Απολογισμός Ιανουαρίου 2020

 

1. Συμμετοχή σε τεχνική συνάντηση εργασίας με τη «Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» στην έδρα του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Αθήνα, 21/1/2020).

2. Συμμετοχή σε τεχνική συνάντηση εργασίας με το «Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας» του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Αθήνα, 28/1/2020).

3. Συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Αθήνα, 29/1/2020).

4. Συμμετοχή στην ενημερωτική ημερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα την προετοιμασία για την κατάρτιση του «Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027» (Αθήνα, 16/1/2020).

5. Συμμετοχή στο πρώτο Εργαστήριο Διαβούλευσης με δημόσιους φορείς και κοινωνικούς εταίρους στην έδρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα στην Ελλάδα» (Αθήνα, 23/1/2020).

 

6. Συμμετοχή σε τεχνική συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο “GENDER_PUBLIC DEBATE” με θέμα την εξάλειψη του σεξισμού στο δημόσιο λόγο (Αθήνα, 21/1/2020).

7. Συμμετοχή με εισήγηση στο σεμινάριο δημοσιογράφων στο πλαίσιο υλοποίησης από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο “GENDER_PUBLIC DEBATE” με θέμα την εξάλειψη του σεξισμού στο δημόσιο λόγο (Θεσσαλονίκη, 24-26/1/2020).

8. Καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών των στελεχών του συνόλου των δομών του δικτύου υποστήριξης γυναικών   σε  συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ για τον προγραμματισμό νέου κύκλου επιμορφωτικών προγραμμάτων για το α΄ εξάμηνο του 2020 ως εξής: α)«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε  γυναίκες  θύματα  Κακοποίησης» 11/05/2020 -14/05/2020  και β)«Συμβουλευτική σε γυναίκες σε θέματα εργασιακής απασχόλησης»           20/06/2020 – 24/06/2020

9. Πραγματοποίηση δύο συνεδριάσεων της Επιτελικής Ομάδας Συντονισμού του δικτύου υποστήριξης γυναικών (9/1/2020 και  16 /1/2020)

10. Συμμετοχή σε ομάδα εστίασης που διεξάγεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού  προγράμματος  NET CARE: Δικτύωση και φροντίδα των γυναικών προσφύγων και μεταναστριών, που υλοποιείται από το φορέα ΚΜΟΠ με εταίρους από την Ιταλία, και την Ισπανία (Πέμπτη 16 Ιανουαρίου στα γραφεία του ΚΜΟΠ). Στόχος της έρευνας είναι η ανάλυση αναγκών για την εκπόνηση προγράμματος εκπαίδευσης πολιτισμικών διαμεσολαβητών που θα πραγματοποιηθεί ως τελική φάση στη λήξη της διετίας ως χρόνου υλοποίησης.

11. Συνεισφορά του τμήματος Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών στο Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για το Trafficking, με αποστολή παρατηρήσεων στη σχετική Έκθεση της Εκτελεστικής Γραμματέως στη Σύμβαση του ΣτΕ, κας Petya Nestorova, σε συνέχεια της συνάντησης με την αντιπροσωπεία της Ομάδας GRETA του Συμβουλίου της Ευρώπης

12. Συμβολή στη συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη της ετήσιας Έκθεσης  (TraffickinginPersons /TIP Report) των Η.Π.Α. σε συνεργασία με το γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την εμπορία ανθρώπων.

13. Στο πλαίσιο της συνέχισης του  προγράμματος «Ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών Β΄θμιας Εκπαίδευσης σε θέματα αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας» πραγματοποιήθηκαν οι εξής εισηγήσεις: 

  • 16ο Λύκειο Αθηνών – 2 παρουσιάσεις σε 50 μαθητές/τριες της Α’ λυκείου και μία σε 18 μαθητές/τριες της Β’ λυκείου
  • 24ο Λύκειο Αθηνών – 2 παρουσιάσεις  σε 100 μαθητές/τριες της Α’ λυκείου

14. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη UNICEFέλαβαν χώρα οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία πρόσληψης συμβούλου για την εναρμόνιση της συλλογής στατιστικών δεδομένων για την έμφυλη βία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (προκήρυξη θέσης, γραπτή δοκιμασία, συνεντεύξεις υποψηφίων).

15. Συνέχιση της συνεργασίας με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ)αναφορικά με την υλοποίηση του Προγράμματος HELIOS:

  • Σχεδιασμός διαδικασίας/μεθόδου παραπομπής των ωφελούμενων του Δικτύου Δομών στο Πρόγραμμα HELIOS. Η εν λόγω διαδικασία προσδιορίστηκε σε συνεργασία των ΓΓΟΠΙΦ-ΔΟΜ.
  • Διάχυση της διαδικασίας/μεθόδου παραπομπής των ωφελουμένων του Δικτύου Δομών στο Πρόγραμμα HELIOS σε όλες τις δομές του Δικτύου ΓΓΟΠΙΦ (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες Φιλοξενίας και Γραμμή SOS) με κοινοποίηση στο ΚΕΘΙ (13/01/2020).

16. Πραγματοποίηση Τεχνικής Συνάντησης με εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες, ώστε να επανεξεταστεί το πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας και να συνεχιστεί η λειτουργία της Ομάδας για την Έμφυλη Βία στους προσφυγικούς πληθυσμούς υπό την προεδρία της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (28/1/2020).

17. Αναφορικά με το πρόγραμμα EMPOWER: Ενδυνάμωση των επαγγελματικών και των προσφυγικών κοινοτήτων για την ανίχνευση, τον εντοπισμό, την καταγραφή και την πρόληψη της σεξουαλικής και σεξιστικής βίας στην Ελλάδα», ολοκληρώθηκε το  3ο Δελτίο Τύπου και διάχυσή του σε φορείς και εταίρους. Το Δ.Τ. αφορά την ανακοίνωση της πραγματοποίησης κατά το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαΐου 2020 επιμορφωτικών εργαστηρίων σχετικά με την αναγνώριση, τη διαχείριση και την πρόληψη της έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Κρήτη και Λέσβο.

18. Αναφορικά με την ομάδα στόχο_ Μετανάστριες: Παροχή Letter of Support για την πρόταση της ActionAid (leader) για το έργο “Creating a community-basedparadigmforsOcialandeconoMicintEgrationofyouNgmigranTandrefUgeewoMenthroughsocialenterprisesector (MOMENTUM), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου AMIF.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

 

19. Στο Σ.Κ. Αθήνας από 1/1/2020 έως 29/1/2020 απευθύνθηκαν  τηλεφωνικά και εξυπηρετήθηκαν 55 πολίτες  και φορείς. Από το σύνολο αυτό, οι 12 γυναίκες_ θύματα βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων ακολουθούν ήδη τη συμβουλευτική διαδικασία και οι  23 γυναίκες_ θύματα παραπέμφθηκαν από την υποδοχή σε άλλα συμβουλευτικά κέντρα λόγω γεωγραφικής τους προτίμησης. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα αφορούσαν  είτε πληροφόρηση  για τη λειτουργία του ΣΚ είτε παραπομπές σε άλλες υπηρεσίες και  φορείς.

Η Γραμμή SOS από 01/01/2020 έως 31/01/2020 δέχθηκε  465κλήσεις  από τις οποίες οι 341 κλήσεις αφορούσαν σε καταγγελίες περιστατικών έμφυλης βίας. Από αυτές οι 239 κλήσεις αφορούσαν καταγγελίες των ίδιων των γυναικών, ενώ οι 102αφορούσαν κλήσεις, που έγιναν από τρίτα πρόσωπα.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΟΜΙΛΙΕΣ –ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020.

 

20. Την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας της Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γ. Σταμάτη για θέματα που αφορούν στις γυναίκες Ρομά . 

21. Τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζόμενων του Δικτύου Δομών του δικτύου υποστήριξης γυναικών. 

 

22. Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και της οργάνωσης “Women onTop” στην έδρα της ΒΘΙΦ με θέμα την πρώτη συνάντηση της λέσχης ανάγνωσης «Στο Ράφι» με το βιβλίο «Ο μύθος των δύο φύλων» της Cordelia Fine (Αθήνα, 20/1/2020).

 

23. Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ομιλία  της Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στην εκδήλωση της οργάνωσης MeXOXO για την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των γυναικών από το 2013 έως και σήμερα.

24. Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου  πραγματοποιήθηκε ομιλία της Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στην Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Παλαιού Φάληρου. 

25. Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε συμμετοχή με παρέμβαση της Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων σε διάσκεψη στο πλαίσιο του προγράμματος με τον τίτλο Πήγασος_Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα στην Ελλάδα. 

26. Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου έλαβε χώρα η συμμετοχή με εισήγηση της Γενικής Γραμματέως στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα την «Παρουσίαση της μελέτης του Ομίλου ICAP έτους 2019 για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα», με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.).

27. Την Πέμπτη 30 και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου έλαβε χώρα η συμμετοχή στελεχών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο HighLevelConference“ParticipationofWomenintheLabourMarket-BenefitfortheSociety”, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ στο πλαίσιο της Κροατικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ Κ.Ε.Θ.Ι.

 

28. Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών Μυτιλήνης από στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου του νησιού. Η ενημέρωση αφορούσε την ενδοοικογενειακή βία, τη δράση και τις υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου.

 

29. Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας από στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου της πόλης. Η ενημέρωση αφορούσε το δίκτυο της ΓΓΟΠΙΦ για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και τα νομικά ζητήματα γύρω από τα εν λόγω περιστατικά.

 

30. Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σύρου βρέθηκαν στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου στο νησί. Τα στελέχη ενημέρωσαν τους μαθητές και τις μαθήτριες του ΣΔΕ για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου, ενώ έκαναν δυο παρουσιάσεις με θέμα «Συμβουλευτική εργασιακής στήριξης» και «Νομική συμβουλευτική με την οπτική του φύλου για την αντιμετώπιση περιπτώσεων βίας κατά των γυναικών». Έλυσαν σχετικές απορίες των μαθητών/τριων και παράλληλα πραγματοποίησαν μια εκπαιδευτική δραστηριότητα για τα στερεότυπα και την ισότητα των φύλων.

 

31. Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Ιωαννίνων ενημέρωσαν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία. Στο πλαίσιο του μαθήματος “Κοινοτική Νοσηλευτική II”, μετά από πρόσκληση της υπεύθυνης, κ. Ε. Παπαγιαννοπούλου, οι φοιτητές/τριες, ενημερώθηκαν ενδελεχώς για την ύπαρξη, τη λειτουργία, τις παροχές του ΣΚ, το πανελλήνιο δίκτυο των δομών, αλλά και για το πως μπορούν να προσεγγίσουν τις επιζήσασες έμφυλης βίας, κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

 

32. Στην Αργολίδα βρέθηκαν τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Τρίπολης. Στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης τους και στους όμορους νομούς, η κοινωνική λειτουργός και η ψυχολόγος του ΣΚ συναντήθηκαν την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου με στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ναυπλιέων, με κοινωνικό επιστήμονα του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», αλλά και με τα στελέχη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αργολίδος. Έγινε ενημέρωση για τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΣΚ Τρίπολης.

 

33. Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των φοιτητριών και φοιτητών καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, από στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου του νομού.

 

 

Η Γενική Γραμματέας

   Μαρία Συρεγγέλα

Comments are closed.