Δελτίο Τύπου – Η συμμετοχή της ΓΓΙΦ στην 15η συνάντηση της Ad Hoc Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα Ρομά και ταξιδευτών

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η συμμετοχή της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα, στην 15η συνάντηση

της Ad Hoc Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα Ρομά και ταξιδευτών

 του Συμβουλίου της Ευρώπης

 

Δεν εξαιρούμε από κανένα πεδίο των δράσεων μας τις γυναίκες Ρομά

Στην 15η συνάντηση ολομέλειας της Ad Hoc Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα Ρομά και ταξιδευτών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στις 22/5/2018 στην Αθήνα, συμμετείχε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα. Η εν λόγω συνάντηση, αποτέλεσε πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και ειδικότερα της ως άνω Επιτροπής, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την κοινωνική ένταξη του πληθυσμού των Ρομά.

Η Γενική Γραμματέας, αφού τόνισε εξ’ αρχής ότι ο πληθυσμός των Ρομά στην Ελλάδα δεν αποτελεί μειονότητα, αλλά είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, αναφέρθηκε στο σύνολο των πολιτικών και των δράσεων της ΓΓΙΦ για την ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά, ώστε να κάνουν χρήση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων, όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση, η εργασία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κα Κούβελα αναφέρθηκε στις σχετικές πρωτοβουλίες της ΓΓΙΦ σε θεσμικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως:

  • Η θεματική «Κοινωνική ένταξη και Ισότιμη μεταχείριση γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις» ως στρατηγικός στόχος στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020. Η εν λόγω θεματική αφορά τις γυναίκες οι οποίες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, μία εκ των οποίων είναι οι γυναίκες Ρομά.

  • Κατάθεση προτάσεων της ΓΓΙΦ για τις γυναίκες Ρομά στην Ειδική Γραμματέα για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, προκειμένου να ενσωματωθούν στο επικείμενο επιχειρησιακό σχέδιο «Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Ρομά».

  • Ενεργός συμμετοχή της ΓΓΙΦ στο Συμβούλιο των εμπειρογνωμόνων για την Κοινωνική ένταξη των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, για την προώθηση ζητημάτων έμφυλης ισότητας στον πληθυσμό των Ρομά.

  • Συνεργασία των δομών του δικτύου για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών με τις 3 «νομικές κλινικές», που λειτούργησαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη, στο πλαίσιο υλοποίησης του Κοινού Προγράμματος της ΕΕ και του ΣτΕ για την Πρόσβαση των Γυναικών Ρομά και Ταξιδευτών στη Δικαιοσύνη (JUSTR♀M).

  • Δυνατότητα των γυναικών Ρομά θύματα ή εν δυνάμει θύματα έμφυλης βίας να μπορούν να απευθύνονται και να λαμβάνουν ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική στα Συμβουλευτικά Κέντρα (ΣΚ) και στους ξενώνες φιλοξενίας (ΞΦ) γυναικών της ΓΓΙΦ, καθώς επίσης και από την 24ωρη Πανελλαδική Τηλεφωνική Γραμμή SOS

  • Παρουσία της ΓΓΙΦ σε ευρωπαϊκές συναντήσεις, οι οποίες είχαν ως ομάδα στόχου τις γυναίκες Ρομά.

  • Υλοποίηση του προγράμματος Progress με τίτλο: «Η ένταξη της διάστασης του φύλου στους δήμους, με έμφαση στις γυναίκες που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (όπως μετανάστριες, πρόσφυγες, Ρομά, ηλικιωμένες που ζουν μόνες και γυναίκες με ειδικές ανάγκες)».

  • Υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση ΜΚΟ για υλοποίηση σχεδίων δράσης που προωθούν την ισότητα των φύλων».

Κλείνοντας, η κα Κούβελα δήλωσε ότι: «Οι πολιτικές και οι δράσεις μας για την ισότητα, δεν εξαιρούν από κανένα πεδίο τους τις γυναίκες Ρομά, όπως άλλωστε και κάθε άλλη πληθυσμιακή ομάδα γυναικών, που υφίσταται ή κινδυνεύει να υποστεί έμφυλες διακρίσεις. Διότι, για την εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας στην πράξη, προϋποτίθεται και η μεγαλύτερη δυνατή διεύρυνση της ομάδας στόχου, κάτι που στην ΓΓΙΦ επιδιώκουμε και επιτυγχάνουμε ολοένα και περισσότερο.

 

Ομιλία της ΓΓΙΦ για τις Γυναίκες Ρομά 22-5-2018

 

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                          Το  Γραφείο Τύπου, 23/05/2018

Τηλ. 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.