Δελτίο Τύπου – Η στήριξη της ΓΓΙΦ στην εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων σε βάρος των κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης- Το μήνυμα από τον ΟΗΕ και η έμφαση από την UNESCO

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η στήριξη της ΓΓΙΦ στην εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων σε βάρος των κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης

“With Her: A Skilled Girl Force”

 

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Κοριτσιών, που τιμάται ετησίως στις 11 Οκτωβρίου,  ο κρατικός φορέας ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών έχει ξεκινήσει την υλοποίηση μιας σειράς πολιτικών και δράσεων στο χώρο της εκπαίδευσης, με σκοπό την εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων καθ’ όλη τη διάρκεια του νέου σχολικού έτους 2018-2019.

 

Σύμφωνα με το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020», πάγια θέση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) αποτελεί η σημαντικότητα του ρόλου της εκπαίδευσης για την προώθηση των ζητημάτων ισότητας και την παραγωγή και προαγωγή μίας κουλτούρας ισότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες στη βάση της αμοιβαιότητας, της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

 

Όσον αφορά τα κορίτσια, αξίζει να επισημανθεί ότι η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε Ψήφισμα την 19η Δεκεμβρίου 2011, ορίζοντας την 11η Οκτωβρίου κάθε έτους ως «Διεθνής Ημέρα Κοριτσιών», με σκοπό την αναγνώριση των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των εξαιρετικά πολυποίκιλων προκλήσεων που αυτά αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους διεθνώς.

 

Ευτυχώς, η σημερινή γενιά των κοριτσιών δεν έχει σχέση με τις βάναυσες αντιξοότητες του παρελθόντος, αφού η πλειοψηφία τους στον πλανήτη παρακολουθεί μαθήματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εμβολιάζεται και υποφέρει σαφώς σε μικρότερη ένταση από προβλήματα υγείας και διατροφής. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο σημερινός πληθυσμών των έφηβων κοριτσιών υπολογίζεται σε εξακόσια εκατομμύρια, ο μεγαλύτερος, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, που έχει υπάρξει στον πλανήτη.  http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002658/265816e.pdf

 

Συνεπώς, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η πλήρης και χωρίς ίχνος περιορισμού και διάκρισης του ανθρώπινου δυναμικού αυτών των κοριτσιών, τα οποία καλούνται να αναλάβουν τα ηνία της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνίας τις επόμενες δεκαετίες.

Ως εκ τούτου, μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι το φετινό μήνυμα της πολιτικής ηγεσίας του ΟΗΕ εστιάζει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των κοριτσιών με σκοπό την ομαλή ένταξη αυτών στην αυτοματοποιημένη αγορά εργασίας της ψηφιακής εποχής με το σύνθημα With Her: A Skilled Girl Force.

Όσον αφορά την Εκπαιδευτική, Επιστημονική & Πολιτιστική Οργάνωση του Συστήματος του ΟΗΕ, γνωστή ως UNESCO, δίνει έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης και στα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν για μία ποιότητα ζωής όλων μας. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η υλοποίηση της δέσμευσης της διεθνούς κοινότητας για δωρεάν δωδεκαετή βασική εκπαίδευση για όλα τα κορίτσια. http://www.un.org/en/events/girlchild/messages.shtml

 

Τέσσερις είναι οι βασικές προκλήσεις για τα κορίτσια, ειδικά στον αναπτυσσόμενο κόσμο, αλλά και ευρύτερα λόγω της μετακίνησης των πληθυσμών, εξαιτίας της ανέχειας και των εμπόλεμων συγκρούσεων:

 

  • πρόσβαση σε ποιοτική δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • αποφυγή γάμου σε παιδική ηλικία
  • παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης και κατάλληλων υπηρεσιών για την εφηβεία και την αναπαραγωγική υγεία
  • προστασία από ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και έμφυλη βία.

 

Στη χώρα μας, η ΓΓΙΦ έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα και πριν τη συμπλήρωση των δύο πρώτων μηνών του σχολικού έτους 2018-2019 δεκαέξι δράσεις, σύμφωνα με τον αναλυτικό απολογισμό της περιόδου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2018: http://www.isotita.gr/%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%b9%cf%83%cf%8c/ .

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                   Το Γραφείο Τύπου, 25/10/2018

Τηλ. 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.