Δελτίο Τύπου – Συγκρότηση ΟΔΕ από την Γ.Γ.Ι.Φ. για την ευαισθητοποίηση, πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας μέσω διαδικτύου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συγκρότηση ΟΔΕ από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

για την ευαισθητοποίηση, πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας μέσω του διαδικτύου

 

Η έμφυλη βία μέσω διαδικτύου (Cyber violence against women and girls) αποτελεί μια αναδυόμενη μορφή βίας, η οποία εντοπίζεται είτε στο διαδικτυακό χώρο -σε ιστοσελίδες ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης- είτε στην επικοινωνία μέσω συσκευών κινητής τεχνολογίας.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που δύνανται να προκύψουν στη ζωή των γυναικών και κοριτσιών από τις νέες μορφές έμφυλης βίας μέσω διαδικτύου και στο πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας,  όπως αυτές περιγράφονται στον Άξονα II (Έμφυλη Βία) του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020, τον Φεβρουάριο του 2018 προχώρησε στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη, ευαισθητοποίηση και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας μέσω διαδικτύου (cyberviolence). Για τη διαδικτυακή δημοσιοποίηση της ανάρτησης στο πρόγραμμα «Διαύγεια», ακολουθεί ο σύνδεσμος που οδηγεί στον σχετικό ιστότοπο: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A05%CE%A9465%CE%A7%CE%987-%CE%91%CE%A1%CE%9C?inline=true

Σκοπός της εν λόγω Ο.Δ.Ε. είναι η επεξεργασία νομοθετικών και άλλων παρεμβάσεων, με στόχο την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση και, τελικά, την εξάλειψη των μορφών έμφυλης βίας μέσω διαδικτύου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο ψηφιακός δημόσιος χώρος είναι ένας χώρος ασφαλής για όλους και όλες και απαλλαγμένος από έμφυλες ανισότες.

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                           Το  Γραφείο Τύπου, 28/2/2018

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.