Αρνητική πρωτιά των Γυναικών σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας Μαρτίου 2015 (ΟΑΕΔ, Μάιος 2015)

Σας γνωρίζουμε ότι στις 4 Μαΐου 2015 ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας για τον μήνα Μάρτιο του 2015, από τα οποία προκύπτει για ακόμα μία φορά η αρνητική πρωτιά των γυναικών έναντι των ανδρών. Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) ανήλθε σε 867.855 άτομα. Από αυτά, 465.539 (ποσοστό 53,64%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 402.316 (ποσοστό 46,36%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 347.971 (ποσοστό 40,10%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 519.884 (ποσοστό 59,90%).

Επισημαίνεται ότι στον ορισμό του/της «εγγεγραμμένου/-ης ανέργου/-ης» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, καθώς και όσοι/-ες από τους/τις εγγεγραμμένους/-ες μη επιδοτούμενους/-ες δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) ανήλθε σε 189.495 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 73.571 (ποσοστό 38,82%) και οι γυναίκες σε 115.924 (ποσοστό 61,18%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Μάρτιο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 107.623 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 54.179 (ποσοστό 50,34%) και οι γυναίκες σε 53.444 (ποσοστό 49,66%).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ συνολικής έκτασης πέντε σελίδων σε μορφή pdf:

http://www.oaed.gr/images/statistika/martios2015/tdmart15.pdf

Comments are closed.