Απώλεια Χρυσάνθης Λαΐου-Αντωνίου

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια της Χρυσάνθης Λαΐου-Αντωνίου.

Η παρακαταθήκη της Χρυσάνθης Λαΐου-Αντωνίου στα θέματα ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών είναι σημαντική. Η πορεία της, ως η πρώτη Γενική Γραμματέας Ισότητας καθώς και οι αγώνες της για την αλλαγή και την εφαρμογή του Οικογενειακού Δικαίου στην Ελλάδα, αποδεικνύουν την πλούσια συνεισφορά της.

Ως ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ), της Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας Γυναικών Ελλάδας-Τουρκίας (WINPEACE) και ως δημιουργός του πρώτου δικτύου Αγροτικών Γυναικείων Συνεταιρισμών, η Χρυσάνθη Λαΐου-Αντωνίου άφησε το στίγμα της και σε τομείς έμφυλης κοινωνικής διάστασης.

Η διάθεση του μεγαλύτερου μέρους του αρχείου της στη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων αντικατοπτρίζει την προσφορά της.

Comments are closed.