιλαμβάνει ορισμένα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία:

1) το 93% των εκτελεστικών διευθυντών των εκατό εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου με τα μεγαλύτερα κέρδη και το 96,5% των Προέδρων ή των Διευθύνοντων Συμβούλων αυτών των εταιρειών είναι άνδρες, οι οποίοι συνήθως ονομάζονται «John» (παραφθορά της ελληνικής παροιμίας «επιχείρηση χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει»)

2) στις 250 εισηγμένες εταιρείες υπήρχαν 310 γυναίκες στα Διοικητικά Συμβούλια το 2014 σε σχέση με τις 267 γυναίκες το 2013, δηλαδή παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 16% – εντούτοις, από τις 310 γυναίκες μόνο εικοσιεννέα ήταν εκτελεστικές διευθύντριες, ενώ το 90% των γυναικών στα Δ.Σ. κατείχαν θέση μη εκτελεστικής διευθύντριας

3) η  ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην απασχόληση έχει υπολογιστεί ότι θα μπορούσε να αυξήσει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά 10% έως το 2030

4) εάν οι απολαβές των γυναικών ηλικίας 21-60 ετών με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ήταν ακριβώς οι ίδιες με τις αντίστοιχες των ανδρών, τότε οι γυναίκες θα κέρδιζαν επιπλέον 190.551 λίρες Αγγλίας, ποσό που αντιπροσωπεύει 1 δισεκατομμύριο 592 εκατομμύρια λίρες ως δυνητικό χαμένο κέρδος για την οικονομία ή 40,8 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως

5) η ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας θα μπορούσε να συνεισφέρει στη Βρετανική οικονομία επιπλέον περί τα εξήντα δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας

6) έως το 2020 ο μισός γυναικείος πληθυσμός της Μεγάλης Βρετανίας θα είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σύγκριση με το σημερινό 38%, το 56% των πτυχίων με βαθμό «άριστα» αποκτήθηκε από γυναίκες το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, ενώ τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας υψηλών προσόντων θα καλυφθούν από γυναίκες την επόμενη πενταετία

7) το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης στη χώρα ανέρχεται στο υψηλό ποσοστό του 68,5%, το οποίο αντιστοιχεί σε περισσότερες από 14,5 εκατομμύρια εργαζόμενες γυναίκες το 2014 (το υψηλότερο ποσοστό από το 1971, έτος έναρξης καταγραφής συγκρίσιμων στοιχείων)

8) μεταξύ των ετών 2010-2014 περίπου ένα εκατομμύριο Βρετανίδες εντάχθηκαν στο εργασιακό καθεστώς της μαθητείας, πάνω από οκτώ εκατομμύρια γυναίκες απασχολούνται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, πεντέμιση εκατομμύρια γυναίκες εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, ενώ το ποσοστό του μισθολογικού κενού αγγίζει το 19,1%

9) τετρακόσιες χιλιάδες νέες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν από γυναίκες το 2014 (αύξηση 7,5% από το 2012)

10) υπολογίζεται ότι οι Βρετανίδες έχουν το 71% των οικονομικών ευκαιριών σε σχέση με τους άνδρες, η ανδρική απασχόληση αγγίζει το 78% και η γυναικεία το 69%, ενώ το έλλειμμα επιχειρηματικότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στερεί από τη Βρετανική οικονομία πάνω από 1,2 εκατομμύρια νέες επιχειρήσεις.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος με ολόκληρο το κείμενο σε μορφή pdf της εν λόγω έκδοσης του Βρετανικού Συμβουλίου για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: http://womensbusinesscouncil.dcms.gov.uk/wp-content/uploads/2015/08/DfE-WBC-Two-years-on-report_update_AW_CC.pdf .

Comments are closed.