Δελτίο Τύπου – Η συμμετοχή της ΓΓΙΦ, Φ. Κούβελα, στην εκδήλωση της Βρετανικής Πρεσβείας για την ενδοοικογενειακή βία

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η συμμετοχή της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα, στην Ημερίδα της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα για την ενδοοικογενειακή βία

 

Μετατρέπουμε τις αόρατες όψεις της έμφυλης και της ενδοοικογενειακής βίας σε υπόθεση απόλυτης ορατότητας. Με σύμπραξη φορέων και υπηρεσιών βοηθάμε στην οριστική εξάλειψή της

 

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συμμετείχε με εισήγησή της στην Ημερίδα της Βρετανικής Πρεσβείας με θέμα την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών γύρω από τη θεματική,  που πραγματοποιήθηκε στις 26/3/2019 στη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Η Γενική Γραμματέας, τονίζοντας εξαρχής ότι η εν λόγω θεματική συνιστά βασικό άξονα προτεραιότητας του έργου της ΓΓΙΦ, ο οποίος εξετάζεται και αυτοτελώς στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων»(ΕΣΔΙΦ) 2016-2020, αναφέρθηκε στις πολιτικές και τις δράσεις της Γραμματείας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Περαιτέρω, ορίζοντας την ενδοοικογενειακή βία ως μια κυρίαρχη μορφή βίας, δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η βία κατά των γυναικών είναι έγκλημα και κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε:

  • Στην απρόσκοπτη λειτουργία του ολοκληρωμένου, συνεκτικού δικτύου δομών της ΓΓΙΦ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, που αποτελείται από Την 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, τα 40 Συμβουλευτικά Κέντρα και τους 21 Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών που υφίστανται ή κινδυνεύουν να υποστούν έμφυλη βία και πολλαπλές διακρίσεις σε όλη την Ελλάδα.
  • Στην αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών όλων των δομών, στις διαρκής επιμορφώσεις των στελεχών των δομών, καθώς και την εξυπηρέτηση γυναικών προσφύγων, θύματα ή εν δυνάμει θύματα  κακοποίησης.
  • Στην κύρωση της «Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) ως νόμος του κράτους (4531/2018)
  • Στην πρόσφατη ψήφιση του καινοτόμου νομοσχεδίου για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» το οποίο εμπεριέχει και προσδιορίζει τα θέματα της βίας, δίνοντας κατευθύνσεις για την αντιμετώπισή της.
  • Στη συμβολή της ΓΓΙΦ στη συγκρότηση και λειτουργία υποομάδας στη Βουλή για την εμπορία ανθρώπων (trafficking)
  • Στη συμβολή των θέσεων και των προτάσεων της ΓΓΙΦ στην πρόσφατη επιτυχία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να προωθήσει σειρά οργανωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελληνική Αστυνομία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, ώστε με Προεδρικό Διάταγμα να δημιουργηθεί άμεσα «Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας» υπό τη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Στη λειτουργία του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων στην ΓΓΙΦ, στρατηγικός στόχος του οποίου είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης και η συμβολή του στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής πολιτικών ισότητας των φύλων.

Βάσει των παραπάνω πολιτικών και δράσεων της ΓΓΙΦ, η Γενική Γραμματέας επεσήμανε ότι: «Είναι σαφές ότι για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, όπως και για όλες τις μορφές άσκησης βίας κατά των γυναικών, απαιτείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση, ικανή να επενδύει σε όλους τους τομείς της πρόληψης και της καταστολής, να περιλαμβάνει τη συμμετοχή πολλών φορέων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, καθώς και τη διασύνδεση μεταξύ διαφόρων εμπλεκόμενων υπηρεσιών» και συμπλήρωσε με τη δήλωση ότι: «Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συλλογικά, αλλά και όλες και όλους μας, ατομικά, να συνδράμουμε, προκειμένου να μεταστρέψουμε τις αόρατες όψεις της έμφυλης βίας και της ενδοοικογενειακής βίας σε υπόθεση απόλυτης ορατότητας και, με τη σύμπραξη όλων μας, να βοηθήσουμε στην οριστική εξάλειψή τους».

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                                              Το  Γραφείο Τύπου, 27/3/2019

Τηλ 2131511102-103

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.