Δελτίο Τύπου – Στατιστικά στοιχεία της τηλεφωνικής γραμμής SOS15900 και του δικτύου δομών της Γ.Γ.Ι.Φ. για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών – Νοέμβριος 2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στατιστικά στοιχεία του δικτύου δομών της Γ.Γ.Ι.Φ. για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

 

Το Δίκτυο Υποστηρικτικών Δομών της Γ.Γ.Ι.Φ. για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και την προστασία των θυμάτων, απαρτίζεται από:

 

 • Την πανελλαδικής εμβέλειας 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900
 • 41 Συμβουλευτικά Κέντρα και
 • 21 ξενώνες Φιλοξενίας

 που ήδη λειτουργούν στις έδρες ή/και στις μεγαλύτερες πληθυσμιακά πόλεις των περιφερειών της χώρας

                                                               

Από το 2012 που ξεκίνησε σταδιακά η λειτουργία των δομών του δικτύου έως σήμερα, 25.079 γυναίκες απευθύνθηκαν στα Συμβουλευτικά Κέντρα, 1518 γυναίκες φιλοξενήθηκαν στους Ξενώνες Φιλοξενίας, ενώ η Γραμμή  SOS 15900 από την έναρξη της λειτουργίας, στις 11/3/2011, δέχθηκε 37.482 κλήσεις!

Κατά τη διάρκεια του 2018, στα Συμβουλευτικά Κέντρα απευθύνθηκαν 4.909 γυναίκες, 286 γυναίκες φιλοξενήθηκαν στους Ξενώνες Φιλοξενίας, ενώ η Γραμμή  SOS 15900 δέχθηκε 5.088 κλήσεις!

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ SOS 15900  

Από τις 5.088 κλήσεις του 2018, οι 4116 (81%) αφορούσαν σε καταγγελίες περιπτώσεων έμφυλης βίας. Συγκεκριμένα, οι 2864 κλήσεις (70%) αφορούσαν σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών, ενώ οι 1252 κλήσεις (30%), αφορούσαν σε καταγγελίες από τρίτα πρόσωπα (κυρίως από φίλους/-ες 26%, γονείς 11%, άλλους συγγενείς 10%, αδελφός/ή 12%, γείτονας 15% και άλλα άτομα 17%).

Από τις 2864 κλήσεις που αφορούσαν σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών, οι 2519 κλήσεις (87%) αφορούσαν σε  ενδοοικογενειακή βία με δράστη κυρίως το σύζυγο, οι 110 κλήσεις (4%) σε σεξουαλική παρενόχληση, οι 28 κλήσεις (1%) σε περιπτώσεις  βιασμού, σε trafficking 2,0 (0%) σε περιπτώσεις πορνείας και  108 κλήσεις (4%) αφορούσαν σε καταγγελία άλλων μορφών βίας. Τα αιτήματα των κλήσεων αυτών αφορούσαν :  1621 κλήσεις (41%) σε ψυχοκοινωνική στήριξη, 1287 κλήσεις (33%) σε νομική συμβουλευτική, 274 κλήσεις (7%) σε νομική βοήθεια, 281 κλήσεις (7%) σε αναζήτηση φιλοξενίας και 22 κλήσεις (1%) σε αναζήτηση εργασίας.

Από τις 2864 γυναίκες που κάλεσαν τη γραμμή, οι 1823 (64%) είναι μητέρες.

Από τις γυναίκες θύματα βίας που απάντησαν στην ερώτηση για την εργασιακή τους κατάσταση, φαίνεται ότι:

 • 857  (30%) είναι απασχολούμενες (από τις οποίες 67 (8%) είναι αυτοαπασχολούμενες)
 • 587 (20%) είναι άνεργες (από τις οποίες   62  (11%) μακροχρόνια άνεργες) και
 • 288  (10%) είναι ανενεργές (από τις οποίες 23 (8%) παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση)

Από τις γυναίκες θύματα βίας που απάντησαν στην ερώτηση για την οικογενειακή τους κατάσταση, φαίνεται ότι:

 • 1504  (53%) είναι έγγαμες
 • 317  (11%) είναι άγαμες
 • 204 (7%) σε διάσταση
 • 189  (7%) διαζευγμένες
 • 40 (1%) σε κατάσταση χηρείας
 • 179 (6%) σε συμβίωση

Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση για την ηλικία τους, φαίνεται ότι:

 • 106  (4%) είναι  από 15 έως 24 ετών
 • 677 (24%) είναι από 25 έως 39 ετών
 • 735 (26%) είναι  από 40 έως 54 ετών
 • 227 (8%) είναι  από 55 έως 64 και
 • 115 (4%) είναι από 65 ετών και άνω.

Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση για το μορφωτικό τους επίπεδο, φαίνεται ότι:

 • 5  (0%) είναι τυπικά αναλφάβητες
 • 41 (1%) έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • 75  (3%) την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • 39  (1%) τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου και
 • 290 (10%) την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από το σύνολο των γυναικών που κάλεσαν στην τηλεφωνική γραμμή, προκύπτει ότι:

 • 2208 (77%) είναι Ελληνίδες
 • 262 ( 9%) είναι μετανάστριες
 • 18 (1%) είναι ΑΜΕΑ.

Ως προς την οικονομική κατάσταση, από τις γυναίκες που απάντησαν στην αντίστοιχη ερώτηση, 368 (13%) την περιγράφουν ως μέτρια, 339 (12%) την αναφέρουν ως κακή, 152 (5%) ως καλή, 58 (2%) ως πολύ κακή και 17 (1%) ως πολύ καλή.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

 

Από τις 25.079 γυναίκες που απευθύνθηκαν στα Συμβουλευτικά  Κέντρα από την αρχή της λειτουργίας τους, οι 18.938 (84%) αφορούσαν περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας με δράστη το σύζυγο/σύντροφο (72/%), οι 270(1%),  αφορούσαν περιπτώσεις βιασμού, οι 326 (1%)  αφορούσαν σεξουαλική παρενόχληση, οι 47 (0%) περιπτώσεις trafficking, ενώ 17 (0%) ήταν περιπτώσεις πορνείας.

Τα αιτήματα κυρίως αφορούσαν, 12.290 (28%) ψυχολογική στήριξη, 6.696 (15%) κοινωνική στήριξη, 10.862 (25%)  νομική συμβουλευτική, 2.009 (5%)  νομική βοήθεια, 1.929 (4%)  αναζήτηση φιλοξενίας και 1.051 (2%) εργασιακή συμβουλευτική.

Από τις  γυναίκες αυτές, οι 18.567 (74%) είναι μητέρες.

Όσον αφορά  την εργασιακή  κατάσταση των γυναικών, οι 7.833  (31%) είναι εργαζόμενες, ενώ οι 11.920 (48%) άνεργες.

Σχετικά με την οικογενειακή τους κατάσταση, οι 12.317  (49%) είναι έγγαμες  οι 3860  (15%) είναι άγαμες ,οι  3049  (12%) σε διάσταση ,οι 2343(9%) διαζευγμένες, οι 590  (2%) σε κατάσταση χηρείας , και οι 737 (3%) σε συμβίωση.

Αναφορικά με την ηλικία τους, οι 1759 (7%) είναι  έως 25 ετών ,οι 4785 (19 %) είναι από 26 έως 35 ετών, οι 7440 (30%) είναι  από 36  έως 45 ετών,  οι 4757  (19%) είναι  από 46 έως 55, οι 1336  (5%) είναι από 56 έως 60  ετών και  οι 1550 (6%) είναι από 60 ετών και άνω.

Όσον αφορά το μορφωτικό τους επίπεδο, οι 331 γυναίκες (1%) είναι αναλφάβητες, οι 5170 (21%) έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι 8.888 (35%) την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι  5157  (20%) την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από το σύνολο των γυναικών που απευθύνθηκαν στα Συμβουλευτικά Κέντρα, προκύπτει ότι οι 20289 (81%) είναι Ελληνίδες, 406(3%) είναι πρόσφυγες, 131(1%) ΑμεΑ και 161 (1%) Ρομά.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Από τις 1518  γυναίκες που φιλοξενήθηκαν στους Ξενώνες Φιλοξενίας από την αρχή της λειτουργίας τους, οι 1125 (76%) αφορούσαν περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας με δράστη το σύζυγο/σύντροφο(71/%), οι 46(3%) αφορούσαν περιπτώσεις βιασμού, οι 47(3%) αφορούσαν σεξουαλική παρενόχληση, οι 45(3%) περιπτώσεις trafficking, ενώ 6(0%) ήταν περιπτώσεις πορνείας.

Τα αιτήματα κυρίως αφορούσαν: 943(20%) ψυχολογική στήριξη, 857(18%) κοινωνική στήριξη, 319(7%)  νομική συμβουλευτική, 276(6%)  νομική βοήθεια, και 118 (2%) εργασιακή συμβουλευτική.

Από τις  γυναίκες αυτές , οι 1196 (79%) είναι μητέρες.

Όσον αφορά  την εργασιακή κατάσταση των γυναικών οι 192 (13%) είναι εργαζόμενες, ενώ οι 1084 (71%) άνεργες.

Σχετικά με την οικογενειακή τους κατάσταση, οι 680(45%) είναι έγγαμες  οι 328 (22%) είναι άγαμες, οι  203(13%) σε διάσταση, οι 122(8%) διαζευγμένες, οι 33 (2%) σε κατάσταση χηρείας και οι 70 (5%) σε συμβίωση.

Αναφορικά με την ηλικία τους, οι 243(16%) είναι  έως 25 ετών ,οι 492(32 %) είναι από 26 έως 35 ετών, οι 399(26%) είναι  από 36  έως 45 ετών,  οι 192(13%) είναι  από 46 έως 55, οι 58(4%) είναι από 56 έως 60  ετών και  οι 60(4%) είναι από 60 ετών και άνω.

Όσον αφορά το μορφωτικό τους επίπεδο, οι 83 γυναίκες (5%) είναι αναλφάβητες, οι 563(37%) έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι 474 (31%) την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι 168 (12%) την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από το σύνολο των γυναικών που φιλοξενήθηκαν στους ξενώνες, προκύπτει ότι οι 767(51%) είναι Ελληνίδες, 224(14%) είναι πρόσφυγες, 13(1%) ΑμεΑ και 40(2%) Ρομά.

                             

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                    Το Γραφείο Τύπου, 22/11/2018

Τηλ. 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

Comments are closed.