Δελτίο Τύπου – Η συμμετοχή της ΓΓΙΦ, Φ. Κούβελα, στο συνέδριο του Ι.Ε.Π. με θέμα Εκπαίδευση στη Δημοκρατία – Δημοκρατία στην εκπαίδευση

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η συμμετοχή της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα, στο συνέδριο του ΙΕΠ με θέμα «Εκπαίδευση στη Δημοκρατία – Δημοκρατία στην Εκπαίδευση»

Οφείλουμε να στοχεύουμε σε κείνο το είδος της εκπαίδευσης, που θα παράγει μαθητές και μαθήτριες με σεβασμό στην διαφορετικότητα, την ατομική ελευθερία, την ισότητα

 

 

Στο πλαίσιο της  στενής συνεργασίας  μεταξύ ΙΕΠ και ΓΓΙΦ για την ενίσχυση και προώθηση της έμφυλης ισότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συμμετείχε, απευθύνοντας χαιρετισμό, στην έναρξη του διήμερου Συνεδρίου με θέμα «Εκπαίδευση στη Δημοκρατία – Δημοκρατία στην Εκπαίδευση», που διεξήχθη στις 19 και 20/4/2019 στο Ε.Β.Ε.Α. και στο Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών, στην Αθήνα.

Η θεματική του Συνεδρίου εστίασε στην πολύτροπη σχέση δημοκρατίας και εκπαίδευσης, στην αναγκαιότητα αλληλοθωράκισης των δύο θεσμικών συστημάτων, ιδιαίτερα σήμερα, σε μια εποχή που ο ρατσισμός, ο σεξισμός και ο φασισμός δεν παύουν να επιδεικνύουν τα σκληρά και άνισα χαρακτηριστικά τους.

Η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε στο αίτημα της έμφυλης ισότητας, τονίζοντας πως δεν μπορεί να νοηθεί μια κοινωνία δημοκρατική, αν δεν διασφαλίσει την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Συγκεκριμένα, επεσήμανε ότι: «Αν η Δημοκρατία και η εκπαίδευση συνδέονται άρρηκτα ή οφείλουν να συνδέονται, αλληλοτροφοδοτώντας το ένα θεσμικό σύστημα το άλλο,  με στόχο την συγκρότηση  πολιτών υπεύθυνων, ενεργών, κριτικών, αντιστοίχως και η έμφυλη ισότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση και των δύο για το βάθεμα της δημοκρατίας και  την  ποιοτική ενίσχυση και της εκπαίδευσης».

Περαιτέρω, η κα Κούβελα τόνισε το στόχο του έργου της ΓΓΙΦ που, μέσω των πολιτικών της τόσο σε επίπεδο ενεργητικής συμμετοχής γυναικών στη δημόσια σφαίρα, όσο και των πολιτικών της στο χώρο της εκπαίδευσης, είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα συμβάλλουν στην αναγωγή των γυναικών σε ουσιαστικά μέλη του δημοκρατικού γίγνεσθαι, συμπεριλαμβανομένων και των ομάδων που, λόγω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών φύλου, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνότητας τάξης, θρησκείας κτλ δεν έχουν την ίση πρόσβαση, ούτε στην εκπαίδευση ούτε στην πολιτική.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, αναφέρθηκε σε επιμέρους δράσεις της ΓΓΙΦ υπέρ της εξάλειψης των ανισοτήτων λόγω φύλου στην εκπαίδευση και, τονίζοντας την υπέρμετρη σημασία της εισαγωγής της έμφυλης διάστασης στην παιδεία εν γένει, δήλωσε ότι: «Οφείλουμε να στοχεύουμε και να επενδύουμε σε κεινο το είδος της εκπαίδευσης που θα παράγει μαθητές και μαθήτριες, με σεβασμό στην διαφορετικότητα, την ατομική ελευθερία, την ισότητα».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                                       Το  Γραφείο Τύπου,  22/4/2019

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.