Απόσυρση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της νομοθετικής πρότασης για αναθεώρηση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας

Ιούλ 07, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εξέδωσε στις 14-5-2015 δελτίο τύπου με θέμα την αναθεώρηση της Κοινοτικής Οδηγίας για την άδεια μητρότητας:

DT_14-05-2015_Adeia Mitrotitas.

Η αναθεώρηση της εν λόγω Οδηγίας είχε εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά προσέκρουε στην άρνηση του Συμβουλίου Υπουργών να αποδεχτεί την αύξηση του χρόνου αδείας σε είκοσι εβδομάδες με αποδοχές λόγω του δημοσιονομικού κόστους που αυτό συνεπάγεται στους εθνικούς προϋπολογισμούς των 28 Κρατών-Μελών, ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τους δύο εταίρους στη νομοθετική διαδικασία (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης & Κοινωνικής Πολιτικής) να καταλήξουν σε συμφωνία. Η Λετονική Προεδρία ενημέρωσε την Ε.Επιτροπή ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συμβιβασμού από την πλευρά του Συμβουλίου, με αποτέλεσμα η Ε.Επιτροπή να ανακοινώσει την 1-7-2015 την απόφασή της να αποσύρει τη νομοθετική πρόταση για αναθεώρηση της Οδηγίας σχετικά με την άδεια μητρότητας:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5286_en.htm .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται ότι θα εργαστεί με σκοπό την εκπόνηση ενός οδικού χάρτη για το θέμα, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα Εργασιών της Ε.Επιτροπής για το επόμενο έτος. Επισημαίνεται ότι η Γ.Γ.Ι.Φ. είχε ταχθεί με σαφήνεια υπέρ της αναθεώρησης της εν λόγω Οδηγίας θεωρώντας ότι η άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές διασφαλίζει την οικονομική ανεξαρτησία και την ουσιαστική ισότητα των γυναικών, οι οποίες έχουν γεννήσει πρόσφατα, την ενίσχυση των δικαιωμάτων τους, καθώς και την προάσπιση της ισότητας των φύλων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Comments are closed.