Δελτίο Τύπου – Η επιστολή της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα, προς τον Δήμο Λέσβου για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών προσφύγων στην λήψη υπηρεσιών από το δίκτυο δομών της ΓΓΙΦ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η επιστολή της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, Φωτεινής Κούβελα,  προς τον Δήμο Λέσβου για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών προσφύγων στη λήψη υπηρεσιών από το δίκτυο δομών της ΓΓΙΦ

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), έχοντας στο επίκεντρο των πολιτικών της τη διεκδίκηση και την εφαρμογή της ισότητας σε όλους τους τομείς, δρα με γνώμονα το σεβασμό, τις αξίες και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, που επιτάσσουν την αλληλεγγύη. Υπ΄αυτό το πρίσμα, εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή της στην ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου των δομών της για την εξάλειψη της βίας, που αποτελείται από την 24ωρη γραμμή SOS 15900, τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες Γυναικών που υφίστανται ή κινδυνεύουν να υποστούν έμφυλη βία, αλλά και πολλαπλές διακρίσεις.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζει την αναγκαιότητα εποικοδομητικής συνεργασίας με τους συναρμόδιους φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδίως σε ό, τι αφορά την προσεκτική διαχείριση του προσφυγικού και της προστασίας των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους, πληθυσμός για τον οποίο έχουν «ανοίξει» και παρέχονται εξίσου δωρεάν οι υπηρεσίες των δομών της ΓΓΙΦ.

 

Ειδικότερα, σε ο,τι αφορά τον Δήμο Λέσβου, το συγκεκριμένο θέμα έχει προβλεφθεί και στην Προγραμματική Συμφωνία, η οποία υπογράφτηκε τον Φεβρουάριο του 2016 μεταξύ της ΓΓΙΦ, του Δήμου Λέσβου και του ΚΕΘΙ για την υπό ένταξη Πράξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας».

Ταυτόχρονα, η διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών έχει επίσης προβλεφθεί και κατοχυρωθεί και στους επικαιροποιημένους κανονισμούς λειτουργίας του πανελλαδικού δικτύου Δομών της ΓΓΙΦ (αρ.πρωτ Δ1/644/31.3.2017 και ΔΙΑΚ/Φ.5.4/643/31.3.2017).

Επιπρόσθετα, η ΓΓΙΦ, σε συνεργασία με την Unicef, πραγματοποίησε τον Ιούνιο του 2018 στην Λέσβο την ημερίδα με θέμα: «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για τις γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους»,όπου και παρουσιάστηκε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας της και συζητήθηκαν με όλους τους φορείς οι προβληματισμοί, οι δυσκολίες και η βελτίωση του συντονισμού όλων των φορέων που ασχολούνται με συγκεκριμένο θέμα.

Βάσει όλων των παραπάνω, προκύπτει αβίαστα ότι η ανταπόκριση των δομών του Δικτύου της ΓΓΙΦ στις ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας στους προσφυγικούς πληθυσμούς, αποτελεί τον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής.

Εντούτοις, η απόφαση του Δήμου (υπ’ άριθμ 503/218 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) να μην παραπέμπονται οι γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους στον Ξενώνας Φιλοξενίας, παρόλο που το δικαιούνται (όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις), αλλά, αντ΄ αυτού, να παραπέμπονται στην ενδοχώρα, αντιβαίνει στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας και συνεργασίας μεταξύ της ΓΓΙΦ και του Δήμου και παράλληλα δυσχεραίνει το έργο όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν και να προστατευτούν οι γυναίκες που χρήζουν άμεσης και επιτακτικής βοήθειας.

Γι΄ αυτούς τους λόγους, εστάλη από την Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων στον Δήμο Λέσβου επιστολή, μέσω την οποίας εκφράστηκε το αίτημα για την επανεξέταση της σχετικής απόφασής του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ασφαλώς, η ΓΓΙΦ δεν παραγνωρίζει το γεγονός ότι η δυναμικότητα του ξενώνα που λειτουργεί στο πλαίσιο του Δήμου δεν μπορεί αυτοτελώς να καλύψει το εύρος των περιστατικών έμφυλης βίας που χρήζουν αρωγής και προστασίας. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει συνολικά τις δυσκολίες που υφίσταται η εν γένει άρτια διαχείριση των έντονων προσφυγικών ροών στο νησί.

Παρ’ όλα αυτά και βάσει όλων των ανωτέρω, όπως τονίζει και η Γενική Γραμματέας, Φωτεινή Κούβελα, «Η ΓΓΙΦ εμμένει στην επανεξέταση της απόφασης του Δήμου για την μη παραπομπή των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους στον ξενώνα φιλοξενίας της, τονίζοντας τη βούλησή της να προσφέρει την αμέριστη συμπαράστασή της στην υλοποίηση κάθε πολιτικής, δράσης και πρωτοβουλίας που λειτουργεί εντός του πλαισίου της προγραμματικής συμφωνίας και στοχεύει στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων που βιώνουν οι γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους στην περιοχή».

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                      Το  Γραφείο Τύπου, 2/10/2018

Τηλ. 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.