Αρνητική πρωτιά των Γυναικών στην εγγεγραμμένη ανεργία και τον μήνα Απρίλιο 2015 (στοιχεία ΟΑΕΔ της 2-6-2015)

Σας γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δημοσιοποίησε στις 2 Ιουνίου 2015 τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας για τον μήνα Απρίλιο του 2015, από τα οποία προκύπτει για άλλη μία φορά η αρνητική πρωτιά των γυναικών έναντι των ανδρών. Πιο συγκεκριμένα:

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Απρίλιο 2015 ανήλθε σε 840.216 άτομα. Από αυτά, 462.325 (ποσοστό 55,02%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 377.891 (ποσοστό 44,98%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 334.918 (ποσοστό 39,86%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 505.298 (ποσοστό 60,14%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) ανήλθε σε 148.366 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 58.173 (ποσοστό 39,21%) και οι γυναίκες σε 90.193 (ποσοστό 60,79%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων, οι οποίοι/-ες πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 104.888 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 53.498 (ποσοστό 51,00%) και οι γυναίκες σε 51.390(ποσοστό 49,00%).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ με τη σχετική ανακοίνωση συνολικής έκτασης τεσσάρων σελίδων σε μορφή pdf: http://www.oaed.gr/images/statistika/aprilios2015/dtstatistikaapriliou2015.pdf .

Comments are closed.