Δελτίο Τύπου – Έναρξη υλοποιήσης του Έργου PEGASUS – Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις στην Ελλάδα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις στην Ελλάδα

 

Έναρξη υλοποίησης του Έργου PEGASUS

 

Πραγματοποιήθηκε χτες Πέμπτη 29 Νοεμβρίου, στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου PEGASUS – Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις στην Ελλάδα (Addressing the Gender Pension Gap in Greece).

Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship της Ε.Ε. (RECRGENPENSAG-2017), είναι διετούς διάρκειας και έχει ως Φορέα-Συντονιστή τη ΓΓΙΦ και ως εταίρους το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

Στόχοι του Έργου είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικών προτάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού έμφυλου χάσματος, η σχετική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση γυναικών και ανδρών για τον αντίκτυπο διαφόρων επιλογών σταδιοδρομίας στη σύνταξή τους, η ανάδειξη του φαινομένου ως ζητήματος πολιτικής προτεραιότητας και η ενεργή εμπλοκή των αρμόδιων οργανισμών και φορέων. Για τους σκοπούς αυτούς περιλαμβάνονται ερευνητικές δράσεις ανάλυσης των κύριων προσδιοριστικών παραγόντων του χάσματος, η χαρτογράφηση και αποτίμηση υφιστάμενων καλών πρακτικών,  εργαστήρια ανταλλαγής καλών πρακτικών και διαβούλευσης μεταξύ των αρμόδιων φορέων, η ανάπτυξη ενός ψηφιακού «υπολογιστή σύνταξης» και καμπάνια ευαισθητοποίησης στο έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα.

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν μέλη των Ομάδων Εργασίας της ΓΓΙΦ, του ΕΚΚΕ και του ΚΕΘΙ, παρουσιάστηκαν τα Πακέτα Εργασίας και οι δραστηριότητες που θα αναπτύξουν οι Εταίροι στο πλαίσιο του Έργου, συζητήθηκαν θέματα οργανωτικής λειτουργίας και δομής και επιβεβαιώθηκε αφενός η πίστη των Εταίρων στην αναγκαιότητα του Έργου και η δέσμευση των Εταίρων για στενή συνεργασία και αποτελεσματική υλοποίηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων.

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                                          Το  Γραφείο Τύπου, 30/11/2018

Τηλ. 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.