Δελτίο Τύπου – Η συμμετοχή της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα, στην 4η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αστυνομικών Γυναικών

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η συμμετοχή της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα, στην 4η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αστυνομικών Γυναικών  

 

H ενεργός συμμετοχή και η γυναικεία αντιπροσώπευση στην ΠΟΑΣΥ συνιστά μια κομβική παράμετρο ισότητας και δημοκρατίας, ικανή να αντιμάχεται στην πράξη τα έμφυλα και αναχρονιστικά στερεότυπα περί αδύναμου φύλου

 

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συμμετείχε στην 4η Ευρεία Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αστυνομικών Γυναικών με θέμα: «Η ρατσιστική συμπεριφορά της ελληνικής πολιτείας στην Ελληνίδα Αστυνομικό», που πραγματοποιήθηκε στις 10-4-2019 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η Γενική Γραμματέας, αφού αναφέρθηκε στη βαρύνουσας σημασίας συνεργασία μεταξύ της ΓΓΙΦ και της Ελληνικής Αστυνομίας, επισημαίνοντας την ήδη πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των φορέων, τόνισε τη βούλησή της για τον περαιτέρω εντοπισμό των καλύτερων δυνατών τρόπων αντιμετώπισης των επιμέρους θεμάτων που βάλλουν την ισότητα των φύλων και έχουν ως πρόσωπα αναφοράς τις γυναίκες αστυνομικούς και δήλωσε ότι: «H ενεργός συμμετοχή και η γυναικεία αντιπροσώπευση στην ΠΟΑΣΥ συνιστά μια κομβική παράμετρο ισότητας και δημοκρατίας, ικανή να αντιμάχεται στην πράξη τα έμφυλα και αναχρονιστικά στερεότυπα περί αδύναμου φύλου».

 

Επιπλέον, τόνισε ότι σε όλες τις πολιτικές και τις δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και να ενσωματώνεται η έμφυλη διάσταση, μέσω της ανάγκης:

  • ενημέρωσης του μέγιστου δυνατού κοινού για τις δομές του δικτύου της ΓΓΙΦ για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των πολλαπλών διακρίσεων (Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών και Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών που υφίστανται ή κινδυνεύουν να υποστούν έμφυλη βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις).
  • εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ των περισσότερων δυνατών εμπλεκόμενων φορέων (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ελληνική Αστυνομία, Νοσοκομειακές Μονάδες, Δικαστικοί λειτουργοί , Εισαγγελείς κ.α.).
  • συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα διαχείρισης της βίας κατά των γυναικών-ενημέρωση για το ν.4531/2018 και 4604/2019 τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
  • διοργάνωσης Ημερίδων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και των τοπικών κοινωνιών για όλα τα επιμέρους ζητήματα που άπτονται των έμφυλων ανισοτήτων και της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών.

Επίσης, η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε και στη σπουδαία αρωγή δυο πολύ σημαντικών νόμων για την αντιμετώπιση των θεμάτων ισότητας συνολικά, δηλαδή του ν.4531/2019 για τη «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) και του νόμου 4604/2019 για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας», ενώ δεν παρέλειψε να κάνει λόγο και για την προώθηση μιας σειράς οργανωτικών μεταρρυθμίσεων εκ μέρους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο υιοθετώντας τα αιτήματα της ΓΓΙΦ, προχωρά, με Προεδρικό Διάταγμα, στην άμεση δημιουργία τμήματος για την «Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας» υπό τη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κα Κούβελα ανέφερε ότι έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ της ΓΓΙΦ και του Υπ. Προστασίας του Πολίτη  να διοργανωθεί μια σειρά από σεμινάρια επιμόρφωσης σε όλες τις Αστυνομικές Δ/νσεις, πέρα από αυτά που έχουν γίνει η γίνονται  από το ΕΚΔΔΑ και το ΚΕΘΙ, αλλά και μία σειρά εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλους φορείς σε όλη την Περιφέρεια για τα θέματα αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.

Επιπρόσθετα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στις αλλαγές των αδειών των αστυνομικών, οι οποίες επήλθαν με το Προεδρικό διάταγμα 75/2016 (επι υπουργίας του Ν. Τόσκα), όπως για την εξωσωματική γονιμοποίηση, τη χορήγηση σε περίπτωση γέννησης τέκνων και στον πατέρα αστυνομικό άδεια με αποδοχές διάρκειας τριών (3) μηνών, τη χορήγηση σε περίπτωση θανάτου συζύγου η άλλου συγγενούς αστυνομικού έως β΄ βαθμού, ειδικής άδειας μέχρι πέντε (5) ημέρες από την ημέρα θανάτου, καθώς και στη χορήγηση της άδειας επτά (7) εργάσιμων ημερών με πλήρεις αποδοχές στις εργαζόμενες που εφαρμόζουν μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (με τον πρόσφατο ν.4604/2019).

Υπ΄ αυτό το πρίσμα, η Γενική Γραμματέας επεσήμανε ότι «Τα βήματα προόδου προς την κατεύθυνση της εξάλειψης της έμφυλης βίας, της πάταξης του ρατσισμού, της υπέρβασης της ξενοφοβίας και γενικότερα της ρήξης των έμφυλων στερεοτύπων δύσκολα επιδέχονται αμφισβήτησης» και πρόσθεσε ότι: «Βεβαίως, ο δρόμος για την απόλυτη κατάκτηση της ισότητας των φύλων είναι μακρύς και επίπονος. Ωστόσο, προϋποτίθεται ότι όλες και όλοι μας θα συνεχίσουμε τον ακάματο αγώνα μας προς την εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στην πράξη».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                                       Το  Γραφείο Τύπου,  11/4/2019

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.