Ανάρτηση στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ. της δημόσιας διαβούλευσης για το μέλλον της Ευρώπης

ΣΧΕΤ.: Το από 11-7-2018 έγγραφό μας με θέμα «Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της Ευρώπης (Απρίλιος-Οκτώβριος 2018)».

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων υλοποίησε μία ακόμη πρωτοβουλία στο πλαίσιο ανάπτυξης της επιτυχημένης δημόσιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της Ευρώπης με τίτλο «Μιλάμε για την Ευρώπη – Δημόσια Διαβούλευση για μία Καλύτερη Ευρώπη».

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 ένα εμπεριστατωμένο άρθρο για το ζήτημα της διαβούλευσης αναρτήθηκε στον ιστότοπο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με τίτλο «Δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της Ευρώπης (Απρίλιος-Οκτώβριος 2018)»: http://www.isotita.gr/δημόσια-διαβούλευση-για-το-μέλλον-της/ .

Έτσι, μετά την ανάρτηση της 11ης Ιουλίου 2018 στη σελίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο αναδημοσιεύτηκε και στη σελίδα του εξειδικευμένου ιστότοπου του Υπουργείου Εξωτερικών «Μιλάμε για την Ευρώπη» στοfacebook https://www.facebook.com/oureuropeGR , ακολούθησε οκτώ ημέρες αργότερα η ανάρτηση στον ιστότοπό μας. Επισημαίνεται ότι ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. στο διαδίκτυο και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης πάντα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας. Συνεπώς, οι πρωτοβουλίες της Γ.Γ.Ι.Φ. προσέδωσαν προστιθέμενη αξία όσον αφορά την προβολή στην Ελλάδα της διαβούλευσης για το μέλλον της Ευρώπης.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.