Δελτίο Τύπου – Η ισότητα των φύλων στη Διακήρυξη Διάσκεψης Ηγετών των G20 – Αργεντινή 2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ρητή αναφορά στη Διακήρυξη της Διάσκεψης Ηγετών της Ομάδας των G20 υπέρ της αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών (Αργεντινή 2018)

 

Η πρόσφατη Διακήρυξη Ηγετών της Ομάδας των είκοσι πιο ανεπτυγμένων οικονομιών του πλανήτη (γνωστή ως Ομάδα των G20), περιλαμβάνει ρητή αναφορά στην αναγκαιότητα για προάσπιση της αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Πιο συγκεκριμένα, στην επετειακή Διάσκεψη των Ηγετών των G20 στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, το διήμερο 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2018, με τη συμπλήρωση δέκα ετών από την πρώτη Διάσκεψη της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας των Κρατών-Μελών της Ομάδας, υιοθετήθηκε οκτασέλιδη Διακήρυξη με βασικό μήνυμα τη συναίνεση για δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Το κείμενο της συγκεκριμένης Διακήρυξης αποτελείται από 31 παραγράφους με θεματολογία, η οποία άπτεται όλων των καίριων ζητημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης τον 21ο αιώνα: https://g20.org/sites/default/files/buenos_aires_leaders_declaration.pdf .

Η δωδέκατη παράγραφος είναι αφιερωμένη στην ισότητα των φύλων, χωρίς την οποία δεν είναι εφικτή ούτε η οικονομική πρόοδος ούτε η δίκαιη και αειφόρος ανάπτυξη. Ειδικότερα, τα βασικά μηνύματα αναφορικά με την ισότητα των φύλων είναι τα εξής;

  • επιτάχυνση διαδικασιών και δράσεων για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου για μείωση του έμφυλου χάσματος στο εργατικό δυναμικό κατά 25% έως το 2025
  • προώθηση πρωτοβουλιών για την εξάλειψη όλων των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και της έμφυλης βίας
  • ένωση δυνάμεων και σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών (βελτίωση των όρων εργασίας, ποιοτικές δομές φροντίδας για εξαρτώμενα μέλη προσβάσιμες σε όλο τον πληθυσμό, μείωση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος)
  • αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και σε θέσεις ευθύνης
  • ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών και των κοριτσιών και ενασχόλησή τους με τις νέες τεχνολογίες
  • στήριξη και ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Από τη πλευρά της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) επισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα έξι μηνύματα της Διακήρυξης Ηγετών της Ομάδας των G20 συνάδουν με τις πολιτικές και τις δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών της χώρας μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η Ε.Ε. εκπροσωπήθηκε στη Διάσκεψη Ηγετών του Μπουένος Άιρες από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), όπως αυτές αποτυπώνονται στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020»: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf .

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                  Το Γραφείο Τύπου, 4/12/2018

Τηλ. 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.