Δελτίο Τύπου – Η συμμετοχή της ΓΓΙΦ, Φ. Κούβελα, στην ημερίδα του Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η συμμετοχή της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα, στην ημερίδα του Συνηγόρου του Πολίτη  για τα Δικαιώματα του Παιδιού

 

Η εισαγωγή της σεξουαλικής εκπαίδευσης στη μαθησιακή ύλη προασπίζει τα δικαιώματα των παιδιών και βελτιώνει τη σχολική τους καθημερινότητα

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συμμετείχε στην ημερίδα του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα: «Η διαχείριση των ζητημάτων της σχολικής καθημερινότητας και η προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού», που πραγματοποιήθηκε στις 18/4/2019 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Επίσης, την ΓΓΙΦ εκπροσώπησε και η κα Εύα Σπαθάρα, στέλεχος της ΓΓΙΦ, με θέμα εισήγησής της: «Τα φύλα εκπαιδεύονται: Προτάσεις και πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την α/θμια και β/θμια εκπαίδευση».

Με έμφαση στην ανάγκη σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των μαθητών στα σχολεία, η Γενική Γραμματέας πρωτίστως πλαισίωσε την έννοια της βελτίωσης της σχολικής καθημερινότητας υπό το πρίσμα της ισότητας μεταξύ των παιδιών και της διαμόρφωσης μιας κουλτούρας, που θα εμπνέεται και θα διαποτίζεται από τις αξίες της συντροφικότητας, του σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των παιδιών, της δεκτικότητας στη διαφορετικότητα, της αμοιβαιότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργατικότητας, της πολυπολιτισμικότητας, της φιλίας και της ενσυναίσθησης. Τόνισε δε ότι σε ένα τέτοιο  πλαίσιο, δε χωρούν ανισότητες, διακρίσεις, στερεότυπα, σχολικό bulling και αναχρονιστικές αντιλήψεις και πρακτικές.

Ειδικότερα, για τη σεξουαλική αγωγή των παιδιών στο σχολείο, η κα Κούβελα εξέφρασε την πάγια θέση της ΓΓΙΦ για την ανάγκη άμεσης εισαγωγής της ως αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο μάθησης και διδασκαλίας, στη βάση μίας διεπιστημονικής διαθεματικής προσέγγισης, επισημαίνοντας ότι: «Αντιλαμβανόμαστε όλες και όλοι ότι πρόκειται για μια θεματική που ναι μεν χρήζει προσεκτικής διαχείρισης και αντιμετώπισης ενδεχομένως ορισμένων αντιδράσεων ή συντηρητικών  απόψεων, τις οποίες όμως οφείλουμε όλοι και όλες μας να υπερβούμε και να αναγνωρίσουμε ότι ως χώρα μέλος της Ε.Ε, έχουμε καθυστερήσει. Και η έλλειψη αυτής ακριβώς της ύλης από τη μαθησιακή γνώση, καθορίζει αρνητικά συμπεριφορές και στάση ζωής χιλιάδων κοριτσιών κα αγοριών».

 

Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε λόγο για ορισμένους σημαντικούς παράγοντες που καθιστούν την ανάγκη σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία επιτακτική και εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της ανάγκης για οριστική υπέρβαση των έμφυλων καταμερισμών και των διχοτομικών προσλήψεων που διαχέονται σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως:

 

  • Η απόκτηση μιας αυτοσχέδιας εκδοχής της σεξουαλικής αγωγής, καθώς και εξωπραγματικών αντιλήψεων εκ μέρους των παιδιών, η οποία απορρέει από το διαδίκτυο, την τηλεόραση, τα σεξουαλικής φύσης πειράγματα στην τάξη και άλλα, που συχνά οδηγούν σε bullying.
  • Ο χαρακτήρας κανονικότητας που συχνά αποκτά βία, μέσω των αναπαραστάσεών της και η υιοθέτηση στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικά με τους ρόλους των ανδρών και των γυναικών, γεγονός που συχνά οδηγεί και στο άγχος της επίδοσης.
  • Η αμηχανία των μαθητών και των μαθητριών να συζητήσουν τέτοιου είδους θεματικές με τους γονείς τους ή ακόμη και η αδυναμία των γονιών να πλαισιώσουν άρτια τέτοιου είδους ζητήματα.
  • οι σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες, όπως και οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες .

Επιπλέον,  η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε και στις σχετικές με την εκπαίδευση και την προστασία των έμφυλων ζητημάτων διατάξεις των νόμων 4531/2018 για την «Σύμβαση για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας», του Συμβουλίου της Ευρώπης και του νέου νόμου 4604/2019 για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας».

Ακόμη, έκανε λόγο και για την επικαιροποιημένη έκδοση ενός διεθνούς τεχνικού οδηγού για τη σεξουαλική εκπαίδευση, που δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2018 από την Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση του Συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), όπου η ισότητα των φύλων αποτελεί βασικό στόχο και δίδεται έμφαση σε οκτώ (8) βασικές έννοιες της σεξουαλικής αγωγής. Συμπλήρωσε δε ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Οδηγού, η σεξουαλική εκπαίδευση έχει πολλαπλά οφέλη για άνδρες και γυναίκες, όπως:

  • την πρόληψη και μείωση των κρουσμάτων έμφυλης βίας
  • την εμπέδωση της αίσθησης της αυτοεκτίμησης
  • τη δημιουργία ισχυρότερων και πιο υγιών διαπροσωπικών σχέσεων.

Κλείνοντας, η Γενική Γραμματέας επεσήμανε ότι: «Η σεξουαλική αγωγή, καθώς και η αγωγή στις διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν καίριες θεματικές, που ανατροφοδοτούν σε βάθος χρόνων μια διαδικασία διά βίου προβληματισμού γύρω από τα γενικότερα ζητήματα του σεξουαλικού προσανατολισμού, της αντίστοιχης έκφρασης και των πεδίων των έμφυλων ζητημάτων και ανισοτήτων» και πρόσθεσε ότι: «Ως εκ τούτου, συνηγορούν ακόμη περισσότερο υπέρ της ανάγκης ενσωμάτωσης της έμφυλης διάστασης και της σεξουαλικής αγωγής στο σχολείο, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να διαπαιδαγωγούνται από αυτό και όχι από εξωγενείς και – εν πολλοίς – επισφαλείς πηγές».

 

Ομιλία της ΓΓΙΦ στην εκδήλωση του Συνηγόρου του Πολίτη 18-4-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                                       Το  Γραφείο Τύπου,  18/4/2019

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.