Ανοικτή πρόσκληση για συμπερίληψη σε ειδική έκδοση καλών πρακτικών περί ένταξης νέων γυναικών από την Ε.Ε., τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική στην αγορά εργασίας

ΣΧΕΤ.: Το από 22-12-2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της Μονάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EUROsociAL+ και σε συνεργασία με το Ίδρυμα EU-LAC με έδρα το Αμβούργο έχει δημοσιευτεί ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα τις καλές πρακτικές για την ένταξη νέων γυναικών από την Ε.Ε., τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική στην αγορά εργασίας.

Βασικός στόχος της πρόσκλησης είναι η συλλογή πολιτικών και δράσεων της τελευταίας δεκαετίας, οι οποίες συνέβαλαν στην ομαλή ένταξη των νέων γυναικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική στην αγορά εργασίας. Στο τελικό στάδιο θα επιλεγούν καταρχήν οι σαράντα βέλτιστες πρακτικές (ανώτατο όριο επιλογής με βάση ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια) και σε δεύτερη φάση μόλις δέκα πρακτικές, οι οποίες δύνανται να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση από τα σύνολο των κρατών.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην αγγλική ή την ισπανική γλώσσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και καταληκτική ημερομηνία την 10η Ιανουαρίου 2018: http://www.eurosocial.eu/files/2017-12/TdR%20Call%20for%20proposals_Gender.pdf και http://www.eurosocial.eu/files/2017-12/Annex_Guidelines_Gender%20Call.pdf .

Εάν θεωρείτε ότι τηρείτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην απαιτητική διαδικασία, είστε ευπρόσδεκτοι/-ες να υποβάλετε σχετική αίτηση εντός της προθεσμίας.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.