Δελτίο Τύπου – Η συμμετοχή της ΓΓΙΦ στην παρουσίαση της μελέτης του EIGE για τον Ακρωτηριασμό Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (ΑΓΓΟ)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ., Φωτεινής Κούβελα, στην παρουσίαση της μελέτης του EIGE για τον Ακρωτηριασμό Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (ΑΓΓΟ)

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συμμετείχε και απηύθυνε χαιρετισμό στην παρουσίαση της «Μελέτης εκτίμησης κινδύνου από τον Ακρωτηριασμό Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (ΑΓΓΟ) νεαρών κοριτσιών στην Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων (EIGE)», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22 Ιουνίου στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Η κα Κούβελα, αφού επεσήμανε εξ’ αρχής της βαρύτητα της συγκεκριμένης θεματικής, την ανάγκη προσήλωσης όλων μας για την εξάλειψή της και συνάμα τη σπουδαία σημασία της εν λόγω έρευνας, αναφέρθηκε στις δράσεις και της πρωτοβουλίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) σχετικά με τον ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ), εστιάζοντας, μεταξύ άλλων:

  • Στην πρόσφατη, σπουδαία κατάκτηση της ΓΓΙΦ και της Ελληνικής Κυβέρνησης να κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας» (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), μέσω της οποίας η ελληνική νομοθεσία προέβη στην τροποποίηση του Ποινικού της Κώδικα και στο άρθρο 2 του ανωτέρου νόμου προστέθηκε νέο άρθρο (315 Β), σύμφωνα με το άρθρο 38 της Σύμβασης της Κων/λης, βάσει του οποίου:

«Όποιος προκαλεί ή παροτρύνει με οποιονδήποτε τρόπο γυναίκα να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων, καθώς και όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει στην πράξη αυτή τιμωρείται με φυλάκιση».

  • Στην πρόθεση της ΓΓΙΦ, ως η αρμόδια εθνική αρχή παρακολούθησης της Σύμβασης, να προχωρήσει άμεσα στη συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης της Κων/πολης στη χώρα μας.
  • Στην συμπερίληψη μέτρων και δράσεων ενάντια στον ΑΓΓΟ στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων» της περιόδου 2016-2020 της ΓΓΙΦ και ειδικότερα στον στρατηγικό στόχο προτεραιότητας που αφορά την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.
  • Στην ανάληψη της πρωτοβουλίας της ΓΓΙΦ για τη χάραξη πολιτικών για την υποστήριξη και τη φιλοξενία γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους, η οποία αποτιμάται ήδη πολύ θετικά μέσω ενός πλήθους ουσιαστικών δράσεων.

Τέλος, η Γενική Γραμματέας δήλωσε ότι: «Είναι κρίσιμο να ανακαλούμε συνεχώς στη μνήμη μας ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αφορά όλες τις διαδικασίες που περιλαμβάνουν μερική η ολική αφαίρεση των εξωτερικών γυναικείων οργάνων ή την πρόκληση οποιουδήποτε άλλου τραυματισμού τους για πολιτισμικούς, θρησκευτικούς ή άλλους μη θεραπευτικούς λόγους. Πεπεισμένη για την επισταμένη προσήλωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων στα σχετικά με την ισότητα ζητήματα , είμαι βέβαιη ότι τα πορίσματα της μελέτης του για τον ΑΓΓΟ στην Ελλάδα και τον κόσμο, θα φωτίσουν πρόσθετες πτυχές του φαινομένου, υποδεικνύοντάς μας τις κατάλληλες πρακτικές για την καλύτερη και αρτιότερη δυνατή αντιμετώπισή του» και συμπλήρωσε ότι « Είναι παραπάνω από σαφές ότι χρειάζεται μια οριστική και ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου, με τη ουσιαστική αρωγή όλων μας»

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                          Το  Γραφείο Τύπου, 25/06/2018

Τηλ 2131511102-103

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.