Γνωστοποίηση δύο εκδόσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. : Ελληνική Οικονομία – Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) απέστειλε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στις 5-6-2015 δύο περιοδικές εκδόσεις με θέμα την ελληνική οικονομία και τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα:

Α. Η Ελληνική Οικονομία, με ημερομηνία έκδοσης την 29-5-2015 και συνολικής έκτασης 34 σελίδων σε μορφή pdf και 63 σελίδων σε έντυπη μορφή, στοχεύει να παρουσιάσει τα πιο πρόσφατα και σημαντικά οικονομικά στοιχεία για την Ελλάδα με τρόπο σαφή και ολοκληρωμένο. Το δημοσίευμα, γραμμένο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, απευθύνεται σε χρήστες/-τριες, οι οποίοι/-ες αναζητούν επικαιροποιημένα στοιχεία όσον αφορά στις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις, καθώς και πιο μακροπρόθεσμες οικονομικές τάσεις. Παρέχει πληροφορίες για τους κύριους οικονομικούς δείκτες, καθώς και στατιστικές χρονοσειρές που καταρτίζονται κυρίως από την ΕΛΣΤΑΤ.

Έκδοση με Θέμα την Ελληνική Οικονομία

Β. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με το από 30-4-2015 δημοσίευμα Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα παρέχει στους/στις χρήστες/-τριες σημαντικά στοιχεία που αποτυπώνουν στατιστικά τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα. Στο δημοσίευμα περιέχονται στοιχεία που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων (εργασία, υγεία, εκπαίδευση, τεχνολογία κλπ.), οι οποίοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης, καθώς και στοιχεία για την ποιότητα ζωής, όπως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Οι στατιστικές χρονοσειρές που περιέχονται στο δημοσίευμα καταρτίζονται κυρίως από την ΕΛΣΤΑΤ. Επιπλέον, παρουσιάζονται συγκριτικοί πίνακες με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιλεγμένους κοινωνικούς δείκτες.

Γραμμένο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα συνολικής έκτασης 73 σελίδων σε μορφή pdf και 143 σελίδων σε έντυπη μορφή, το δημοσίευμα απευθύνεται σε χρήστες/-τριες, οι οποίοι/-ες αναζητούν επικαιροποιημένα στοιχεία όσον αφορά πρόσφατες κοινωνικές εξελίξεις αλλά και μακροπρόθεσμες κοινωνικές τάσεις. Το δημοσίευμα ενημερώνεται την πρώτη Παρασκευή των μηνών Ιανουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Έκδοση με Θέμα τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα

Αφήστε μια απάντηση