Απολογισμός Φεβρουαρίου 2020

Ο  απολογισμός των δράσεων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για τον μήνα Φεβρουάριο 2020:

1.Σύνταξη και αποστολή εγκυκλίου με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4604/2019 “Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις” σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» προς τις Περιφέρειες, τους Δήμους και τους λοιπούς φορείς (Αθήνα, 4/2/2020).

2. Συμμετοχή στελεχών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με το «Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης» της «Διεύθυνσης Τομεακών Στατιστικών» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στην έδρα της ΕΛΣΤΑΤ με θέμα τη διενέργεια έρευνας για την έμφυλη βία από την ΕΛΣΤΑΤ (Πειραιάς, 5/2/2020)

3. Συμμετοχή στελεχών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με εισήγηση στο βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Γυναίκες πολιτικοί: Επικοινωνιακές δεξιότητες για την αντιμετώπιση του σεξισμού στη δημόσια ζωή» στο πλαίσιο υλοποίησης από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο “GENDER_PUBLIC DEBATE” με θέμα την εξάλειψη του σεξισμού στο δημόσιο λόγο (Αθήνα, 6/2/2020 και 14/2/2020).

4. Συμμετοχή της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο σεμινάριο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με θέμα «Η πρόσβαση στην Ελληνική Ιθαγένεια: μία διοικητική προσέγγιση» (Αθήνα, 10/2/2020).

5. Συνάντηση εργασίας στελεχών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και του «Τμήματος Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων» του Δήμου Αθηναίων με θέμα τη συνεργασία των δύο φορέων στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών μέσω ανάπτυξης κοινής πολιτιστικής δράσης (Αθήνα, 13/2/2020).

6. Συμμετοχή στελεχών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο δεύτερο Εργαστήριο Διαβούλευσης με δημόσιους φορείς και κοινωνικούς εταίρους, στο πλαίσιο υλοποίησης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «PEGASUS-Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα στην Ελλάδα» (Αθήνα, 26/2/2020).

 

7. Ενημερωτική δράση της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Συμβούλιο της Ευρώπης με θέμα τη συμμετοχή της στην 64η Σύνοδο της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Καθεστώς των Γυναικών (Αθήνα, 27/2/2020).

8. Στο πλαίσιο της συνέχισης του  προγράμματος «Ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών Β΄θμιας Εκπαίδευσης σε θέματα αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας» πραγματοποιήθηκαν οι εξής εισηγήσεις: 

  • 2ο Γυμνάσιο Ελληνικού σε 88 μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου
  • 1ο Γυμνάσιο Καισαριανής σε 96 μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου -Δύο ομιλίες

9. Συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας με αφορμή τον  ένα χρόνο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς στο ΕΚΚΑ και σκοπό την ανασκόπηση της λειτουργίας του προτάσεις για τη βελτιστοποίησή του  καθώς και για τα επόμενα βήματα ανάπτυξής του.

10. Συμβολή της ΓΓΟΠΙΦ στην  επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και σύνταξη και αποστολή σχετικής με τα θέματα της ΓΓΟΠΙΦ νομοθεσίας, αλλά και συμβολή επί της επικαιροποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση του Ρατσισμού, όπως και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

11. Αναφορικά με το πρόγραμμα SURVIVOR: «Ενίσχυση των Υπηρεσιών προς γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες επιζήσασες έμφυλης βίας»

  •  Σχεδιασμός και υλοποίηση της 1ης ημερίδας με θέμα: “ΔιάSOSη γυναικών προσφύγων και μεταναστριών που επέζησαν περιστατικών έμφυλης βίας” στην Αθήνα (20/02/2020) στο πλαίσιο του Προγράμματος SURVIVOR
  •  Σχεδιασμός και υλοποίηση της 2ης ημερίδας με θέμα: “ΔιάSOSη γυναικών προσφύγων και μεταναστριών που επέζησαν περιστατικών έμφυλης βίας” στον Πειραιά (27/02/2020) στο πλαίσιο του Προγράμματος SURVIVOR.

 

12. Σύνταξη και Αποστολή ενημερωτικού σημειώματος προς τη Βουλή των Ελλήνων με αφορμή τη Διακοινοβουλευτική συνάντηση της 5/3/20 με θέμα: «25η επέτειος της Διακήρυξης και Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου (21/2/2020).

13. Επιμέλεια μεταφρασμένου στα ελληνικά κειμένου της Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Σεξισμό προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οργανισμού. Την αρχική μετάφραση είχε αναλάβει η Κύπρος (25/2/2020).

14. Αναφορικά με το πρόγραμμα EMPOWER: «Ενδυνάμωση των επαγγελματικών και των προσφυγικών κοινοτήτων για την ανίχνευση, τον εντοπισμό, την καταγραφή και την πρόληψη της σεξουαλικής και σεξιστικής βίας στην Ελλάδα», Πραγματοποίηση του 1ου επιμορφωτικού σεμιναρίου στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο «Αναγνώριση, διαχείριση και πρόληψη της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό» (6-7 Φεβρουαρίου 2020 κτίριο Γιατρών του Κόσμου).

15. Επεξεργασία και αξιοποίηση των στοιχείων των Δομών του Δικτύου και των συνεργαζόμενων φορέων με την ΓΓΟΠΙΦ, που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της ανάγκης δημιουργίας του “Παραρτήματος του Χάρτη Αρμοδιοτήτων για τα ΑμεΑ” της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής για τα ΑμεΑ. (12/02/2020)

16. Εκπόνηση μετάφρασης ενημερωτικού εντύπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις γυναίκες και τα κορίτσια μετανάστριες και πρόσφυγες (factsheet on protecting the rights of migrant, refugee and asylum-seeking women and girls).

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

 

17. Στο ΣΚ Αθήνας απευθύνθηκαν  τηλεφωνικά και εξυπηρετήθηκαν 53 πολίτες  και φορείς, από 1/2/2020 έως 29/2/2020. Από το σύνολο αυτό, 21 γυναίκες θύματα βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων ακολουθούν ήδη τη συμβουλευτική διαδικασία και  11 γυναίκες θύματα παραπέμφθηκαν από την υποδοχή σε άλλα συμβουλευτικά κέντρα λόγω γεωγραφικής τους προτίμησης. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα αφορούσαν  είτε πληροφόρηση  για τη λειτουργία του ΣΚ είτε παραπομπές σε άλλες υπηρεσίες και  φορείς. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 85 ραντεβού (24 κοινωνικής και 65 ψυχολογικής στήριξης) ενώ υπήρξαν 24 ακυρώσεις.

18. Η Γραμμή SOS δέχθηκε  από 1/2/2020 έως 29/2/2020,  390 κλήσεις  από τις οποίες οι 282 κλήσεις αφορούσαν σε περιστατικά βίας. Από αυτές οι 185 κλήσεις (66%) αφορούσαν  καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών ενώ οι 97 κλήσεις (34%), αφορούσαν καταγγελίες από τρίτα πρόσωπα.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΟΜΙΛΙΕΣ –ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

19. Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε παρέμβαση της  Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέμα :Ενημέρωση από τον Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη, για τη γυναικεία απασχόληση κα τις νέες πρωτοβουλίες του Οργανισμού.

20. Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε παρέμβαση της  Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων στη 1η συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για την Ελληνική Προεδρία στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.        

21. Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε παρέμβαση της Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων στο ‘commitment day meeting’ της ΜeΧOXO.

22. Την Δευτέρα 17Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε Δωρεά βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη Βιβλιοθήκη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.               

23. Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων στην ημερίδα με θέμα: ∆ΙΑSOSΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ στο πλαίσιο στο πλαίσιο του Προγράμματος SURVIVOR.     

 

24. Την Παρασκευή 21Φεβρουαριου 2020 πραγματοποιήθηκε Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων στο Design Jam του Women On Top για την ισότητα στις επιχειρήσεις, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Konrad Adenauer Ελλάδας και Κύπρου, υπό την αιγίδα της ΓΓΟΠΙΦ στο Athens Digital Lab.              

 

25. Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα τη δεύτερη συνάντηση της λέσχης ανάγνωσης «Στο Ράφι» με το βιβλίο «Γυναίκες και Εξουσία» της Mary Beard στον χώρο της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (Β.Θ.Ι.Φ.) της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.

 

26. Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων στην ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με την  Ελληνογαλλική Σχολή ‘Saint Joseph’ και θέμα: Ο Ρόλος της Ισότητας των Φύλων στην Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικότητας.

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ Κ.Ε.Θ.Ι.

 

27. Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Κοζάνης και ενημέρωση σε στελέχη του Νοσοκομείου Γρεβενών.

28. Την Πέμπτη 6 και 13 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν δράσεις ευαισθητοποίησης για τα στερεότυπα του φύλου και την έμφυλη βία σε τρεις τάξεις της Γ’ Γυμνασίου της ΕλληνοΓαλλικής Σχολής Jeanne D’Arc, από τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Πειραιά.

 

29. Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Τρίπολης με στελέχη του Κέντρου Υγείας και της 1ης ΤΟΜΥ Ναυπλίου.

 

30. Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Πάτρας στο 3ο ΚΑΠΗ Πάτρας, με ενημέρωση για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.

31. Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 μαθήτριες και μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ρόδου πραγματοποίησαν επίσκεψη στα γραφεία του ΚΕΘΙ. Ακολούθησε συζήτηση των στελεχών του ΚΕΘΙ και των μαθητριών/των σε σχέση με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις.

32. Την  Παρασκευή  28 Φεβρουαρίου 2020 στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης βρέθηκαν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς, όπου πραγματοποίησαν δράση ευαισθητοποίησης με θέμα: «Χτίζοντας υγιείς και ισότιμες σχέσεις». Συζητήθηκαν μύθοι και πραγματικότητες για το ρόλο των δύο φύλων, τα χαρακτηριστικά των υγιών και ισότιμων σχέσεων, η έμφυλη βία και τα δικαιώματα των γυναικών.

 

Στα πλαίσια της εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, δημιούργησε ένα βίντεο με τα βασικά δικαιώματα των γυναικών. Το βίντεο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών ως προς τα εξής:

  • Την προστασία της από περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.
  • Τις  ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση στη δουλειά
  • Την ενεργή συμμετοχή τους στην πολιτική δράση.
  • Την εξισορρόπηση επαγγελματικής με την οικογενειακή/προσωπική ζωή.

Το βίντεο περιλαμβάνει τη διεύθυνση των ιστοσελίδων της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, της σελίδας για τη Βία κατά των Γυναικών και τον σύνδεσμο για την νομοθεσία σχετική με την ισότητα των φύλων.

Ο σύνδεσμος του βίντεο είναι ο : https://www.youtube.com/watch?v=Myry0nTx_Nk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2a2U2voItwEil19XeS0YF7lHywXQRN5HobBL7J1KGUtNcgQUBKieHeWX0

Επίσης, πραγματοποιείται ενημερωτική δράση στους σταθμούς του μετρό η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, ενόψει της 8ης Μαρτίου, Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα των Γυναικών.

Ειδικότερα, το πενθήμερο 5-9 Μαρτίου 2020, θα βρίσκεται αναρτημένη στους χώρους του μετρό μια σύνθεση πολλών αφισών (κολλάζ) που τυπώθηκαν πριν χρόνια και θίγουν τα θέματα της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, το μισθοδοτικό χάσμα ανδρών-γυναικών, την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, τα στερεότυπα και εν γένει την ισότητα των φύλων.

Comments are closed.