Δελτίο Τύπου – Η συμβολή της Γ.Γ.Ι.Φ. σε δυο πρόσφατες, σημαντικές νομοθετικές ενέργειες υπέρ της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό και την εξάλειψη της έμφυλης βίας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η συμβολή της Γ.Γ.Ι.Φ. σε δυο πρόσφατες, σημαντικές νομοθετικές ενέργειες υπέρ της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό και την εξάλειψη της έμφυλης βίας

 

Η Γ.Γ.Ι.Φ. συγχαίρει και επικροτεί τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Αθλητισμού και Πολιτισμού και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις νομοθετικές ενέργειές τους στο τομέα της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των έμφυλων ανισοτήτων.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Αθλητισμού και Πολιτισμού, διότι αφουγκραζόμενο τα πάγια αιτήματα, τις θέσεις και τις προτάσεις της ΓΓΙΦ, προχώρησε στο ήδη ψηφισθέν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο Σχέδιο νόμου με τίτλο «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και άλλες διατάξεις» στην τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2725/1999, ορίζοντας ότι στο διοικητικό συμβούλιο των αθλητικών σωματείων εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα, καθένα με ελάχιστο ποσοστό 1/3 (ποσόστωση φύλου).

Αναμφίβολα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναμένεται να ενδυναμώσει ουσιαστικά τη γυναικεία εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια των αθλητικών οργανώσεων όλων των βαθμίδων.

Επιπλέον, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, διότι υιοθετώντας επίσης τα σχετικά αιτήματα της ΓΓΙΦ, προωθεί σειρά οργανωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελληνική Αστυνομία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, ώστε με Προεδρικό Διάταγμα να δημιουργηθεί άμεσα «Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας» υπό τη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Μέσω αυτού, θα δίδεται έμφαση και στην εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού σε εξειδικευμένα θέματα χειρισμού και σύνταξης δικογραφιών, με διαρκή επιμόρφωση, δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, παράλληλα με την τήρηση στατιστικών στοιχείων για τα περιστατικά και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται ένα συνεκτικό δίκτυο στην Ελληνική Αστυνομία, το οποίο και θα αποτελεί μια οργανωτική δομή για την συντονισμένη αντιμετώπιση των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας.

Συνολικά, οι ως άνω νομοθετικές πρωτοβουλίες και συνάμα η αρωγή της ΓΓΙΦ προς αυτές, δηλώνουν έμπρακτα ότι πολιτικές ηγεσίες με όραμα αποδεικνύουν ότι, όπως αναφέρει και ο Αμερικανός συγγραφέας Μάρκ Τουαίην,

 «όποτε βρεθείς με την πλευρά της πλειοψηφίας, είναι η στιγμή που πρέπει να σταθείς και να συλλογιστείς»

Ως εκ τούτου, πραγματικά στέκονται και συλλογίζονται για την ισότητα στην καθημερινή πράξη.

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                          Το  Γραφείο Τύπου, 13/3/2019

Τηλ 2131511102-103

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.