Δεκέμβριος 2015: Μήνας Ευρωπαϊκής Προβολής του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Δεκ 16, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι ο μήνας Δεκέμβριος του 2015 έχει αναδειχθεί σε Μήνα Ευρωπαϊκής Προβολής του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. μέσω της αξιοποίησης της διαδικτυακής πλατφόρμας «EuroGender-ΕυρωΦύλο» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Πιο συγκεκριμένα:

Κατόπιν σχετικών ενεργειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., τρεις σημαντικές ανακοινώσεις έχουν ήδη αναρτηθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του εν λόγω Ευρωπαϊκού Οργανισμού, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για την προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων εντός και εκτός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1) Στις 8 Δεκεμβρίου 2015 η Γ.Γ.Ι.Φ. συνδιοργάνωσε με την Πρεσβεία της Σουηδίας στην Ελλάδα Ημερίδα με θέμα τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και τα κέντα λήψης αποφάσεων. Στο πάνελ βρέθηκαν εκπρόσωποι της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και  εμπειρογνώμονες από τη Σουηδία (χώρα πρότυπο για τα ζητήματα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών διεθνώς) και τον Διεθνή Οργανισμό UN WOMEN. Το θέμα της Ημερίδας ήταν άκρως επίκαιρο μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015 σε σχέση με την εκλογή γυναικών στα έδρανα του Κοινοβουλίου, ενώ παράλληλα η πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων για την ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στις εκλογές ενόψει του δημόσιου διαλόγου για την αλλαγή της εκλογικής νομοθεσίας (σχετικός σύνδεσμος στο EuroGender: http://eurogender.eige.europa.eu/news/8-12-decconference-women-politics-decision-making-general-secretariat-gender-equality-and ).

2) Την επόμενη ημέρα της επιτυχημένης εκδήλωσης και σε συνέχεια του εποικοδομητικού διαλόγου για την κατάσταση της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη, συντάχθηκε, κατόπιν σχετικών οδηγιών της κας Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, ένας συνοπτικός απολογισμός των πρόσφατων πρωτοβουλιών και δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ελλάδα. Ο απολογισμός, ο οποίος έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα, περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων: εκπόνηση νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ), εξάλειψη των στερεότυπων αντιλήψεων για τους ρόλους των δύο φύλων στη δημόσια και την ιδιωτική ζωή, νομοθετικές πρωτοβουλίες, αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Πέραν της ανάρτησης στη διαδικτυακή πλατφόρμα, ο απολογισμός κοινοποιήθηκε στα τρία βασικά θεσμικά όργανα της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο), καθώς και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς και απέσπασε θετικά σχόλια, τα οποία έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. (σχετικός σύνδεσμος στο EuroGender: http://eurogender.eige.europa.eu/news/recent-developments-gender-equality-greece-december-2015 ).

Επιπλέον, το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων επέλεξε να προβάλει τις πρόσφατες πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. και μέσω του λογαριασμού του σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης: https://twitter.com/eurogender/status/675275829828452353 .

3) Οι θέσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ανάγκη νέας Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών την περίοδο 2016-2020 και την ταυτότητα αυτής αποτυπώνονται με σαφήνεια στο από 15-12-2015 δελτίο τύπου, το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στην αγγλική γλώσσα στη διαδικτυακή πλατφόρμα EuroGender: http://eurogender.eige.europa.eu/ .

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.