Δελτίο Τύπου – Έκτρωση – Οι γυναίκες αποφασίζουν

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Έκτρωση – οι γυναίκες αποφασίζουν»

 

Με αφορμή την πρόσφατη Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης, που τιμάται ετησίως στις 26 Σεπτεμβρίου και τη σημερινή Διεθνή Ημέρα για το δικαίωμα στην έκτρωση, η ΓΓΙΦ εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή της στις θεματικές που άπτονται και των δύο αυτών επετείων, εστιάζοντας στα δικαιώματα των γυναικών, τόσο στην αντισύλληψη, όσο και στην έκτρωση.

Διότι, αναγνωρίζοντας τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα, όπως αυτά προσδιορίστηκαν το 2011 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Οικογενειακού Προγραμματισμού (IPPF), η ΓΓΙΦ εκφράζει την πάγια θέση της ότι: Κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα να αποφασίζει η ίδια αν, πότε και πόσα παιδιά θα κάνει.

Ωστόσο, παρόλο που η έκτρωση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες κατακτήσεις του φεμινιστικού κινήματος στη χώρα μας, εδώ και 30 χρόνια, στην πραγματικότητα η πρόσβαση στη δωρεάν, νόμιμη και ασφαλή έκτρωση για όλες – ανεξαιρέτως – τις γυναίκες (εργαζόμενες ή μη, ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες, Ελληνίδες ή πρόσφυγες, οικονομικά ασθενείς, Ρομά, τοξικοεξαρτημένες ή/και άλλες γυναικείες πληθυσμιακές ομάδες) συχνά αποτελεί δύσκολη υπόθεση.

Αυτό συμβαίνει, είτε λόγω στερεοτυπικών και αναχρονιστικών αντιλήψεων, που προάγουν τις έμφυλες ανισότητες, είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω άρνησης των γιατρών να συμμετάσχουν σε περιπτώσεις επεμβάσεων τεχνητής διακοπής κυήσεων.

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι η τεχνητή διακοπή κύησης εμπίπτει στην υπερνομοθετική και συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (Α 5 παρ. 1 του Συντάγματος), όταν αυτή γίνεται μέσα στο πλαίσιο που ορίζει ο Νόμος.

Συνεπώς, οι γυναίκες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να επιλέξουν μια ιδιωτική κλινική, δυστυχώς καταφεύγουν σε επισφαλείς, επικίνδυνες για την υγεία τους ή και παράνομες πρακτικές διακοπής κύησης, θέτοντας πολλές φορές σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή.

Περαιτέρω, δεδομένου ότι η ελλιπής ενημέρωση γύρω από θέματα σεξουαλικότητας και αναπαραγωγικής υγείας αποτελεί ένα επιπλέον κρίσιμο μέγεθος της εποχής μας, η ΓΓΙΦ έχει ήδη καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εισαγωγή των αρχών της ισότητας και της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ως αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο στην εκπαιδευτική ύλη.

Αντίστοιχα, εξειδικευμένες προτάσεις σχετικά με την άρτια ενημέρωση για αντισύλληψη και τον απαραίτητο έλεγχο και την παραπομπή προς τεχνητή διακοπή κύησης σε νοσοκομειακή μονάδα, έχουν κατατεθεί από την ΓΓΙΦ προς το Υπουργείο Υγείας .

Επιπλέον, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων της περιόδου 2016-2020 της ΓΓΙΦ, αποτυπώνονται συγκεκριμένοι στόχοι για την άρση των έμφυλων στερεοτύπων στην υγεία, που αφορούν  στο σχεδιασμό δράσεων απαλλαγμένες από στερεοτυπικές προκαταλήψεις προαγωγής υγείας για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία (σε συνεργασία της ΓΓΙΦ με το Υπουργείο Υγείας, Παιδείας – Έρευνας και Θρησκευμάτων και τις αρμόδιες μονάδες ΠΕΔΥ Νοσοκομείων).

Συνοψίζοντας, οι θέσεις της ΓΓΙΦ για  το δικαίωμα στη μητρότητα συνοδοιπορούν με το δικαίωμα των γυναικών στην έκτρωση, προάγοντας και στις δύο περιπτώσεις, το δικαίωμα για αυτονομία και αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος.

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                      Το  Γραφείο Τύπου, 28/9/2017

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

Comments are closed.