Δελτίο Τύπου – Οι θέσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων υπέρ της μεγάλης νομοθετικής αλλαγής για τον ορισμό του βιασμού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι θέσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων υπέρ της μεγάλης νομοθετικής αλλαγής  για τον ορισμό του βιασμού

 

Ευελπιστούμε το δικαστικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και των αγώνων μας και η νομολογία να παγιωθεί στο πανανθρώπινο δόγμα ότι «οι μη συναινετικές πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα συνιστούν βιασμό των θυμάτων»

 

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) χαιρετίζει τη μεγάλη νομοθετική αλλαγή του ορισμού του βιασμού, η οποία δικαιώνει τους πολυετείς αγώνες των γυναικών και ταυτόχρονα νοηματοδοτεί έμπρακτα την επικράτηση του δικαίου.

Για πρώτη φορά εντάχθηκαν στο άρθρο 336 (ως παρ. 5) και οι λοιπές (πλην του εξαναγκασμού με σωματική βία ή απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας) μορφές βιασμού, με αναλογική κλιμάκωση  της ποινής κάθειρξης και επέκταση ουσιαστικά του αξιοποίνου.

Η ποινική νομοθεσία μέσω της ψήφισης του νέου ποινικού κώδικα θεωρεί ότι έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας αποτελεί κάθε κάμψη της βούλησης του προσώπου στο πεδίο της γενετήσιας αυτοδιάθεσης, προκειμένου αυτό να ενεργήσει ή να ανεχθεί γενετήσια πράξη.

Από την άποψη αυτή, το δικαίωμα στη γενετήσια αυτοδιάθεση ούτε χάνεται ούτε αδρανεί οριστικά ή έστω προσωρινά και γι’ αυτό το λόγο είναι δυνατή η τέλεση αδικήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας ακόμα και στo πλαίσιo διαπροσωπικών ή νομικών σχέσεων, όπου οι γενετήσιες πράξεις είναι κοινωνικά αποδεκτές και αναμενόμενες. Η συναίνεση κατ΄ αυτό τον τρόπο δεν δύναται να θεωρηθεί ποτέ αμετάκλητη.

Ο Έλληνας Δικαστής, μέσω της νέας διάταξης και της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου, αντιλαμβάνεται πλέον την σημασία της συναίνεσης και ότι η έλλειψη της με καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνιστά βιασμό. Το κάθε πρόσωπο κατά τη νέα διάταξη και την αιτιολογική έκθεση δύναται να αποσύρει τη συναίνεσή του οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ασχέτως αν μέχρι πρόσφατα εξωτερικευόταν άλλη συμπεριφορά του.

Ως μέσο τέλεσης του εγκλήματος του βιασμού διατηρείται προφανώς η σωματική βία, αλλά  εξειδικεύεται η νομική έννοια της απειλής, ώστε από την αόριστη νομική έννοια της απειλής σπουδαίου και άμεσου κινδύνου, μέσω της οποίας πολλοί θύτες τελικά διέφευγαν του ποινικού κολασμού, η απειλή πλέον εξειδικεύεται σε αυτή του σοβαρού και άμεσου κινδύνου για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα. Η ποινή της κάθειρξης και ο ποινικός κολασμός του δράστη είναι πλέον ευχερής για τον εφαρμοστή του δικαίου.

Ο εξαναγκασμός του θύτη, που συνιστά την αξιόποινη κάμψη της βούλησης του θύματος και με την έντασή του συνδέεται πλέον άμεσα η κλιμάκωση του αδίκου. Στον εν στενή εννοία βιασμό η βούληση του θύματος εξαφανίζεται παντελώς λόγω της άσκησης φυσικής βίας ή απειλής σοβαρού και άμεσου κινδύνου για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα και ο δράστης τιμωρείται με ποινή κάθειρξης.

Με τη νέα παράγραφο 5 πλέον «Όποιος επιχειρεί γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του παθόντος τιμωρείται με ποινή κάθειρξης έως 10 έτη».

Με αυτόν τον τρόπο, μετά και τη σύμφωνη γνώμη της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, ξεκαθαρίζεται απολύτως ότι πρόκειται για κακούργημα και προστίθεται στη στοιχειοθέτηση του βιασμού πέραν της άσκησης βίας και η μη συναίνεση σε γενετήσια πράξη.

Χαιρετίζουμε λοιπόν τη νομοθετική πρωτοβουλία διότι μέχρι πρότινος οι δράστες διέφευγαν οποιασδήποτε τιμωρίας. Πλέον ακόμη και αν ο εξαναγκασμός τους στο θύμα αφήνει σε αυτά κάποιο περιθώριο σταθμίσεως του απειλούμενου κινδύνου, όταν δεν υπάρχει συναίνεση ο θύτης τιμωρείται κακουργηματικά. Ο εκάστοτε θύτης λοιπόν στερείται πλέον των γνωστών επιχειρημάτων υπεράσπισης  ότι το θύμα «ήθελε» αυτό που έγινε. Τα ψέματα επιτέλους τελειώνουν εδώ. 

Η ΓΓΙΦ θεωρεί ότι μέσω της νέας διάταξης του βιασμού και της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου γίνονται σημαντικά βήματα, ώστε ο εφαρμοστής του δικαίου να αντιλαμβάνεται πλέον ευχερώς ότι η απουσία συναίνεσης στη σεξουαλική πράξη συνιστά βιασμό. Η νέα διάταξη κάνει σημαντικά βήματα, ώστε να μην αγνοείται το γεγονός ότι πολλοί βιασμοί γίνονται χωρίς τη χρήση βίας, αλλά και χωρίς να έχει δοθεί ελεύθερη και εκούσια συναίνεση από το θύμα.

Εξακολουθούμε να ζητούμε πια την εφαρμογή του αυτονόητου, όπως το ζητήσαμε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ότι οι μη συναινετικές πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα συνιστούν βιασμό των θυμάτων.

Συνολικά και λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω θέσεις και δράσεις της ΓΓΙΦ, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, δήλωσε ότι: Ευελπιστούμε το δικαστικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και των αγώνων μας και η νομολογία να παγιωθεί στο πανανθρώπινο δόγμα ότι «οι μη συναινετικές πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα συνιστούν βιασμό των θυμάτων».

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                           Το  Γραφείο Τύπου, 11/6/2019

Τηλ.  2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

Προς επίρρωση της πάγιας θέσης μας, μετά και τη δικαίωσή της, παραθέτουμε αυτούσιο το δελτίο τύπου της 26/3/2019 μετά την αποστολή σχετικού υπομνήματος στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά στα αιτήματα της Γ.Γ.Ι.Φ και του γυναικείου κινήματος: Υπόμνημα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Comments are closed.