Αξιοποίηση από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας της δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ψηφιακή ατζέντα στην Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2018

ΣΧΕΤ.: α) Το Δ1/228/5-2-2018 έγγραφό μας με θέμα «Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε. και η εποικοδομητική συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ. (Σόφια, 31/1 – 1/2/2018)»: http://www.isotita.gr/οι-πρόσφατες-εξελίξεις-στον-τομέα-της-3/.

 

β) Το από 7-2-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε. – Σόφια 2018»: http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-οι-εξελίξεις-στην-ισότητ/.

 

γ) Το από 6-2-2018 έγγραφό μας με θέμα «Μία ακόμη διάκριση από τον ΟΗΕ για τις δραστηριότητες της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της ψηφιακής ατζέντας και των Μ.Μ.Ε. ενόψει της 62ης Συνόδου CSW (Μάρτιος 2018)»: http://www.isotita.gr/μία-ακόμη-διάκριση-από-τον-οηε-για-τις-δ/.

 

δ) Το από 8-2-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη διάκριση από τον ΟΗΕ για το έργο της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της ψηφιακής ατζέντας: http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-διάκριση-της-γ-γ-ι-φ-από-το/.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε επιτυχώς, για ακόμα μία φορά, τη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε., όπως αυτές αποτυπώνονται στο πλαίσιο της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2018).

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Το από 5-2-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. εστάλη αυθημερόν στη Βουλή των Ελλήνων, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, τα Υπουργεία, τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας σε Διεθνείς Οργανισμούς, τους κοινωνικούς εταίρους, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Παγκόσμια Τράπεζα και τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. Αξίζει να επισημανθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 19698/6-2-2018).

 

Με βάση το περιεχόμενο του εμπεριστατωμένου εγγράφου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Υπηρεσίας μας, εκδόθηκε δελτίο τύπου από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων την 7η Ιανουαρίου 2018. Το εν λόγω δελτίο τύπου προβλήθηκε εκτενώς από τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Επιπλέον, τονίζεται ότι η ανάρτηση του εγγράφου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Φ. και του σχετικού δελτίου τύπου στη σελίδα της Υπηρεσίας μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αυξημένους αριθμούς επισκεψιμότητας για ανάγνωση. Τονίζεται ότι μέχρι το πρωί της 12ης Ιανουαρίου 2018, το σύνολο των αναρτήσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. για το συγκεκριμένο ζήτημα είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τουλάχιστον 2841 επισκέψεων.

 

Η ποιοτική συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ. στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρόσφατης συνάντησης της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (Σόφια 2018: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/02/Ενημερωτική-Έκθεση-HLG-on-G.M.-Σόφια-31-Ιαν.-1-Φεβρ.-2018.pdf ), και ειδικά η δεύτερη ενότητα με τίτλο «Επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για το έμφυλο ψηφιακό χάσμα στην Ε.Ε.» βασιζόμενη σε έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), απέσπασε το ενδιαφέρον ενός εξειδικευμένου φορέα στον τομέα των νέων τεχνολογιών στη χώρα μας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

 

Ο ΣΕΠΕ, ως θεσμικός συνομιλητής και εταίρος της Πολιτείας, παρέχει έγκυρη και υπεύθυνη γνωμοδότηση για τη βέλτιστη αξιοποίηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και  οικονομίας. Τα μέλη του είναι επιχειρήσεις του κλάδου της Ψηφιακής Τεχνολογίας, παρέχουν εργασία σε περισσότερους/-ες από 100.000 εργαζομένους/-ες και αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 8% του ΑΕΠ. Επιτελώντας σύνθετο έργο σε πολλά επίπεδα, ο ΣΕΠΕ παρεμβαίνει δυναμικά, καλύπτοντας το πεδίο του σχεδιασμού, της έρευνας, της προβολής αλλά και της αναγνώρισης των δυνατοτήτων των εταιριών του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδας.

 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο ΣΕΠΕ προέβη σε ανάρτηση άρθρου στην ενότητα «Έρευνες & Μελέτες» του δικού του ιστότοπου με τίτλο «Μόλις το 1/10 των αποφοίτων σε τομείς ΤΠΕ είναι γένους θηλυκού», το οποίο βασίζεται στα ως άνω σχετικά (α) και (β) έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων:

http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/10608675/molis-to-110-ton-apofoiton-se-tomeis-tpe-einai-genous-thilukou/ .

 

Τονίζεται ότι η Γ.Γ.Ι.Φ. έχει συνεργαστεί με τον ΣΕΠΕ επιτυχώς σε δύο πολύ σημαντικές δράσεις με σκοπό την αναβάθμιση της θέσης του γυναικείου πληθυσμού της Ελλάδας στον τομέα των νέων τεχνολογιών:

 

α) στην υλοποίηση της Πρωτοβουλίας «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση», η οποία εγκαινιάστηκε κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (πρώτο εξάμηνο του 2014),

 

β) στην υλοποίηση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών» (Ιανουάριος 2016 – Μάρτιος 2017):

http://www.iewomen.eu/1_1/ieWomen .

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.