Αξιοποίηση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για το έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο των Ευρωεκλογών 2019

ΣΧΕΤ.: Το από 10-6-2019 έγγραφό μας με θέμα «Η έντονη δραστηριοποίηση της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο των Ευρωεκλογών 2019 και η πλήρης απουσία Ευρωβουλευτριών από την Κύπρο μετά τα αποτελέσματα του Μαΐου 2019»: http://www.isotita.gr/η-έντονη-δραστηριοποίηση-της-γ-γ-ι-φ-στ/ .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο πλαίσιο του θεματικού πεδίου «Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων» του Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου και του άξονα προτεραιότητας «Ισόρροπη συμμετοχή γυναικών σε δομές εξουσίας, διαδικασίες και κέντρα λήψης αποφάσεων» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020», η ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε  δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την έντονη δραστηριοποίηση της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο των Ευρωεκλογών 2019 και την πλήρη απουσία Ευρωβουλευτριών από την Κύπρο μετά τα αποτελέσματα του Μαΐου 2019 (Αθήνα, 10/6/2019).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ενημέρωσε αρμοδίως για το έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, καθώς και τα Γραφεία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Αθήνα, 17/6/2019). Τα σχετικά έγγραφα του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. κοινοποιήθηκαν στην Υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019.

Επιπλέον, τονίζονται τα κάτωθι:

α) τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 93711/11-6-2019)

β) το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου απέστειλε στις 10/6/2019 στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο κοινοποιήθηκε στις 11/6/2019 στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.