Δελτίο Τύπου – Η συμμετοχή της ΓΓΙΦ στο Πανελλήνιο Συνέδριο αιρετών γυναικών της ΕΝΠΕ για την ισότητα στην Αυτοδιοίκηση

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η ΓΓΙΦ στο Πανελλήνιο Συνέδριο αιρετών γυναικών

 της ΕΝΠΕ για την Iσότητα στην Αυτοδιοίκηση

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συμμετείχε στο Πανελλήνιο Συνέδριο αιρετών γυναικών με θέμα: «Ισότητα στην Αυτοδιοίκηση», που διοργανώθηκε από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε στις 31/10/2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης.

Η Γενική Γραμματέας, αφού αναφέρθηκε εξ’ αρχής στη συμβολή του τομέα της Αυτοδιοίκησης στη γενικότερη διασφάλιση της κοινωνικής μας συνοχής, στη συνέχεια έκανε λόγο για τις πολιτικές και τις δράσεις της ΓΓΙΦ, που ως στόχο έχουν την ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών σε κάθε πτυχή του τομέα της Αυτοδιοίκησης, χωρίς καμία απόκλιση λόγω φύλου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κα Κούβελα ενδεικτικά, αναφέρθηκε:

  • στην εξασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των δομών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών της ΓΓΙΦ, μέσω της οποίας διατηρήθηκαν στο ακέραιο όλα τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών και οι Ξενώνες Φιλοξενίας στους διάφορους Δήμους της χώρας μας
  • στη συγκρότηση Ομάδας Έργου από γυναίκες αιρετές, προκειμένου να επεξεργαστούν προτάσεις που στοχεύουν στην ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις τοπικές κοινωνίες. Απόρροια αυτής της πρωτοβουλίας της ΓΓΙΦ υπήρξε η κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων στον Υπ. Εσωτερικών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην Αυτοδιοίκηση στο επερχόμενο νομοσχέδιο εν όψει της αναθεώρησης του «Καλλικράτη»
  • στη συνεχή διεύρυνση του αριθμού των υπογραφών της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες, με ήδη υπογεγραμμένες 207 χάρτες
  • στην πρωτοβουλία της ΓΓΙΦ να ορίσει γυναίκες εκπροσώπους σε όλες τις ΠΕΠΙΣ
  • στη συμμετοχή της θεματικής της Αυτοδιοίκησης ως διακριτό άξονα προτεραιότητας στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 της ΓΓΙΦ, καθώς και στο νομοσχέδιο για την ουσιαστική ισότητα των φύλων της ΓΓΙΦ, που αναμένεται σύντομα να κατατεθεί στη Βουλή από τον Υπ. Εσωτερικών
  • στην επιτυχή λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την ποσόστωση του φύλου στα συλλογικά όργανα του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ.

Τέλος, η Γενική Γραμματέας τόνισε ότι η διατήρηση και ο εμπλουτισμός των συνεργασιών της ΓΓΙΦ με τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των στοχεύσεων της ΓΓΙΦ και δήλωσε ότι: «Η ισότητα στην αυτοδιοίκηση, όπως άλλωστε και σε κάθε τομέα του βίου μας, δεν αποτελεί μια συζήτηση συγκυριακού χαρακτήρα, αλλά συνιστά μια μακρόπνοη και ενδελεχή προσπάθεια για την ουσιαστική εφαρμογή της στην πράξη. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ανάγκη για συνεχή δικτύωση, συνεργασίες και ανάπτυξη συναφών δράσεων παρουσιάζεται μεγαλύτερη από ποτέ».

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                      Το  Γραφείο Τύπου, 31/10/2017

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

 

Comments are closed.