Δελτίο Τύπου – Συγχαρητήρια επιστολή – Απάντηση της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα, στην επιστολή των μαθητριών και μαθητών του 11ου Γ.Ε.Λ. Θεσ/νίκης για το Σύνταγμα και τις έμφυλες αναπαραστάσεις στα εξώφυλλα των σχολικών βιβλίων

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συγχαρητήρια Επιστολή – Απάντηση της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα, στην επιστολή των μαθητριών και μαθητών  του 11ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης με θέμα:

«Το Σύνταγμα και οι έμφυλες αναπαραστάσεις στα εξώφυλλα των σχολικών βιβλίων» ή αλλιώς«Οι άνθρωποι δεν επέλεγαν αυθαίρετα όποια γυναίκα ήθελαν…»

 

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, στο πλαίσιο αναγνώρισης και επιβράβευσης δράσεων στο χώρο της εκπαίδευσης, οι οποίες λειτουργούν προωθητικά και ενισχυτικά της έμφυλης ισότητας, απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στις/στους μαθήτριες/τες και τους/τις εκπαιδευτικούς  του 11ουΓελ Θεσσαλονίκης για την ανάληψη των πρωτοβουλιών αναφορικά με την αποδελτίωση των έμφυλων ασυνεπειών και την πριμοδότηση των κυρίαρχων πατριαρχικών στερεοτυπικών προσλήψεων, που αποτυπώνονται, παράγονται και  αναπαράγονται στα σχολικά εγχειρίδια.

Έχει χυθεί πολύ μελάνι, ενώ πάμπολλες είναι και οι εκπαιδευτικές έρευνες από την οπτική του φύλου, που συνηγορούν υπέρ του αποτελέσματος στο οποίο οδηγήθηκαν τα παιδιά: ότι δηλαδή το καθεστώς της εκπαίδευσης δομείται και καθορίζεται έμφυλα, ενισχύοντας τις ανισότητες και την εμπέδωση κυρίαρχων ρόλων και στερεοτύπων.

Η πρωτοβουλία των μαθητριών/ων και των εκπαιδευτικών τους έρχεται να αναδείξει την σημαντικότητα της εισαγωγής της παιδαγωγικής της ισότητας ως ένα σημαντικό εργαλείο για την ίση μεταχείριση και την προώθηση της  ισότητας, του σεβασμού της διαφορετικότητας, ανεξάρτητα και πέρα από το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την θρησκεία και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να αποτελέσουν μεγέθη και άλλοθι ανισότητας.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΓΙΦ ως ο καθ΄ ύλην αρμόδιος θεσμικός φορέας άσκησης, παρακολούθησης και εφαρμογής πολιτικών ισότητας των φύλων και οριζόντιας ένταξης της οπτικής του φύλου στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, συγχαίρει και ενθαρρύνει ανάλογες δράσεις που υλοποιούνται στα σχολεία, με στόχο την ανάδειξη έμφυλων κενών ως προς τον τρόπο συγκρότησης της γλώσσας και της επιστημονικής γνώσης, την απουσία των γυναικών ως υποκείμενα και φορείς ιστορίας, επιστήμης πολιτισμού, την κυριαρχία του ηγεμονικού αρσενικού λόγου ως προς το περιεχόμενο, την χρήση της γλώσσας, την εικονογράφηση  κτλ.

Περαιτέρω, η ΓΓΙΦ, μέσω των πολιτικών της και των συνεργειών της,  έχει αποδείξει και συνεχίζει να αποδεικνύει εμπράκτως την βαρύτητα που αποδίδει στην εκπαιδευτική διαδικασία ως προς την αλλαγή του πατριαρχικού παραδείγματος, συνεργαζόμενη στενά με το ΙΕΠ και το ΥΠΠΕΘ, με στόχο την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου ως καθημερινής αντανακλαστικής πρακτικής και μεθόδου στην εκπαίδευση.

Τα παραδείγματα και οι επισημάνσεις των μαθητών/τριών, αποτυπώνουν και καταγράφουν μια πολλαπλά άνιση, έμφυλη εκπαιδευτική ελληνική  πραγματικότητα, την οποία η ΓΓΙΦ προσπαθεί να αλλάξει. Είναι δε άξια λόγου η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτή την προσπάθεια. Βεβαίως, έχουν πολλά ακόμα να γίνουν, ώστε οι άνθρωποι να μην νοούνται μονάχα οι άνδρες βάσει της επισήμανσης των παιδιώνότι «Οι άνθρωποι δεν επέλεγαν αυθαίρετα όποια γυναίκα ήθελαν…».

 

Ωστόσο, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως τα τρία τελευταία χρόνια  το θεσμικό και νομοθετικό μας πλαίσιο έχει θωρακιστεί ακόμη περισσότερο ως προς την υπεράσπιση και την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που υφίστανται πολλαπλές κοινωνικές διακρίσεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από το ελληνικό κοινοβούλιο που προστατεύει ακόμη περισσότερο τις γυναίκες που υφίστανται έμφυλη βία, το νομοσχέδιο για «την προώθηση της ουσιαστική ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» που μόλις ψηφίστηκε από την  Βουλή και η αναγνώριση της κοινωνικής ταυτότητας φύλου, είναι μερικά από τα σημαντικά νομοθετήματα, που αποτελούν βήματα προόδου και δηλώνουν και την βούληση της παρούσας Κυβέρνησης ως προς την άμβλυνση των έμφυλων ανισοτήτων.

 

Ως εκ τούτου, επισημαίνουμε ότι όσο υπάρχουν νέοι και νέες οι οποίοι/-ες διεκδικούν κι αγωνίζονται για μια κοινωνία δημοκρατική, ισότητας, αλληλεγγύης και σεβασμού ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, θρήσκευμα, σεξουαλικό προσανατολισμό, η ελπίδα για ένα κόσμο δικαιότερο δεν θα σβήσει ποτέ.

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                            Το  Γραφείο Τύπου, 27/3/2019

Τηλ 2131511102-103

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

Comments are closed.